Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου..

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Γιώτα Γαζή: Δεν φταίω για την καταστροφή του Δελφικού Τοπίου...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Άμφισσα, 26 Σεπτεμβρίου 2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
                                            

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων κκ. Αθ. Χειμάρα και Κων. Παπαθανασίου

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 5 Αυγούστου στον παραδοσιακό ελαιώνα Άμφισσας έκαψε σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ΕΛ.Γ.Α. (960 δηλώσεις ιδιοκτητών) 37.000 περίπου δέντρα και 3.700 κτήματα.
            Αναφέρετε στην ερώτηση σας ότι υπήρχε «παντελής απουσία συγκεκριμένου σχεδίου αντιμετώπισης και έλλειψη αποτελεσματικού μηχανισμού αντίδρασης», αν και θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι όσον αφορά την πολιτική προστασία για την οποία είμαστε υπεύθυνοι, υλοποιήσαμε με ακρίβεια το γενικό σχέδιο Δασικών πυρκαγιών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και το μνημόνιο ενεργειών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που συζητήθηκε στο Συντονιστικό Όργανο το οποίο συνεδρίασε στις 15/04/2013 και στο οποίο είναι μέλος ο κος Παπαθανασίου, αλλά δεν έχει συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του.
Στο γενικό σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας και στο Μνημόνιο ενεργειών προβλέπονται οι παρακάτω ενέργειες για την Περιφερειακή Ενότητα:
·       Η διάθεση προσωπικού και μέσων προς συνδρομή του έργου της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των οικείων Δήμων προς υποβοήθηση του έργου τους,
·       Εισήγηση στο γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
·       Λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών (αν υπάρξει ανάγκη)
·       Ενεργοποίηση μνημονίου ενεργειών με τους φορείς
·       Τήρηση κατάστασης με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό
·       Ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων
·       Ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών
·       Ενημέρωση των υπεύθυνων λειτουργίας εγκαταστάσεων (Νοσοκομείων, κατασκηνώσεων και ξενοδοχείων)
Η Περιφερειακή Ενότητα και οι φορείς βάσει του θεσμικού πλαισίου οφείλουν να συνδράμουν σε δυναμικό και μέσα το έργο της κατάσβεσης το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της πυρκαγιάς και όλοι είμαστε υπό των εντολών της.
Υλοποιώντας των εγκεκριμένο σχεδιασμό, θέσαμε άμεσα στις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Βοιωτίας. Κινητοποιήσαμε τα μηχανήματα και τις υδροφόρες των εταιριών S&B και Δελφών – Διστόμου, ιδιωτών και όσα τρακτέρ δούλευαν στην εργολαβία της δακοκτονίας. Ακόμα καλέσαμε και ήρθαν 2 υδροφόρες από τη Φθιώτιδα και 4 UNOMOC από τη Λειβαδιά, και φυσικά τα μηχανήματα και το προσωπικό του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες μας.
Η εθελοντική ομάδα διάσωσης Άμφισσας κινητοποιήθηκε άμεσα, καθώς και 10 οχήματα και 60 άτομα της ομάδας Σαχινίδη από Ημαθία.
Βέβαια σε συνεργασία και με πρώτο το λόγο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε άμεσα και το Κέντρο Επιχειρήσεων για την αποστολή εναέριων και επίγειων μέσων.
Όσο για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το αίτημα έγινε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και άμεσα έγινε η κήρυξη από τον περιφερειάρχη κο Κλέαρχο Περγαντά.
Την ίδια ημέρα ειδοποιήθηκε ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. και την μεθεπόμενη ήρθαν τα συνεργεία για εκτίμηση των ζημιών και έχουν αποτιμήσει το 60% των καμένων.
Σύμφωνα δε με τον προγραμματισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δεν προβλέπονται ειδικά σχέδια αλλά γενικά για δασικές πυρκαγιές.
Όσο δε για το έργο άρδευσης του ελαιώνα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – Τμήμα Δομών περιβάλλοντος αναφέρει τα εξής:
1.     Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του υπόψη έργου εφαρμόζουμε πιστά τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και ειδικά το άρθρο 36 πρώτη υποπαράγραφος της παραγράφου 4 που αναφέρει ότι «Στην περίπτωση κατασκευής του έργου με ανάθεση σε ανάδοχο η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του» καθώς και την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, σε ότι αφορά την διοίκηση του έργου – επίβλεψη, επίσης το άρθρο 37 και ειδικά η παράγραφος 7 σε ότι αφορά τις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου καθώς και το άρθρο 38 σε ότι αφορά την διεύθυνση του έργου από πλευράς αναδόχου.
2.     Στην περιοχή Αγίας Παρασκευής (στο Σερνικάκι) πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς εκτελούντο μικρής κλίμακας εργασίες εκσκαφής χάνδακος με ένα μηχάνημα και πλάγια εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Αρδευτικό έργο ελαιώνα Άμφισσας Ν. Φωκίδας»
3.     Δεν προβλέπεται απαγόρευση των εργασιών εκσκαφής κατά τους θερινούς μήνες.
4.     Κατά την περίοδο με υψηλές ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες καθ’ όλη την διάρκεια των θερινών μηνών δεν έχουν εκτελεσθεί «εν θερμώ» εργασίες όπως είναι συγκολλήσεις σωληνώσεων κλπ.
5.     Έχουν τηρηθεί όλα τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την σύμβαση και το σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας του υπόψη έργου.
Με πρόταση της Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κας Παναγιώτας Γαζή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Α. Τσαυτάρη την οποία υιοθέτησε, θα συμπεριληφθεί υποέργο πυροπροστασίας με κρουνούς στο έργο της άρδευσης του ελαιώνα.
Ο καθαρισμός των αρδευτικών αυλάκων όπως γνωρίζετε είναι αρμοδιότητα του Τ.Ο.Ε.Β.
Για τους αγροτικούς δρόμους αρμόδιος είναι ο Δήμος.
Η δε Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας είναι αρμόδια για τη συντήρηση του εθνικού κι επαρχιακού οδικού δικτύου, στο οποίο ανήκει ο δρόμος Άμφισσας – Ιτέας – Ναυπάκτου ο οποίος καθαρίστηκε κατά το τρέχον έτος (2013) στις περιόδους Ιανουάριος – Μάρτιος και Μάιος – Ιούλιος.
Οι ενέργειες που έχουμε προβεί για την αποκατάσταση της μεγάλης καταστροφής είναι:
1)     Άμεση ειδοποίηση του ΕΛ.Γ.Α. για την αποτίμηση της ηρτημένης σοδειάς και του φυτικού κεφαλαίου
2)     Αίτημα στης 8 Αυγούστου στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Τσαυτάρη α) για στοχευμένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα δράσης ανασύστασης του καμένου ελαιώνα και προώθηση των προϊόντων της ελιάς, β) μελέτη πυροπροστασίας, γ) ενίσχυση χρηματοδότησης και ένταξης όλων των δικαιούχων και συνέχιση του προγράμματος του παραδοσιακού ελαιώνα, δ) οι αποζημιώσεις να δοθούν με τη διαδικασία των προκαταβολών και ε) επιστροφή άμεσα Φ.Π.Α. και ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμου
3)     Αίτημα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κο Κ. Χατζηδάκη για εξέταση ένταξης του πυρόπληκτου ελαιώνα στα μέτρα ανακούφισης του Κανονισμού 2012/2002 του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ε.Ε. (Τ.Α.Ε.Ε.)
4)     Υπόμνημα στην Πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO κας Αικ. Τζιτζικώστα
5)     Αίτημα στον Υπουργό περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και στον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κο Π. Βασιλείου για ένταξη στον άξονα προτεραιότητας 3
6)     Υπόμνημα στον Ευρωβουλευτή κο Σπ. Δανέλλη, αναπληρωτή στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου για τη δυνατότητα εξεύρεσης ειδικού προγράμματος
7)     Αίτημα προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κο Χ. Θεοχάρη για απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων
8)     Αίτημα στον Υπουργό Οικονομικών κο Ι. Στουρνάρα και στον πρόεδρο του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς κο Μ. Σάλλα για χαμηλότοκα δάνεια και πάγωμα των ήδη υπαρχόντων δανείων και την απαλλαγή από το Ε.Ε.Τ.Α.
9)     Αίτημα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για αεροφωτογράφιση του ελαιώνα


       Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ
Read more »

Μιχάλης Ηλιάδης: Οι ηθικοί αυτουργοί των πολιτικών εγκλημάτων...

Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι με ακραίες αντιλήψεις. Άνθρωποι υπέρμαχοι της βίας, την οποία ασκούν για να επιβάλλουν τις απόψεις τους ή απλά για να εκτονωθούν. Μία πολιτισμένη κοινωνία καταδικάζει κάθε μορφή βίας, από όπου κι αν προέρχεται. Είτε αυτή έχει σαν αφετηρία ακροδεξιές ρατσιστικές αντιλήψεις, είτε φοράει το προσωπείο του προοδευτικού και του αντιρατσιστή.
Το πρόβλημα όμως δεν είναι από μόνη της η ύπαρξη τέτοιων αντιλήψεων, την οποία άλλωστε δεν κατάφερε καμία κοινωνία να αποτρέψει, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί πλέον άνθρωποι στην Ελλάδα, οι οποίοι στηρίζουν με την ψήφο τους μορφώματα τέτοιων ιδεολογιών. Το κύριο λοιπόν, ερώτημα είναι ποιοι εκτρέφουν τέτοια φαινόμενα και γιατί τέτοιες απόψεις βρίσκουν απήχηση στην Ελληνική κοινωνία. Οι σημαντικότεροι λόγοι είναι:
Α. Η πολύπλευρη οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία έχει ρίξει στον Καιάδα της εξαθλίωσης, της ανασφάλειας και του φόβου για το αύριο πάρα πολλούς ανθρώπους πλέον, μιας και η ανεργία βρίσκεται σχεδόν στο 30% του εργατικού δυναμικού.
Β. Η έλλειψη ουσιαστικής παιδείας στα σχολειά μας. Η Παιδεία πρέπει πρωτίστως να διδάσκει ήθος. Η εγκατάλειψη του Ορθόδοξου φρονήματος, που διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες, με βαθειά πνευματικότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια και προτάσσει την ανεκτικότητα και την αλληλεγγύη, έχει σαν αποτέλεσμα, τόσο την έλλειψη αρχών και αξιών από αρκετούς Έλληνες σήμερα, όσο και τη στρέβλωσή τους και την πίστη σε άλλες «αξίες». Στην Πατρίδα μας επεκράτησε το Δυτικό πνεύμα του ατομικισμού, της κατανάλωσης και του άκρατου ευδαιμονισμού, τα οποία έγιναν «προτεραιότητες» στην συνείδηση πολλών Νεοελλήνων. Όταν οι «προτεραιότητες» αυτές απειλούνται, τότε οδηγούνται οι άνθρωποι σε βαθύτατη σύγχυση, μιας και δεν έχουν ηθικά ερείσματα να στηριχθούν.
Γ. Η έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς και στους νόμους, πρωτίστως από το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Η επακόλουθη αναξιοκρατία, η έλλειψη δικαιοσύνης και η ατιμωρησία, η διαπλοκή και η διαφθορά τα οποία ανέχεται και συντηρεί το πολιτικό σύστημα, έχουν οδηγήσει στην απονομιμοποίησή του.
Δ. Ο ρόλος των ΜΜΕ, τα οποία σε συνεργασία – διαπλοκή με τους πολιτικούς, ηρωοποιούν τη βία, και ταυτόχρονα, «καταδικάζοντας» κόμματα βίας πού, αυτά τα Μ.Μ.Ε. δημιούργησαν, ουσιαστικά τα προβάλλουν και τα διαφημίζουν, γιατί ίσως και αυτά αποτελούν μέρος του πολιτικού συστήματος και κάποια στιγμή θα κληθούν να παίξουν τον ρόλο τους στο εμφυλιοπολεμικό κλίμα που καλλιεργείται.
Είναι φανερό λοιπόν, ότι ο ηθικός αυτουργός όσων ζήσαμε και, δυστυχώς, όσων πρόκειται να ζήσουμε, είναι το διεφθαρμένο Ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αυτοί οδηγούν την Ελλάδα στην οικονομική καταστροφή και τις διαλυτικές της συνέπειες, αποδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή, με τις πανθομολογούμενες πλέον ολέθριες επιλογές τους, δηλαδή αυτές των εντολέων τους και δανειστών της Χώρας.
Αυτοί ξηλώνουν ανελλιπώς, κυρίως μετά την Μεταπολίτευση, το Ορθόδοξο φρόνημα του λαού μας στα σχολειά και στη σύνολη κοινωνία.
