Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτινάζει από πάνω του το "σύστημα Φουσέκη" ο Παναγιωτόπουλος, μέσω του Καραγιάννη...;      Η Ανάκληση Ορισμού του Αντιδημάρχου Άμφισσας Δήμου Δελφών όπως αναρτήθηκε στο Διαύγεια, αναδεικνύει συγκεκριμένα  θέματα:..  
     Με την απόφαση που πάρθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του, είναι περισσότερο από σαφές ότι ο Δήμαρχος Δελφών Θ. Παναγιωτόπουλος δεν θέλει απλά να καταδείξει μια αυτοδιοικητική αρχή "κατά της διαφθοράς και της σήψης", ούτε απλά επιθυμεί να αποδείξει πως είναι συνεπής με τις προεκλογικές του δεσμεύσεις για χρηστή διαχείριση...

   Με μία δεύτερη ανάγνωση διαφαίνεται ευκρινώς η απομάκρυνση εκτός από τα καθήκοντά του και τον όποιο αυτοδιοικητικό του ρόλο, κυρίως από τον Συνδυασμό!! της νυν Δημοτικής Αρχής,  του Δημήτρη Καραγιάννη... κυρίως η επίσημη επισήμανση της ημερομηνίας δεν επιδέχεται πολλές ερμηνείες σχετικά με την πρόθεση!

  "...υφίσταται σημαντικό διαχειριστικό θέμα κατά τη θητεία του κ. Καραγιάννη ...τον Ιούνιο του 2013...

που....χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τα αρμόδια όργανα στα οποία θα παραπεμφθεί..."

   Αυτό έχει την σημειολογία του... η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από κατά μέτωπον επίθεση...

   Η διατύπωση δεν αφήνει κανένα περιθώριο για σχηματισμό άλλης διαχείρισης ή εξαγωγή άλλου συμπεράσματος...

 Το μέλλον θα δείξει τι ακριβώς συμβαίνει... και τότε θα μάθουμε τους πραγματικούς λόγους! 

  Με την βεβαιότητα ότι το γάντι θα σηκωθεί από την αρένα, μετά την ανακοίνωση της διαγραφής από τον συνδυασμό... ίδωμεν την συνέχεια...


Διαύγεια: 
ΘΕΜΑ: «Ανάκληση Ορισμού Αντιδημάρχου Δελφών». 

 Ο Δήμαρχος Δελφών αφού έλαβε υπ’ όψιν: 
1. Τα άρθρα 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87 του Ν. 3463/2006.
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Δελφών (ΦΕΚ 2185/τ.Β’/29-09-2011). 
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Δελφών σύμφωνα με την Απογραφή πληθυσμού του 2011 έχει μόνιμο πληθυσμό 26.716 κατοίκων και νόμιμο πληθυσμό 29.629 κατοίκων. 
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Δελφών έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες. 
6. Τις υπ’ αριθμ. 9/ΕΠ/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας, υπ’ αριθμ. 12/ΕΠ/2014 Διορθωτική Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας και υπ’ αριθμ. 122/2014 Απόφαση του Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς που αφορούν την ανάδειξη αιρετών του Δήμου Δελφών (Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων, Εκπροσώπων και Συμβούλων Δ.Κ. και Τ.Κ.) κατά τις Δημοτικές Εκλογές 18ης και 25ης Μαΐου 2014.

7. Tην υπ’ αριθμ. 122/2014 Απόφαση του Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με την οποία η κ. Αικατερίνη Καραδήμα - Ντούρου απώλεσε την ιδιότητα της Δημοτικής Συμβούλου Δελφών και συνακόλουθα την ιδιότητα Αντιδημάρχου Δελφών.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24614/03-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Δελφών περί ορισμού Αντιδημάρχων η οποία αντικαταστάθηκε με την αρ. 25669/15-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Δελφών την οποία τροποποίησε η αρ. 29552/20-10-2014 Απόφαση Δημάρχου Δελφών και ακολούθως η αρ. 9817/30-04-2015 Απόφαση Δημάρχου Δελφών.
9. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 23998/29-09-15 έγγραφο του κ. Τσονάκα Αθανασίου, Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δελφών.
10. Την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία.
11. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι


1. Τροποποιούμε τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 24614/03-09-2014, 25669/15-09-2014 και 9817/30-04-2015 Αποφάσεις Δημάρχου Δελφών περί ορισμού Αντιδημάρχων & τη Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του ως εξής:


Ανακαλούμε από σήμερα 29/09/2015 τον ορισμό του Αντιδημάρχου Δελφών 
κ. Δημητρίου Καραγιάννη του Νικολάου για τον κάτωθι σημαντικό λόγο: Ότι, όπως προκύπτει από το ως άνω υπ' αρ. πρωτ. 23998/29.09.2015 έγγραφο του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υφίσταται σημαντικό διαχειριστικό θέμα κατά τη θητεία του κ. Καραγιάννη ως Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο ανάγεται στον Ιούνιο του 2013. Το ζήτημα αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τα αρμόδια όργανα στα οποία θα παραπεμφθεί από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μέχρι τη διαλεύκανσή του δημιουργείται σοβαρό ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξεως.
 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν απολύτως οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 24614/03-09-2014 (ΑΔΑ: 7ΚΛ2Ω9Θ-Ω58), 25669/15-09-2014 (ΑΔΑ: 7ΟΕΕΩ9Θ-8ΚΣ), 29552/20-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΧΤ7Ω9Θ-ΧΗΠ) και 9817/30-04-2015 (ΑΔΑ: Ω9ΘΥΩ9Θ-ΤΟΩ) Αποφάσεις Δημάρχου Δελφών.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


17 σχόλια:

 1. Είναι τουλάχιστον αστείο το σχόλιό σας περί συστήματος Φουσέκη. Ο Καραγιάννης ήταν ο πρώτος που ακολούθησε τον Παναγωτόπουλο θυμωμένος που ο Φουσέκης δεν τον έκανε ποτέ αντιδήμαρχο. Ήταν ο βασικός συνεγάτης του Παναγιωτόπουλου στην προεκλογική εκστρατεία και τον βοήθησε πολύ να κερδίσει την Άμφισσα και τελικά τις εκλογές. Ο δε Παναγιωτόπουλος, θυμίζω, ήταν ο δημοτικός σύμβουλος που ήταν πιο κοντά από όλους στον Φουσέκη και το αγαπημένο του παιδί. Άσχετα αν τον "πούλησε" τελικά. Απλώς ο Παναγιωτόπουλος λόγω χαρακτήρα , έπαρσης και ανικανότητας δεν μπορεί να διαχειριστεί τους ανθρώπους του και το πουλόβερ ξλώνεται λίγο-λίγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ξηλωνεται το πουλοβερ το ζητημα ομως ειναι τα εκανε αυτα ο Καραγιαννης; αμα τα εχει κανει τι συζηταμε

   Διαγραφή
 2. κατι πιο σοβαρο θα γραψει αυτο το μπλοκ; πιο συστημα φουσεκη; εφιαλτης στα ονειρα σοας εχει γινει. ο καραγιαννης την εκανε απο καιρο. ξυπνατε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην τρελλαίνεσαι! εμείς περιγράφουμε αυτό που διαβάζουμε, δηλαδή αυτό που θέλει να δείξει ο δήμαρχος! οι ενστάσεις σου πρέπει να απευθύνονται στον ίδιο! ο τρόπος που αναφέρεται η ημερομηνία αφήνει κάποιο περιθώριο παρεξήγησης;

   Διαγραφή
  2. ΑΣΤΟ!!!!!! ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ..................................................

