Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Νίκος Δρόλαπας: Η κ. Μαντά, δεν ξέρει που να βάλει τις ευθύνες της...

  
    Διατύπωσα προς τη Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Φωκίδας, στην οποία προΐσταται η κα Γώγα Μαντά, την άποψη, ότι θα έπρεπε να εξετάσει το ζήτημα της ύπαρξης πολλών αχρησιμοποίητων κτιρίων στην Άμφισσα τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός μισθωμένων ιδιωτικών κτιρίων, 
για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών. Συνέταξα πίνακα
 με τα κτίρια του Δημοσίου που είναι κενά, ή διαθέτουν αχρησιμοποίητους χώρους γραφείων και ενδεικτικά 
ανέφερα μερικά:


      Το τετραώροφο κτίριο του Στρατολογικού Γραφείου, το τριώροφο κτίριο του Ι.Κ.Α. της πλατείας Κεγαχιά, στα κτίρια της  Περιφερειακής  Ενότητας Φωκίδας στα οποία ήδη στεγάζονται  υπηρεσίες του Δήμου, Πολεοδομία , ΚΕΠ κλπ., ο όροφος του  ισογείου του κτιρίου  της  πρώην Νομαρχίας, είναι κενός.  Στο κτίριο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενοικιασμένο και αυτό, υπάρχει αχρησιμοποίητος σχεδόν ένας  ολόκληρος όροφος επιφάνειας τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων και εκεί θα μπορούσαν να στεγασθούν Υπηρεσίες συναφούς αντικειμένου, όπως το Δασαρχείο, η Διεύθυνση Δασών και κυρίως η υπηρεσία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους,  ή ακόμη και η Υπηρεσία Στατιστικής. Το κτίριο του Οικοτροφείου με τεράστιους χώρους,   Αίθουσες στο παλιό Νοσοκομείο Άμφισσας, στη  πρώην Κλινική Καρανάσου όπου στεγάζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), στο Σχολείο  Ειδικής Εκπαίδευσης  ( Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άμφισσας )  κ.ά.

 

       Στα  ιδιωτικά  κτίρια  που  στεγάζονται οι κάτωθι  Υπηρεσίες του Δημοσίου:  η  Διεύθυνση  Δασών, το Δασαρχείο,  η Υπηρεσία  Στατιστικής, τα Γενικά  Αρχεία  του Κράτους, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων, η Υπηρεσία   Εντελλομένων Εξόδων, το Υποκατάστημα  του Ιδρύματος  Κοινωνικών Ασφαλίσεων  ( Ι.Κ.Α. ),  το Υποκατάστημα του  Ο.Α.Ε.Ε.,  το  Τοπικό  Γραφείο  του  Ο.Α.Ε.Δ.  και  το αρχείο των Υγειονομικών  Υπηρεσιών.   Αρκετά  από  αυτά  εξακολουθούν  να  μισθώνονται,  αν  και διαθέτουν  τεράστιους  χώρους  για  ελάχιστους υπαλλήλους ,  λόγω  μείωσης  του  αριθμού  τους...

        Η  κ.  Γώγα Μαντά,  στα πλαίσια των υπηρεσιακών της καθηκόντων   και για  την  καλύτερη  αξιοποίηση  και  προστασία  της  Δημόσιας  και  της Κοινωφελούς  περιουσίας  του Δημοσίου,  με σκοπό την επίτευξη  του μέγιστου  δυνατού  δημοσιονομικού  οφέλους ,  είχε  καθήκον   να  προέλθει   στην  έρευνα  και  τη  καταγραφή  αυτή των  μισθωμένων  ιδιωτικών  κτιρίων,  των  κτιρίων  του Ελληνικού Δημοσίου  και  των διαφόρων Οργανισμών  και  να υποβάλει  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στο Υπουργείου Οικονομικών  και  τους  Οργανισμούς σχετική  Έκθεση για  τα περαιτέρω, αφού είχε τη συμβατική ευχέρεια να διακόψει  μονομερώς τη μίσθωση, όταν εξευρεθεί κτίριο του Δημοσίου για τη μεταστέγαση της όποιας  Υπηρεσίας,  χωρίς  υποχρέωση  αποζημίωσης  του  ιδιώτη.

       Ισχυρίσθηκε  δε  αναληθώς,  ότι  από  τα  κενά  κτίρια  του Δημοσίου  μόνο  το  κτίριο  της  Στρατολογίας  ανήκει  στην  αρμοδιότητα  της  υπηρεσίας  της.    Ακόμη  και  αν υποθέσουμε  ότι  είναι  έτσι,  γιατί  η  κ. Μαντά,  επί   δύο  χρόνια  που  το κτίριο αυτό παραμένει   κλειστό και αχρησιμοποίητο,  δεν  εγκατέστησε,  στο κεντρικότατο  αυτό  τριώροφο,  μία  οποιαδήποτε  Δημόσια  υπηρεσία;

      
      Η  κ. Μαντά,  δεν  ξέρει  που  να  βάλει  τις  ευθύνες  της.