Αυτοί, διαπλεκόμενοι με τους βαρόνους των ΜΜΕ έχουν επιτρέψει στην τηλεόραση να παιδαγωγεί ολόκληρη την κοινωνία με τη βία, με απίστευτες χαζομάρες, τουρκοσήριαλ και ανηθικότητες, υποβιβάζοντας το πνευματικό επίπεδο του λαού μας.
Αυτοί, υπακούοντας στο δόγμα του Νεοφιλελευθερισμού, περί ελεύθερης διακίνησης του εργατικού δυναμικού, επέτρεψαν να γεμίσει η Χώρα μας εξαθλιωμένους λαθρομετανάστες. Τα τεράστια κέρδη των μεγαλοεργολάβων από την εκμετάλλευση της «μαύρης» εργασίας των ανθρώπων αυτών, ήταν το δώρο τους στους ισχυρούς του χρήματος. Η συνέπεια όμως της πολιτικής των ανοικτών συνόρων – αλλά και του Δουβλίνο ΙΙ που υπέγραψαν – ήταν η αύξηση της ανεργίας και η κατακόρυφη αύξηση της εγκληματικότητας. Δεν πρέπει δε να υποτιμηθεί ότι η συσσώρευση εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων λαθρομεταναστών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις, σαν αυτές που δυστυχώς βλέπουμε στην ευρύτερη γειτονιά μας. Η Ελληνική Αριστερά αγκιστρωμένη στις ιδεοληψίες της πολυπολιτισμικότητας, μπροστά σε όλα τα ανωτέρω, μένει με τα μάτια ερμητικά κλειστά.
Οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος όμως, δεν μπορούν να αποτελούν άλλοθι για τους ψηφοφόρους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη των επιλογών τους.
Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ιδρύθηκε το 2008 για να δώσει στην πολιτική ζωή του τόπου μια διαφορετική πρόταση. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι όλες οι ιδεολογίες που εφαρμόστηκαν έχουν αποτύχει. Για εμάς δεν νοούνται τα ξενόφερτα Δεξιά και Αριστερά κόμματα, τα οποία μονάχα διχάζουν την κοινωνία. Αυτά δεν είναι Ελληνικά, δεν μπορούν να εκφράσουν την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα γιατί δεν ακουμπούν στις ρίζες και στις Παραδόσεις του λαού μας. Είναι σίγουρο ότι μία Ορθόδοξη συνείδηση δεν θα μπορούσε ποτέ να ελκυσθεί από τον φραστικό φασισμό, το νταηλίκι και τη βία ακραίων μορφωμάτων.
Για εμάς η πολιτική είναι Παιδεία, Ήθος και Πολιτισμός.
Το πολιτικό σύστημα πρέπει να καταρρεύσει. Να δημιουργηθεί μία νέα Ελλάδα με ένα νέο Όραμα. Μία Ελλάδα περήφανη και ανεξάρτητη. Μία Ελλάδα που θα εμπνέει τους πολίτες της με τον πνευματικό Πολιτισμό και θα τους εξασφαλίζει τις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Η μόνη υπηρεσία που μπορούν να προσφέρουν οι πολιτικοί που δημιούργησαν όλα τα δεινά στην Πατρίδα μας, αυτοί που κατάντησαν νεκρό γράμμα τους πυλώνες της αστικής δημοκρατίας για ισότητα και αδελφοσύνη, είναι να αποχωρήσουν από την πολιτική. Μέχρι ο λαός μας να τους δείξει αυτό τον δρόμο θα προσπαθούν ματαίως να λύσουν τα προβλήματα που η παρουσία τους διαχρονικά δημιούργησε.
Ας μην ξεχνούμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, είτε ως φάρσα, είτε ως τραγωδία.
Ας μην ξεχνούμε επίσης, ότι δεν διώκονται οι ιδέες, άλλως θα έχουμε ολοκληρωτισμό, αλλά οι εγκληματικές πράξεις από όπου κι αν προέρχονται.
Για να ορθοποδήσει η Ελλάδα μας, πρέπει να πάψει να είναι ουραγός των Ξένων, μικρών ή μεγάλων. Πρέπει να ξαναγίνει πρωτοπόρος, αδιαφορώντας για το «πολιτικά ορθό» της ξεπεσμένης παγκόσμιας πολιτικής, που καταδυναστεύει επί 200 χρόνια τον Πλανήτη μας!
Ο Πρόεδρος της πολιτικής Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Μιχαήλ Ε. Ηλιάδης
Read more »