   Διαγραφή
 3. δεν με νοιαζει γι αυτα αλλα αυτα εδω..................
  έλαβαν απόφαση οτι,όρχος βαρέων οχημάτων θα γίνει στο πιό μπουκωμένο σημείο της ιτέας απέναντι απο το παλαιό νεκροταφείο και προς τα κάτω με όλα όσα συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και πεζων επάνω σε στροφή (εο λαμιας-αντιρίου,εισοδος εξοδος νεκροταφειου,λοφου αγιων αναργυρων,πλαγια οδος απο ιτεα,περιφερειακος κιρραςεργατικές κατοικίες,λυκειο-γυμνάσιο..... και ,και ειδικά των παιδιών τα οποία κατα δεκάδες όλα διέρχονται απο εκεί για το αθλητικό κέντρο(κολυμβητηριο,κλειστο μπασκετ,γηπεδα ποδοσφαιρου).Θα κινδυνεύσει κόσμος και θα πρεπει να γνωρίζουν οσοι υπέγραψαν οτι βεβαιώνουν με την υπογραφή τους, για την πρακτική και ασφαλή λειτουργία της εφαρμογής της απόφασης τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε μου λες σαινι με τι λεφτα θα τα κανουνε αυτα? κουνα το κεφαλι

   Διαγραφή
  2. ΤΑ ΟΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΡΑΓΙΖΟΥΝ ΟΜΩΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ

   Διαγραφή
  3. Γιατί τα κάνουν τότε;
   Για ακήσεις επί χάρτου;
   Για τα λεφτά του ΓΠΣ;
   Γιατί έτσι τους είπαν να κάνουν;

   Διαγραφή
 4. Αυτο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης κυρίες και κύριοι οι οποίοι ως στελέχη η υποψήφια στελέχη της τότε κυβερνητικής και αυτοδιοικητικής εξουσίας ΙΣΩΣ να γνώριζετε,είναι το πώς δημιουργήθηκε αυτή η καταστροφή που ονομάζεται Η ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΙΚΗ του τιτανοτεράστιου και πανμέγιστου Δήμου Δελφών .
  ========2010 ετος καταστροφής της περιοχής.===========

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΞΥΠΝΑ,, ΑΜΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΧΙ ΠΟΛΛΟΥΣ 3 ΜΕ 4 ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑ ΕΓΩ ΑΝ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΧΑΜΕΝΟΣ ΕΣΥ ΒΡΕ? ΑΝΤΕ ΚΑΝΕ ΚΑΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ, ΜΟΥ ΕΧΕΙΣ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΛΟΡΔΟΣ ΑΙΝΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΩ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. ΒΑΛΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΦΤΑΙΣ ΕΣΥ ΕΜΕΙΣ ΟΙ Μ…….Σ ΦΤΑΙΜΕ ΠΟΥ ΣΕ ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ. ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΚΑ ΤΩΡΑ ΠΑΡΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΣ ΤΟΝ, ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΕΣ ΜΟΥ ΡΕ ΘΑΝΑΣΑΚΟ ΠΟΙΟΣ? ΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ??? ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΕΛΙΑ. ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΕ ΜΕ ΕΣΕΝΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΗΜΑΡΤΟΝ ΡΕ ΘΑΝΑΣΗ. ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΑΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕ ΑΡ……Α ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡ……Α ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΒΡΑΔΥ ΚΥΡΙΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δημοτικό ξεκατίνιασμα εκ των έσω βλέπω γίνεται εδώ. Που να καταργηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση ρε κατίνες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Άντε θανασάκι παράτατα όσο πιό γρήγορα να σωθεί ο τόπος, δεν σε θέλουμε αλλο.
  Ενας ψηφοφόρος σου (και λίγο συγγενής)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ Τα πράγματα ειναι καθαρά ο Καραγιάννης είναι υπόλογος ατασθαλιων ΕΚΑΝΕ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ...ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΕΜΘΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΙΚΩ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ. ΑΛΛΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΑΚΙΑ ΜΗΝΑΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. έρχονται πολύ χειρότερα.....για εσάς που τους ψηφίσατε.....ο κακ'ασχημος τους δίνει έναν ...'εναν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Από τα δύο κακά,για να φύγει ο φουσέκης από δήμαρχος, είπαμε να στηρίξουμε το λιγότερο κακό. Δηλαδή καταστροφή από χέρι....... Ίδια και χειρότερα.
  Άλλα πέντε χρόνια και βλέπουμε πάλι τη θα προτείνουν πάλι τα μεγάλα σόγια........

  ΑπάντησηΔιαγραφή