       Το κτίριο της Στρατολογίας δεν είναι το μοναδικό που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας της,   Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα κτίρια  πλην  αυτά των Οργανισμών  και  των Κληροδοτημάτων έχουν ενοικιασθεί με  προκηρύξεις  της  Υπηρεσίας  της.

       

        Πως  στεγάζονται  στη  πρώην  Νομαρχία  Δημοτικές  υπηρεσίες,  όπως  το  ΚΕΠ  και  η  Πολεοδομία;   Γιατί δεν  φρόντισε  να στεγαστούν  και  άλλες υπηρεσίες  στο  ίδιο κτίριο,  στο οποίο  παραμένουν  ανεκμετάλλευτοι  χώροι,  όπως  και  στα  υπόλοιπα  κενά  κτίρια  του  Δημοσίου;

        Αφού είναι η μοναδική υπηρεσία στο  Νομό Φωκίδας  για τη στέγαση υπηρεσιών,  τι  περιμένει;  να  την ενημερώσουν  οι  ιδιώτες   ότι  τα  κτίριά τους  άδειασαν  από  υπαλλήλους  ή  ότι  πληρώνονται  αδικαιολόγητα    τόσα  μισθώματα;  

         Δημιουργούνται  πολλά  ερωτηματικά,  γιατί  δεν  μεταφέρθηκαν  οι υπηρεσίες  σε  κτίρια  Δημόσιας  ή  Κοινωφελούς  Περιουσίας;  

        Μήπως  η  Κτηματική υπηρεσία  ενεργεί  επιλεκτικά , ανάλογα με τον πολίτη,  με  πολιτικά  κριτήρια; 

        Μήπως  συμβαίνουν όλα αυτά  επειδή  οι  εισπράττοντες  τα ενοίκια αυτά  είναι  «ημέτεροι»  του τοπικού  συστήματος εξουσίας;   

         Έτσι  προασπίζεται   το  Δημόσιο  συμφέρον;  

    Χωρίς  να  έχει  γίνει  ούτε η  παραμικρή  παρέμβαση  για  συντονισμό  των  ενεργειών  και  με  τους  άλλους   φορείς  και  νομικά  πρόσωπα  που στεγάζονται  Δημόσιες υπηρεσίες;  Δεν  διερωτήθηκε  αν  οι  δαπάνες  αυτές  μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν  ως  « ισοδύναμα »,  ή  ως  πόροι  που θα έδιναν  μια ανάσα  στον  τομέα  της Υγείας,  ή όπου αλλού ήταν αναγκαίο;

         Πώς  ισχυρίζεται   ότι  ενεργεί  και  ως  « ενεργός  πολίτης »,  όταν  επιδεικνύει  τόση αδιαφορία  και μάλιστα σε υπηρεσιακά της θέματα,  που  δεν  τα  κουνάει  καθόλου,  για  να  μην  ενοχλήσει  το κατεστημένο  και  αναγκάζονται  άλλοι  « ενεργοί  πολίτες »  να  της υποδείξουν  αυτά  που  έχει  καθήκον  να  κάνει;

       Η  κ.  Μαντά  όμως ,  αντί  να απαντήσει,  επέλεξε  να  με  υβρίσει.

       Χαρακτηρίζει  ως  αρλούμπες και  γελοιότητες  τις  ανωτέρω  επισημάνσεις  και  επιχειρεί  να  με  εμφανίσει  ότι  ενοχλούμαι   ( για  ποιο  λόγο  άραγε; ).  

    Μήπως,  όπως  λέει,   από  την  υπηρεσιακή   της  επάρκεια;   ή   τις  ευχερείς   αποσπάσεις  της  στην  Εφορία  επί  μία  δεκαετία;   ή  την….τυχαία  επιστροφή  της  στη  Κτηματική  Υπηρεσία,  όταν   αναγγέλθηκε  η  μεταφορά   της  ΔΟΥ   Άμφισσας  στη Λιβαδειά; 

  ή  για   τη  σπουδαία  αυτοδιοικητική  της  ενασχόληση  και  το μοναδικό  έργο  που  έκανε  κατά  το  πρώτο  έτος  της  θητείας  της,  το γνωστό  παγκάκι  για  τους  ρομαντικούς;  
  