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Συνέβη κάτι στους Δελφούς αυτές τις ημέρες…;

   Η έγκριση  διεξαγωγής των επόμενων Παγκόσμιων Δελφικών Αγώνων Νέων, δόθηκε στους Δελφούς προς την  Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, διοργανώτρια πόλη του κράτους μέλους, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Παγκόσμιας Διάσκεψης της Διεθνούς Επιτροπής  IDC που διεξήχθη στους Δελφούς και στην Αθήνα. Σημειωτέον ότι το μέγιστο ενδιαφέρον των χωρών μελών και των πόλεων αφορά στα ιδιαίτερα τουριστικά και οικονομικά ωφέλη, εξαιρώντας την πολιτιστική διπλωματία που ανθίζει στα παρασκήνια.

US Bidding Team for Junior Delphic Games 2015

 Ήδη στις 22 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Πολιτισμού Πάνος ΠΑΝΑΓΙΩΤΌΠΟΥΛΟΣ, υποδέχθηκε αντιπροσωπείες και εκπροσώπους των εθνικών συμβουλίων της IDC στο Μουσείο της Ακρόπολης, στην Αθήνα. Η συνάντηση έλαβε χώρα πριν από την Δελφική διάσκεψη κορυφής του 2013 στην Αθήνα και στους Δελφούς από 23 έως 28 Σεπτεμβρίου.

Greek Minister of Culture, received representatives of IDC and delegates of National Delphic Councils
Εικόνα: από δεξιά -  Kwan / Νότια Κορέα, υπουργός Πάνος ΠΑΝΑΓΙΩΤΌΠΟΥΛΟΣ , IDC Γενική Γραμματέας J. B. KIRSCH, καθηγητής Πρόεδρος IDC Divina BAUTISTA / Φιλιππίνες, Δρ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, γενικός διευθυντής της B & M Θεοχαράκη, Ίδρυμα Καλών Τεχνών & μουσικής Αθήνας, ιδρυτής του Δελφικού Ελληνικού Συμβουλίου (HDC), Μαρίνα CHERNYAVSKAYA (Ρωσία), ΜΑΣ προσφοράς Ομάδα: Michele TARNOW, Dan ADAMSJennifer WARD, Roberta Williams γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

  Οι  Δελφικοί Αγώνες και οι Δελφικοί Αγώνες των Νέων «συμβάλλουν στην
συνεννόηση των λαών και των πολιτισμών της Γης. Δελφικοί Πρέσβεις, μεταξύ τους εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο Nelson Mandela, υποστηρίζουν τη δουλειά του ΔΔΣ».

