Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Λαρνάκι: Όταν σου δείχνω το φεγγάρι…εσύ κοιτάς το δάχτυλο…!!!      Εφημερίς "ΦΩΚΙΣ"          


    Με την παρακάτω απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας    και Κλιματικής Αλλαγής, αποκαλύπτονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα… 
   
    πρώτον ότι ο Ηλίας Κωστοπαναγιώτου λειτουργώντας αθόρυβα πλην αποτελεσματικότατα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, πέτυχε το ακατόρθωτο, για το οποίο είχαν παλέψει πολλοί φίλοι κι εχθροί στα πλαίσια των τοπικών αυτοδιοικητικών οργάνων και υπηρεσιών! (σσ την 10ετή παράταση αδειοδότησης 

 Είναι πολύ νωπή η ΟΜΟΦΩΝΗ γνωμοδοτική απόφαση  να παραχωρηθεί η 10ετία στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών…!!!

  Το δεύτερο σημαντικό είναι η επωνυμία της εταιρείας που δεν λέει να αλλάξει…
  Το τρίτο είναι η αλλαγή σχεδίων σχετικά με τις μελέτες του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδος περί Λιμανιού και παραλίας, που χρηματοδοτούνται από την Εταιρεία…μια που το μίσθωμα είχε ορισθεί για την δεκαετία και τώρα; Πώς θα καλύψει τις λειτουργικές ελλείψεις του Λιμανιού;! (έπονται και άλλα!).

  Ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο είναι πως η αρχική αδειοδότηση δεν αφορά μόνον την περιοχή Λαρνάκι αλλά την ευρύτερη ζώνη Αιγιαλού και παραλίας, ενώ τώρα περιορίζεται στην θέση ΚΕΦΑΛΗ…

  Εν ολίγοις, ο Ηλίας Κωστοπαναγιώτου πέτυχε το ακατόρθωτο… όσο για την αρμόδια αποφασίζουσα υπηρεσία, η εφημερίδα μας σου τα είχε γράψει:
 
  Όταν σου δείχνω το φεγγάρι…εσύ κοιτάς το 

δάχτυλο…!!!

                   
        .....................           ..............................          ..............................         ............................
                     
                   
                   Απόφαση

 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής

                                                                                                   Προς

                                                 Υπουργείο ΟικονομίαςΥποδομών

                                             Ναυτιλίας και Τουρισμού

                                                  Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας

 

   Παράταση ισχύος του δικαιώματος χρήσεως χώρου αιγιαλού και παραλίας εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ιτέας στη θέση «ΚΕΦΑΛΗ» από την εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ»
Σχετ.: Το έγγραφό σας με αριθμό 180/5-3-2015.

   Ο χώρος της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ιτέας, ο οποίος χορηγήθηκε για χρήση, με την Κοινή απόφαση Υπουργών Δημοσίων και Βιομηχανίας με αριθμό Γ.2880/22-1-1965 στην Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.» (ΠΡΩΗΝ ΑΕΜ Βωξίται Παρνασσού) και παρατάθηκε με την Κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορικής Ναυτιλίας με αριθμό Δ8/Γ/Φ.7.42.6/2436/28-3-1990, είναι αναγκαίος για την απρόσκοπτη λειτουργία της, στα πλαίσια της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων βωξίτη στην ΠΕ Φωκίδας, για τα οποία η εν λόγω εταιρεία έχει τα σχετικά δικαιώματα.
  
 Επιπροσθέτως σύμφωνα με την περί μεταλλείας νομοθεσία, η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας μας, θεωρείται ιδιαιτέρως συμφέρουσα για την Εθνική Οικονομία.
 
  Ύστερα από τα ανωτέρω η υπηρεσία μας συμφωνεί με την χορήγηση παράτασης ισχύος του δικαιώματος χρήσεως χώρου αιγιαλού και παραλίας εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ιτέας στη θέση «ΚΕΦΑΛΗ» στην εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ» για τρία (3) χρόνια, με τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στην πράξη 2/2015 της Λιμενικής Επιτροπής Ν. Φωκίδας...

   Εφημερίς "ΦΩΚΙΣ"   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου