Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου..

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Με "πτώχευση" του Δήμου Δελφών απειλεί η ΕΥΔΑΠ από τέλους Αυγούστου! περισσότερα από 3 εκατομμύρια το νέο χρέος προς την εταιρεία...! θα ξαναζητηθεί πολιτική λύση;; 

  Μέσω του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) στον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης προχωρεί τέλος του μήνα η ΕΥΔΑΠ  για την είσπραξη των εκατομμυρίων χρεών που έχει ξανα-δημιουργήσει ο Δήμος Δελφών απέναντι στην Εταιρεία. 
   Φυσικά ο απαιτητής στην περίπτωση της χρηματιστηριακής, ημιιδιωτικοποιημένης ΕΥΔΑΠ είναι τραπεζικοί οργανισμοί.


  Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα  μπλοκάρουν τους 7 λογαριασμούς του Δήμου Δελφών και θα παίρνουν κάθε κατάθεση μέχρι της είσπραξης των 3. 300.000 ευρώ, ποσό στο οποίο ανέρχεται σήμερα το χρέος …
Κάποιος αυθόρμητος θα πει ότι ο Δήμος οδηγείται σε πτώχευση...

  
 Πέραν του ζητήματος του  πού διατίθενται τα εισπραττόμενα χρήματα από τους πολίτες ( δεν υπάρχουν θεαματικές επισκευές – συντηρήσεις σε δίκτυα –διϋλιστήριο),  το θέμα είναι ότι οι Δημότες ήδη πληρώνουν υψηλά τέλη ύδρευσης και ενδεχομένως για να ανταπεξέλθει στη νέα πραγματικότητα η δημοτική αρχή να πρέπει να τα αυξήσει κι άλλο!


  Εάν δεν έχει κάποιο άσσο στο μανίκι του ο Δήμος Δελφών, η μόνη άμεση λύση που μπορεί να προκύψει είναι η πολιτική!   
  Θα ήταν δυνατόν να καλυφθούν τα εκατομμύρια ως αντισταθμιστικά του Μόρνου; … Δεδομένου μάλιστα ότι ό αγωγός διέρχεται του Δήμου Δελφών και σκανδαλωδώς από νερό ύδρευσης ΑΡΔΕΥΕΤΑΙ εδώ και 10ετίες η πεδιάδα της Βοιωτίας!

  Ποια είναι η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας;
  
 Θα περίμενε βέβαια κανείς το πάθημα να γίνει μάθημα μετά από τόση ταλαιπωρία και δίκες, όπου κατέληξαν να χαριστούν τελικά τα 30 εκατομμύρια οφειλών μετά από χρόνια δικαστικής διαμάχης και αγωνίας…


 Τώρα, πάλι τα ίδια;...                                     ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                   Αρ Πρωτ. οικ. 500
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.ΥΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ (ΝΠΔΔ)                                                 Αθήνα 27-7-2017

Ταχ.Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 
 Ταχ. Κώδικας : 11526 -ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2107474621
 FAΧ: 2107474636

                                                            Προς

                                                           Δήμο Δελφών 

                                                           Οικονομική Υπηρεσία
 Θέμα: «πρόσκληση για καταβολή οφειλομένων ποσών από τη διάθεση ακατέργαστου ύδατος στον δήμο Δελφών προ της λήψεως αναγκαστικών μέτρων».


Ο δήμος Δελφών υδροδοτείται αδιαλείπτως από το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα του υδραγωγείου του Μόρνου, μη συμμορφούμενος όμως έως σήμερα να καταβάλει το οφειλόμενο τίμημα για τη διάθεση σε αυτόν ακατέργαστου ύδατος.

Συγκεκριμένα, ο δήμος Δελφών οφείλει ως κεφάλαιο το ποσό των 2.000.528,00 € πλέον προσαυξήσεων ποσού 229.235,36 €, το οποίο αντιστοιχεί στην οφειλή του δήμου έναντι της ΕΥΔΑΠ-ΑΕ- για την κατανάλωση ακατέργαστου ύδατος για το χρονικό διάστημα-από-1-2-2012 έως 30-9-2014, αξίωση η οποία έχει εκχωρηθεί στην εταιρεία μας, δυνάμει της από 17-03-2015 - σύμβασης εκχώρησης μεταξύ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ. Η εν λόγω σύμβαση εκχώρησης γνωστοποιήθηκε στον δήμο Δελφών, δια του με αριθμό πρωτ. οικ. 158/19-03-2015 εγγράφου μας, χωρίς να έχει διατυπωθεί από τον τελευταίο αντίρρηση ως προς το ύψος του οφειλομένου ποσού.                         

Επιπλέον, για το χρονικό διάστημα από 1-10-2014. όπου η υδροδότηση  του δήμου Δελφών ανελήφθη από την Εταιρεία παγιών ΕΥΔΑΠ δυνάμει της με αριθμό 8448/24-09-2014 απόφασης του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΑΔΑ: ΩΚΛ846Ψ84Ψ-ΔΩ3), έως 30-04-2017. ο δήμος Δελφών οφείλει το συνολικό ποσό του 1.069.612 67 € το οποίο προκύπτει  από- τη διάθεση ποσότητας 11.268.563 κ.μ. ακατέργαστου ύδατος προς 0,084-€/κ.μ. πλέον ΦΠΑ 13% (11.268.563 X 0,084 € - 946.559,29 € + ΦΠΑ 13% ποσού 123.052,71 € = 1.069.612 €).
   Με την παρούσα γνωστοποίηση, σας καλούμε να προβείτε στην πληρωμή των ως άνω οφειλών σας, έως 31-08-2017, σε διαφορετική περίπτωση θα επιδιώξουμε την είσπραξη των ως άνω οφειλομένων ποσών αναγκαστικά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) ή με_κάθε άλλο νόμιμο μέσο.
 
Η προϊσταμένη της
Οικονομικής ΥπηρεσίαςΣταυρούλα Γιανναρά
Read more »

Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

Σοκ! καταθέτουν γιατροί του Νοσοκομείου Άμφισσας στον Εισαγγελέα... για την μήνυση κατά παντός υπευθύνου από τον γνωστό ποινικολόγο και πολιτικό Πέτρο Μαντούβαλο σχετικά με την υπολειτουργία της μονάδας...!!

* Σε εξέλιξη η προανάκριση... καταθέτουν γιατροί του Νοσοκομείου Άμφισσας στον Εισαγγελέα...
 Αποτέλεσμα εικόνας για fokidatv στο νοσοκομειο αμφισσας ο πετρος μαντουβαλος

             Σοκ στον χώρο υγείας της Φωκίδας! 

   Ο γνωστός ποινικολόγος και πολιτικός Πέτρος Μαντούβαλος, ο οποίος θα πολιτευτεί στην Φωκίδα με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, προσέφυγε στην Δικαιοσύνη και προχώρησε σε κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το κλείσιμο των Κλινικών του Νοσοκομείου Άμφισσας... 

  Δεδομένου ότι η κατάσταση στην μονάδα έχει φθάσει στο απροχώρητο και  έχουν γίνει πλέον "καθεστώς" οι παραιτήσεις των γιατρών ακόμη και των νεοδιορισμένων... 
 και δεδομένου ότι δεν λειτουργεί η Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου εδώ και δύο χρόνια! υποβαθμίζοντας την μονάδα από την νοσοκομειακή περίθαλψη...  
  ενώ παράλληλα οι φυσικοί προϊστάμενοι,  ήτοι  ο πρώην Αναπληρωτής Διοικητής, η νυν ορισμένη Διοικήτρια και ο ΥΠΕάρχης Θεσσαλίας -Στερεάς έχουν ερωτηθεί επανειλημμένα και δημόσια τόσο για την εσωτερική λειτουργία της μονάδας όσο και για την κεντρική διαχείριση, η Δικαιοσύνη έχει πεδίο δόξης λαμπρό να αναζητήσει τις αιτίες αυτής της κατάληξης...
 αφού βρέθηκε ένας ισχυρός και παράλληλα κοινωνικά ευαίσθητος άνθρωπος να ανοίξει τον Φάκελλο "ΥΓΕΙΑ" στην Φωκίδα...

  
        Το καταληκτικό απόσπασμα της μήνυσης: 
"... ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣΑΙΤΟΥΜΑΙ-Όπως διενεργηθεί κατεπειγόντως κάθε νόμιμη απαιτούμενη ενέργεια από Εσάς, και ιδίως όπως διενεργηθεί τυχόν τέλεση αξιόποινων πράξεων ή και παραλείψεων της Διοικήσεως του Νοσοκομείου αλλά και των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, που κωφεύουν ως προς την στελέχωση και τις ελλείψεις τόσο στην Οφθαλμολογική Κλινική αλλά και σε όλες τις Κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας, κατά παντός υπευθύνου, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ζωή και την υγεία πολλών συμπολιτών μας.Άμφισσα 16-5-2017

Με σεβασμό

Ο Καταγγέλλων"
Read more »

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

ΣΥΡΙΖΑ Φωκίδας: Προκηρύσσονται νέες θέσεις στο Νοσοκομείο Άμφισσας...

Δελτίο Τύπου
 της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Φωκίδας 
Αποτέλεσμα εικόνας για νοσοκομειο αμφισσασ
 2868 θέσεις πανελλαδικά για τη στελέχωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας –ΤΟΜΥ
 (12 θέσεις στη Φωκίδα) 
 1135 προσλήψεις ανέργων στην υγεία 
(4 θέσεις στο Νοσοκομείο Άμφισσας)

Α. Πριν μερικές μέρες ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Με το νόμο αυτό διευρύνεται ο δημόσιος χώρος στην υγεία και προδιαγράφεται ο επικουρικός ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην κατεύθυνση πάντα της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού, της ισότητας στην πρόσβαση και της οικονομικής προστασίας ιδίως των πιο αδύνατων μελών της κοινωνίας.

Δημιουργούνται πανελλαδικά 239 Τοπικές Μονάδες Υγείας (η μία εξ αυτών στη περιοχή μας) και στελεχώνονται με γιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής,  παθολόγους, παιδιάτρους, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας και διοικητικό προσωπικό.

Ειδικά για την περιοχή του Δήμου Δελφών έχουν προκηρυχθεί συνολικά 12 θέσεις. Συγκεκριμένα:

1)      4 θέσεις γιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

2)      1 θέση παιδιάτρου

3)      2 θέσεις Νοσηλευτικής

4)      1 θέση κοινωνικού λειτουργού

5)      2 θέσεις Διοικητικού-Οικονομικού

6)      2 θέσεις επισκεπτών/τριών Υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr) μέχρι την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 και ώρα 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A850%CE%A0465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-0%CE%98%CE%96?inline=true

Β. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για 1135 θέσεις απασχόλησης ανέργων σε νοσοκομεία κυρίως, θέσεις υπολειπόμενες από το πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 και αφορούσε 4000 θέσεις εργασίας με 12μηνη πρόσληψη.

            Συγκεκριμένα για το Νοσοκομείο της Άμφισσας προκηρύχτηκαν 4 θέσεις: Φυσικοθεραπείας, Ψυχολόγου, Μαιευτικής και Βοηθητικού Προσωπικού Γενικών Καθηκόντων.

Αιτήσεις μέχρι Δευτέρα 21/8 στις 12 το μεσημέρι. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.oaed.gr/-/eidiko-programma-apascholeses-1-135-anergon-sto-demosio-tomea-tes-ygeias-symphona-me-to-arthro-64-tou-n-4430-2016-a-205-opos-tropopoietheke-kai-ischye

Σε συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας και επιτροπείας και μετά τα διαλυτικά αποτελέσματα του ν. 4238/2014 της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που έβαλε σε διαθεσιμότητα και οδήγησε στην έξοδο από το δημόσιο σύστημα υγείας 3000 έμπειρους γιατρούς, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα για την ανάταξη του συστήματος υγείας με στόχο την καθολική κάλυψη με ισότιμο τρόπο των αναγκών υγείας του πληθυσμού ανεξάρτητα από την εργασία, την ασφάλιση, το εισόδημα.Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Read more »

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας εξαφανίζει το "Κόκκινο Σκαθάρι" από το παραλιακό μέτωπο της Ιτέας οριστικά... μαζί με τους Φοίνικες! παραδειγματικό σχέδιο εξυγίανσης...


Οι φωτο από Sot Risot
 
 Αυτό θα πει σχεδιασμός εξυγείανσης...... ή εξαφανίζεις το πρόβλημα ή το αφήνεις να σε πονοκεφαλιάζει...
... ευφυές και αποτελεσματικότατο...


...αφανίζονται οι Φοίνικες και μαζί τους, μοιραία το Κόκκινο Σκαθάρι...!
... "Πλαζ των Φοινίκων" τέλος!...  αλλάζεις και το όνομα... που τόσα χρόνια όσο νά'  ναι κουράζει...

... και πάμε γι' άλλα!!!...
Read more »

Με το "Αγιαθυμιά έχεις ταλέντο" και διαγωνισμό καραόκε ολοκληρώνονται αύριοτα ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ 2017...


   Με το «Αγιαθυμιά έχεις ταλέντο» και διαγωνισμό καραόκε ολοκληρώνονται την Πέμπτη τα ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ 2017

   Με μια διπλή βραδινή εκδήλωση για τους νέους αλλά και για όσους αισθάνονται νέοιολοκληρώνονται την Πέμπτη 17 Αυγούστου, στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου της Αγίας Ευθυμίας, τα ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ 2017. 

  Πιο συγκεκριμένα: Στις 8.30 αρχίζει το «Αγιαθυμιά έχεις ταλέντο», όπου ο καθένας μπορεί να δείξει το ταλέντο που διαθέτει σε οποιονδήποτε τομέα: στο χορό, στο τραγούδι, στη μουσική, στη μίμηση κ.λπ. 

 Στη συνέχεια θα υπάρξει Διαγωνισμός Καραόκε.

 Είστε όλοι προσκεκλημένοι
Read more »

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Χρόνια πολλά & Καλή Παναγιά...!!!

Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, 
εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε. 
Μετέστης προς την ζωήν,
 μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, 
και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη,
εκ θανάτου τας ψυχάς ημών...
Read more »

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Θερινό Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Άμφισσας...


Αποτέλεσμα εικόνας για Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Άμφισσας ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 


Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ενημερώνει τους πολίτες για το θερινό πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.

Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας οργανώνει εθελοντικές αιμοληψίες σε διάφορα σημεία του Νομού, προκειμένου να διευκολύνει την προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών.Στηρίζεται στη μεγάλη ανταπόκριση των εθελοντών αιμοδοτών αλλά και στην πολύτιμη συμπαράσταση των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και των Τοπικών Φορέων.

Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσαςκαλεί κάθε έναν και κάθε μια, που είναι υγιής, ηλικίας από 18 έως 65 ετών, να μη διστάσει να δοκιμάσει τη χαρά, να δώσει στον άγνωστο συνάνθρωπό του, το καλύτερο δώρο, ένα κομμάτι ζωής.Σας περιμένουμε:*  Παρασκευή 11 Αυγούστου πρωί, στο Κροκύλειο και στους Πενταγιούς


*  Σάββατο 12 Αυγούστου απόγευμα, στο Μαυρολιθάρι

*  Κυριακή 13 Αυγούστου πρωί, στην Καλοσκοπή

*  Πέμπτη 17 Αυγούστου πρωί, στο Διακόπι

*  Παρασκευή 18  Αυγούστου πρωί, στην Αμυγδαλιά

*  Τετάρτη 30 Αυγούστου απόγευμα, στην Ιτέα
Read more »