   Είναι συγκινητικό να διαπιστώνει κανείς ότι το αδιάκοπα “λάλον ύδωρ” της Κασταλίας Πηγής ρέει ακόμα και ότι υπάρχουν άνθρωποι με την κατάλληλη ευαισθησία ώστε να το ακούσουν.
 Κωνσταντίνος Λέφας
Δήμαρχος Δελφών, Δεκέμβριος 1994

   Με την επανίδρυση των Δελφικών Αγώνων βρήκατε μια εξαιρετική δυνατότητα για ανθρώπους προερχόμενους από διαφορετικούς πολιτισμούς να συναντώνται στο πνεύμα της ανεκτικότητας και της συνεννόησης, και να αγωνίζονται για τα ιδανικά της διεθνούς συνεργασίας και του οικομενικού
διαλόγου που είναι και η επιδίωξη του οργανισμού.
Koïchiro Matsuura
Γενικός Διευθυντής της UNESCO, Μάιος 2000

 Υποστηρίζω την αναβίωση των Διεθνών Δελφικών Αγώνων. Σας εύχομαι μεγάλες επιτυχίες σ’ αυτό το δύσκολο αλλά ζωτικής σημασίας δρόμο.
 Mikhail S. Gorbachev (Μιχαήλ Γκορμπατσώφ)
Πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, Φεβρουάριος 1996

Η Ολυμπιακή Ιδέα συνδέει τους ανθρώπους της Γης, μέσα από κοινό ενθουσιασμό για τον αθλητισμό, για πάνω από εκατό χρόνια. Με τον ίδιο τρόπο φέρνουν κοντά και οι Δελφικοί Αγώνες τα Έθνη και τους Πολιτισμούς στην εποχή μας, με άξονα την γοητεία των τεχνών. Οι Δελφικοί Αγώνες, βασισμένοι στην παράδοση αιώνων με αφετηρία την ελληνική αρχαιότητα, συμβάλλουν σήμερα στον διάλογο μεταξύ όλων των πολιτισμών. Προσφέρουν στους εξέχοντες αντιπροσώπους της τέχνης και του πολιτισμο, των γραμμάτων και της πολιτικής από όλον τον κόσμο μια μοναδική ευκαιρία για διαγωνισμούς, διαλέξεις, παρουσιάσεις, ανταλλαγές και προώθηση…

Απονέμονται χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια για αξιολογήσιμα και συγκρίσιμα αγωνίσματα Καλών Τεχνών, ενώ οι Αγώνες Νέων διοργανώνουν τα πολύ δημοφιλή παιχνίδια.

   Με την Τελετή Ύδατος στην Κασταλία Πηγή, το νερό - σύμβολο των Νεότερων Δελφικών Αγώνων έχει όμοια σημασία με αυτήν της φωτιάς των Ολυμπιακών Αγώνων -έξι μήνες πριν από την έναρξη των αγώνων θα μεταφερθεί στην φιλοξενούσα χώρα και εκεί στην Εναρκτήρια Τελετή. Έτσι οι Δελφικοί Αγώνες συμβολικά επιστρέφουν στη γενέτειρά τους, την Κασταλία Πηγή στους πρόποδες του Παρνασσού στην Ελλάδα.

 Klaus Brähmig

 Το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Φόρουμ (ΠΠΦ, World Culture Forum, WCF) διοργανώνεται τρεις μέρες πριν από τους αγώνες. Συγκεντρώνονται εθνικοί και διεθνείς εκπρόσωποι των πολιτισμών, των τεχνών, της παιδείας, της πολιτικής, των μέσων ενημέρωσης και της οικονομίας για να μιλήσουν για συνεργασίες ή και για να βρουν νέες μορφές ανάπτυξης σχέσεων. Αποκορύφωμα η λήξη του ΠΠΦ.
Στην Εναρκτήρια Τελετή παρουσιάζονται θιασώτες και πρωτεργάτες του πολιτισμού και των τεχνών της φιλοξενούσας χώρας.

Οι Δελφικοί Αγώνες Νέων είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς για τα παιχνίδια που περιλαμβάνουν και για το 2015 θα διεξαχθούν στη Νέα Υόρκη με
Σύνθημα: Καλλιέργεια ειρήνης
Ο φάκελος-υποψηφιότητα που υποβλήθηκε επιτυχώς από την περιοχή Συρακούσες της Νέας Υόρκης ως κράτος τουρισμού!! του Περιφερειακού Δελφικού Συμβουλίου νομών του Onondaga, ΗΠΑ – συνθηματοποίησε το γεγονός ότι τα παιχνίδια θα φέρουν μεγάλο τουρισμό στην περιοχή διεξαγωγής…!

 Και ήρθαν στους Δελφούς να πάρουν την «φλόγα» -νερό  των Καλών Τεχνών.
Τους είδατε; Τους ακούσατε;
Αλήθεια, εκείνος ο Δήμος Δελφών υπάρχει;
 Ή ενδιαφέρεται μόνον όταν πρόκειται για τις ημέτερες εκδηλώσεις της  Δελφικής Ιδέας; Οι οποίες δεν έχουν και τόσο μεγάλη επιτυχία…λόγω της κρίσης μάλλον.Read more »

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Ευχαριστήριο προς τον κ. Λιμενάρχη Ιτέας!