   ή  γιατί  ζήτησε   την  απαλλαγή  της  από  τις  αρμοδιότητες  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Κίρρας  και  τη  μεταφορά  τους  στο Δημοτικό Συμβούλιο  γιατί  δεν  έχει  τη  πλειοψηφία,  ώστε  απλά  να Προεδρεύει,  λαμβάνοντας  και  τη  σχετική  αποζημίωση  των  300  ευρώ;

      
     Γιατί  διαβεβαιώνει  όσους…. ανησυχούν , ότι,  στα  θέματα  του Δήμου….. « έχουν  γνώση  οι  φύλακες ».     
Τι  εννοεί; 

       Αφού   η  κ. Μαντά   είναι   « ενεργός  πολίτης »,  είναι  αιρετή  και  ως  Εφοριακός  επί  μία  δεκαετία  και  θα πρέπει  να  έχει  πιο  ευαίσθητο  δημοσιονομικό  αισθητήριο,  πώς  εξηγεί ,  τόσον αυτή,   όσον  και  ο  κ. Δήμαρχος  ο  οποίος  έχει  και  νομικές  γνώσεις  ότι   αποδέχονται  σε  έργα  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου ,  όπως  το  έργο  ύδρευσης   Κίρρας,  οι  ελέγχοντες  και  οι  ελεγχόμενοι,   δηλαδή ο κατασκευαστής  και  ο  επικεφαλής  Επιβλέπων  ( και πληρώνων ),   να  είναι  της  αυτής  οικογενείας ;   
    Ποίους  λόγους  μπορεί  να έχουν  και  εξακολουθούν  να  παραβλέπουν  και   να  αγνοούν  τις  ασυμβίβαστες  ιδιότητες,   το  κώλυμα  που υπάρχει  και  τη  σχέση  καθηκόντων  που  μοιραία αναπτύσσεται, στον ευαίσθητο τομέα  των  έργων; 

       
    Πόσο  παραπλανητικές  μπορεί να  είναι   οι  διαρροές  προς  τον    τύπο,   ότι   ο  Προϊστάμενος  των  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  θα  μετατεθεί  εσωτερικά   στη  Διεύθυνση Περιβάλλοντος;   Μήπως  και  σε αυτή   τη  υπηρεσία  του  Δήμου  δεν  εκτελούνται   έργα   και  με  απ΄ ευθείας  αναθέσεις;   Δεν   θα  ήταν  καλύτερα  να  του  ανατεθεί  μία  το ίδιο   επιτελική  θέση,   προς αναγνώριση  των  υπηρεσιών  που  προσέφερε  στο  Δήμο,   όπως  είναι  π.χ.  η   Διεύθυνση  Προγραμματισμού;  
 Για  πόσο  ακόμη  θα  κάνουν  ότι  δεν  καταλαβαίνουν;

         
    Επίσης , η  κ. Μαντά  μου  καταλογίζει   άγνοια  και  ημιμάθεια  της νομολογίας  που  διέπει  την  Υπηρεσία  της.  Βέβαια,  κανείς  δεν  είναι  παντογνώστης,  γνώση  έχουν  και  άλλοι. 
   Με  κατηγορεί  όμως,   ότι  παραπληροφορώ  και   στοχοποιώ (!) συμπολίτες  μου.  

     Αντιλαμβάνεται  βέβαια,  ότι  αυτές  οι  εκφράσεις  μειώνουν  την  ίδια, γιατί  έτσι  επιδιώκει να φιμώσει τις ελεύθερες φωνές, όσο της περνάει από το χέρι.  
     Δεν  περίμενε όμως  την απήχηση  την οποία  είχε  στους συμπολίτες  μας,  η  αναπάντεχη  γι΄ αυτή,  δημοσιοποίηση   της  προνομιακής  μεταχείρισης   του  πελατειακού  συστήματος  το  οποίο  ωφελείται,  ενώ  δεν  θα  έπρεπε,   μέσω  της υπηρεσίας  της,  με  υπεύθυνη  την  ίδια,  αλλά  και  τη  σύμπραξη  των   αντίστοιχων  Τμημάτων   Δημόσιας  Περιουσίας  και  Κληροδοτημάτων  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας,  της  ( τ.)   κ. Καλλιόπης  Γερακούδη  και  του νύν  κ. Τσέλιγκα,  που  έχουν  απόλυτα  ομογενοποιηθεί   και  υπηρετούσαν  για  χρόνια,   το  πολιτικό  κατεστημένο,   το οποίο,  έχω  σοβαρούς  λόγους  να  πιστεύω ,  ότι,   σύντομα  θα  τελειώσει,   παρά  τις  βαθιές  ρίζες  που  έχε ι  εκθρέψει  από  το  διεφθαρμένο  παρελθόν. 

  Ξέρω.   Η  αλήθεια  είναι  πικρή.   


       Δεν   στοχοποιώ   λοιπόν  κ. Γώγα,   κανέναν  συμπολίτη  μου,  ούτε  είχα,   ούτε  έχω   παρόμοιες  ιδέες.   Για  κανέναν.   Ως  αφετηρία  έχω  μία πεντακάθαρη  εσωτερική  θέση  και  θετικές  προθέσεις.   Αλλού  λοιπόν  αυτά.

       
    Πιστεύω  όμως  ακράδαντα,  ότι,  όσοι  έχουν  ταχθεί  θεσμικά  να  υπηρετούν  τα  κοινά  από  θέσεις  ευθύνης,  αλλά   και  όσοι,  ως  απλοί  πολίτες   εκφράζουν  δημόσιες απόψεις ,  όπως  η  ασήμαντότητά  μου  και  δεν  ανήκουν  σε  κυκλώματα διαπλοκής  και  διαφθοράς,  πρέπει να αγωνίζονται   με  όλες  τις  δυνάμεις  τους   για  να  υπηρετούνται,  κατά    πρώτο   λόγο,  τα   ΚΑΛΩΣ  ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΑ   ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ  της  Κοινωνίας  και  κατά  δεύτερο,  τα   ΕΥΛΟΓΑ  και   ΔΙΚΑΙΑ  συμφέροντα  των  Πολιτών.      

       
 Συμφέροντα  οργανωμένα   ή  διαπλεκόμενα ,   δεν  έχουν  θέση  σε  καμία  σύγχρονη  και  ευνομούμενη   Πολιτεία  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα πρέπει  να  γίνονται  ανεκτά.

      
 Είναι  σημαντικό  οι δημόσιοι λειτουργοί   να  έχουν   κοινούς  κώδικες  με  τη  Κοινωνία!...


10 σχόλια:

 1. δεν ασχολείται κύρις Δρόλαπα γιατί τωρα είναι απλός υπάλληλος σε μία υπηρεσία τριών ανθρώπων και αδυνατεί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. δεν ασχολείται κύρις Δρόλαπα γιατί τωρα είναι απλός υπάλληλος σε μία υπηρεσία τριών ανθρώπων και αδυνατεί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτή την νοοτροπία εκφράζει και το κόμμα της.
  (τη νέα δημοκρατία με το παναγιωτόπουλο και το πασοκ ως υποψήφια)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 350 ευρώ είναι η αποζημίωση και όχι 300 γιατί η κιρρα είναι πάνω από 10 χιλιόμετρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εάν στις εκλογές ζητούσε ψήφους απο το χορευτικό του συλλόγου που επιμελήθηκε την δημιουργία και την ίδρυση περισσότερους ψήφους θα έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ στην Κιρρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Την υπάλληλο της πλάκας πρέπει να την καθίσουν στο σκαμνί όχι για μία απλή παράβαση καθήκοντος ή απιστία κατά του δημόσιου αλλά και για κακούργημα γιατί ζημιώνει το δημόσιο με ποσά που υπερβαίνουν το όριο του πλημμελήματος, δικηγόρος δεν είμαι άς απαγγείλουν κατηγορία οι εισαγγελείς άν συντρέχουν οι λόγοι για να μή γλυστράει ενας ενας στην ατιμωρησία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τι γίνεται ρε παιδιά; Πάλι δεν πήρε έργα ο υπομηχανικός κύριος Δρόλαπας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΒΛΕΠΩ ΦΙΛΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΣΕ ΝΟΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΡΟΛΑΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΑΚΟΠΡΟΑΙΡΕΤΕ ΤΙ ΜΑΣ ΦΤΑΙΕΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Για τη διαπλοκή και τα φαγοπότια δεν φτάνει ένας.Μαζεύεται ολόκληρη η συνομοταξία τρωκτικών. Μυρίζει ο ένας τον άλλο και μαζεύονται γύρω απο τον αρχιμαφιόζο και κατασπαράζουν τον κρατικό κουρβανά που εμείς πάλι θα τον γεμίσουμε απο τις τρύπιες τσεπούλες μας μόλις τον αδειάσουν. Τα γραβατωμένα κοράκια είναι κάτι αξιοπρεπή φαινομενικά υποκείμενα που κάνουν στα κορόϊδα μαθήματα ηθικής. Και ποιοί φταίνε γι΄αυτό; εμείς όλοι που τους ανεχόμαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. για να δούμε μέχρι πότε τα λαμόγια θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δεν καταλάβανε τίποτα ακόμα..........

  ΑπάντησηΔιαγραφή