     

   Το "FOKIDA TV" ευχαριστεί θερμά τον κ. Λιμενάρχη Ιτέας ο οποίος  επιδεικνύοντας ασυνήθιστη ευαισθησία, μπήκε σε τόσο κόπο να διερευνήσει το φωτορεπορτάζ μας και να σχοληθεί με τα δημοσιεύματά μας, εμπλέκοντας και τα συναρμόδια υπουργεία, για το ζήτημα της τουριστικότητας του Λιμανιού της Ιτέας! 
  Βεβαίως η απάντηση δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση  ούτε την δυνατότητα ελλιμενισμού και επισκευής φορτηγών πλοίων, ούτε διασαφηνίζει τον χαρακτηρισμό του Λιμανιού Ιτέας, το οποίο είναι καταχωρημένο ως Διεθνής Τουριστικός Προορισμός - Λιμάνι Δελφών! 

   Κύριε Λιμενάρχη, δεδομένου ότι τοιαύτη ανταπόκριση δεν την περιμέναμε, λαμβάνουμε το θάρρος και ζητούμε από σας, ως Λιμενική Αρχή να μας απαντήσετε που και ποιος χειρίζεται -βάσει της  Συνθήκης Σένγκεν-  τις κάμερες ασφαλείας του Λιμανιού;
  Είμαστε σίγουροι πως με την ευαισθησία που διαθέτετε απέναντι στο μπλογκ μας θα κάνετε το καλύτερο δυνατό και θα μας απαντήσετε άμεσα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανέλπιστα καλή συνεργασία!
Read more »

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Η απάντηση του Λιμεναρχείου για τον ελλιμενισμό και τις επισκευές μεταλλευτικών πλοίων στο τουριστικό Λιμάνι των Δελφών...

 Η ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΙΤΕΑΣ 
ΣΕ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ  ΜΑΣ!!!


    Με μεγάλη απορία και έκπληξη, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι οφείλεται σε παραδρομή,  δημοσιεύουμε την απάντηση του κ. Λιμενάρχη Ιτέας στους ερωτώντες κατοίκους- φορείς  αλλά και στα συναρμόδια υπουργεία, η οποία φέρει ως θέμα ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ  μπλόγκ και όχι την ΑΙΤΗΣΗ φορέων και κατοίκων η οποία κατατέθηκε αρμοδίως!!!  
 Υποθέτουμε ότι θα έχει τους λόγους του να μην θεματοποιήσει αρμοδίως την ΑΙΤΗΣΗ των υπογραφόντων και να περιγράψει ως θέμα ένα φωτορεπορτάζ, και να μην  συμπεριλαμβάνει το επίσημο έγγραφο ούτε στα συνημμένα προς τα Υπουργεία!!! Δηλαδή τί εστάλη στον Υπουργό κ. Βαρβιτσιώτη ο οποίος έλαβε την ΑΙΤΗΣΗ επισήμως από τους κατοίκους και ενημέρωσε με πρωτόκολλο;;; ...

 Άρα η απάντηση να συμπεράνουμε ότι αφορά την ΑΙΤΗΣΗ; Διότι είναι η μοναδική απάντηση που δόθηκε μέχρι τώρα, από τους τοπικούς φορείς στους οποίους στάλθηκε ... ή να περιμένουν οι κάτοικοι άλλη απάντηση από το Λιμεναρχείο;...
  
   
 Η επίσημη αίτηση που κατατέθηκε είχε ως εξής:  Ιτέα  13 Σεπτεμβρίου 2013

Α Ι Τ Η Σ ΗΠΡΟΣ                                                                                               Αριθ.  Πρωτ. 2002 
1. Λιμεναρχείο Ιτέας 
Λιμενάρχη 
κ. Αλέξανδρο Κοτσιμπό

2. Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας
Πρόεδρο 
κ. Νικόλαο Γιωγάκη

3. Περιφερειακή Eνότητα Φωκίδας
Αντιπεριφερειάρχη  
κ. Γιώτα Γαζή

4. Δήμο Δελφών
Δήμαρχο
κ. Νίκο Φουσέκη 

5. Δ. Ε. Ιτέας
Αντιδήμαρχο
κ. Γιώτα Λαίνη

Κοιν.:
Υπουργό Τουρισμού
κ. Κεφαλoγιάννη

Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας
κ.  Βαρβιτσιώτη

Υπουργό Εσωτερικών
κ.  Μιχελάκη

ΙΜΟ  
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

ΜΜΕ

  ΘΕΜΑ: Ελλιμενισμός μεταλλευτικών και φορτηγών πλοίων στο τουριστικό Λιμάνι Ιτέας - Δελφών


  Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα τον σταδιακά μονιμοποιούμενο ελλιμενισμό φορτηγών πλοίων, κυρίως μεταλλευτικών, τα οποία καταλαμβάνουν και τις δύο πλευρές του λιμενοβραχίονα του τουριστικού Λιμανιού της Ιτέας.
  Ως αρμόδιοι φορείς καλείσθε να απαντήσετε, εγγράφως:

1. Ποιος είναι ο επίσημος χαρακτηρισμός του Λιμανιού της Ιτέας σήμερα;
2. Υπό ποιες Συνθήκες κρατικές και διεθνείς λειτουργεί;
3.  Επιτρέπεται σε τουριστικό λιμάνι υψίστης εθνικής σημασίας να ελλιμενίζονται μεταλλευτικά πλοία και να επισκευάζονται;
4. Πώς δόθηκε άδεια για τεχνικές εργασίες και συντήρηση (οξυγονοκολλήσεις κατά την διάρκεια της νύχτας και χωρίς μέτρα ασφαλείας).
5. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ;
6. Πώς ελέγχετε την ρύπανση από πετρελαϊκά και άλλα απόβλητα στο διεθνές λιμάνι των Δελφών;
7. Η παρουσία τους ελκύει ή αποτρέπει τουριστικά σκάφη να ελλιμενιστούν στην πόλη;
8. Έχετε την σύμφωνη γνώμη του Εμπορικού κόσμου για την χρήση του Λιμανιού με τον συγκεκριμένο τρόπο;
9. Υπάρχει συναπόφαση των φορέων σας για τέτοιου είδους ελλιμενισμούς;

 Παρακαλείσθε άμεσα  εντός του προβλεπόμενου χρόνου για την έγγραφη απάντησή σας, ως έχοντες έννομο συμφέρον.


  Οι αιτούντες:

                1.  ΤΣΑΚΙΡΗ Παναγιώτα
                      Δημοσιογράφος
                  2. ΚΟΥΦΑΛΗΣ  Αθανάσιος
                      Δημοτικός Σύμβουλος Ιτέας
                  3.  ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Σωτήριος
                      Επαγγελματίας –τ. Πρόεδρος Συλλόγου Επ/τιών
                     Παραλίας Ιτέας/Κίρρας
                  4. ΠΙΛΑΛΑ Τριανταφυλλιά
                     Φυσικοθεραπεύτρια – τ. Πρόεδρος Λ.Τ.Ν. Φωκίδας
                  5. ΔΡΟΛΑΠΑΣ Νικόλαος
                      Ξενοδόχος – Πρόεδρος Επαγγελματιών Άμφισσας.
                  6. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γιάννης
                       Έμπορος – τ. Πρόεδρος Εμπορικού & Εξαγωγικού
                       Συλλόγου Ιτέας. 

Η αίτηση στάλθηκε στα υπουργεία όπου και πρωτοκολλήθηκε αρμοδίως!   ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ!!ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ιτέα 25 Σεπτεμβρίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                       Αριθ. Φακ.: 511.6/2013
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-                                 Αριθ.Σχεδ.: 948
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΙΤΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση      : Ηρώων 1 - ΙΤΕΑ
Ταχ. Κώδικας  : 332 00
Πληροφορίες  : Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ Αλ.
Τηλέφωνο       : 22650-32319
TELEFAX          : 22650-34888
ΠΡOΣ:

                 1.  ΤΣΑΚΙΡΗ Παναγιώτα
                      Δημοσιογράφο
                  2. ΚΟΥΦΑΛΗ  Αθανάσιο
                      Δημοτικό Σύμβουλο Ιτέας
                  3.  ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Σωτήριο
                      Επαγγελματία –τ. Πρόεδρο Συλλόγου Επ/τιών
                     Παραλίας Ιτέας/Κίρρας
                  4. ΠΙΛΑΛΑ Τριανταφυλλιά
                     Φυσικοθεραπεύτρια – τ. Πρόεδρο Λ.Τ.Ν. Φωκίδας
                  5. ΔΡΟΛΑΠΑ Νικόλαο
                      Ξενοδόχο – Πρόεδρο Επαγγελματιών Άμφισσας.
                  6. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γιάννη
                       Έμπορο – τ. Πρόεδρο Εμπορικού & Εξαγωγικού
                       Συλλόγου Ιτέας.  
            

ΚΟΙΝ:     ΩΣ Π.Δ. .
                  


   ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα διερεύνησης δημοσιεύματος ηλεκτρονικής εφημερίδας «ΦΩΚΙΔΑ TV.GR .».

ΣΧΕΤ: (i)  Το από 13-9-2013 Δημοσίευμα ηλεκτρονικής εφημερίδας «ΦΩΚΙΔΑ TV.GR.».
         (ii)  Έγγραφο Λ.Τ.Ν. Φωκίδας Αρ. Πρωτ. 887/13-9-2013 (μ.π.σ.).
         (iii) Αναφορά μας Αρ. Πρωτ. 2111.20/06/2013/17-9-2013 (μ.π.σ.).
         (iv) Η από 17-9-2013 Αίτηση-Δήλωση Πλοιάρχου Φ/Γ “PARNASSOS II” (μ.π.σ.).
         (v)  Έγγραφο Λ.Τ.Ν. Φωκίδας Αρ. Πρωτ. 908/18-9-2013 (μ.π.σ.).
         (vi) Έγγραφο μας Αρ. Φακ. 511.6/13 Αρ. Σχεδ. 919/18-9-2013 (μ.π.σ.).
         (vii) Διαταγή ΥΝΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΓΑΚΑΛ-Α΄- ΩΠ 181358/09-13 (μ.π.σ.).
         (viii) Διαταγή ΥΝΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΘΑΠ-Α΄- ΩΠ 191210/09-13 (μ.π.σ.).

       Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και στη συνέχεια της παραπάνω αλληλογραφίας αλλά και εγγράφων ερωτημάτων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις αρμοδιότητας Υπηρεσίας μας ως κατωτέρω:
 1.- Όσον αφορά το νομικό καθεστώς, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 1  του Ν. 2971/2001 (Α΄- 285) “Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις” «Λιμένας είναι η ζώνη Ξηράς και Θάλασσας μαζί με έργα και εξοπλισμό, που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, την φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές».
      Με την ΚΥΑ Αριθ. Πρωτ.3514.96/02/92/18-6-1992 (ΦΕΚ 440 Β΄/1992) « Κατάταξη Λιμένων» καθορίσθηκε ως μείζονος ενδιαφέροντος (διανομαρχιακού επιπέδου) ο λιμένας ΙΤΕΑΣ σύμφωνα με τον καθορισμό προτεραιοτήτων ιεράρχησης και τον προγραμματισμό της εκτέλεσης λιμενικών έργων, από άποψη αναπτυξιακών επιλογών των λιμένων ανάλογα με την θέση της στο Λιμενικό Σύστημα της Χώρας.
     Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο Λιμένας Ιτέας αποτελεί ιδιάζοντα χώρο ιδιαίτερης σημασίας, η σπουδαιότητα του οποίου διαφαίνεται από τον ειδικό σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει.  Η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα και η προστασία αυτού πραγματώνεται μέσω της εφαρμογής της « Αρχής Χρηστής Διοίκησης», της «Αρχής της ισότητας των διοικουμένων ενώπιων των δημοσίων Υπηρεσιών», της «Αρχής της Αναλογικότητας» που η Υπηρεσία μας ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που επικρατεί και προς εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος στα πλαίσια ανάπτυξης των Λιμενικών δραστηριοτήτων.
2.- α) Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα σας, σας γνωρίζουμε ότι ο Εμπορικός/Τουριστικός Λιμένας Ιτέας υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα ISPS και τον Κοινοτικό Κανονισμό 725/2005 καθ’ όσον καταπλέουν πλοία διεθνών πλόων που υπάγονται στις Διεθνείς Συμβάσεις.      
β) Λειτουργεί Πλοηγικός Σταθμός Ιτέας, επανδρωμένος για την πλοήγηση των υπόχρεων πλοίων, ρυθμίζουν
 οι περί πλοηγικής Υπηρεσίας ισχύουσες διατάξεις.
       γ) Όσον αφορά την παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας έχει εκπονήσει αντίστοιχο Σχέδιο μαζί με την Σύμβαση που αφορά το έργο.
       δ) Τα καταπλέοντα στο λιμένα Ιτέας πλοία είναι υποχρεωμένα στην απαρέγκλιτη τήρηση της Εθνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας (όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 ΦΕΚ 58Α ) και των ισχυόντων Κανονισμών Λιμένα για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.  Η Υπηρεσία μας στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και με γνώμονα την απρόσκοπτη τήρηση εκ μέρους των πλοίων της ισχύουσας Νομοθεσίας, ελέγχει:
Την κανονικότητα και ισχύ των Διεθνών πιστοποιητικών και ναυτιλιακών εγγράφων των πλοίων, τα οποία πιστοποιούν την καταλληλότητα και ασφάλειά τους και βεβαιώνουν τις τακτικές επιθεωρήσεις που διενεργούνται στα πλαίσια Δ.Σ. SOLAS και  MARPOL από ειδικευμένους Επιθεωρητές.
Τα ειδικά βιβλία για την κανονική συγκέντρωση και διάθεση απορριμμάτων.
Τα βιβλία πετρελαίου για την κανονική αναγραφή των παραδόσεων καταλοίπων σε αναγνωρισμένες ευκολίες υποδοχής.
Την κατάσταση των πλοίων για τυχόν διαρροές επιβλαβών ουσιών στη  θάλασσα.
  Παράλληλα, κατά τον χρόνο παραμονής των πλοίων σε αγκυροβόλιο εντός του όρμου ή την παραβολή τους στις λιμενικές εγκαταστάσεις, δίνονται στους Πλοιάρχους οι απαραίτητες οδηγίες για την αποτροπή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ρύπανση (π.χ. απόρριψη ακάθαρτου έρματος, ελαιοχρωματισμοί γάστρας, καθαρισμός καταστρώματος από πετρελαιοειδή κ.α.) και ελέγχεται συνεχώς οπτικά ο θαλάσσιος χώρος για την εξακρίβωση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων εκ μέρους του πλοίου και των εγκαταστάσεων ξηράς.
 3.- Από την συνεκτίμηση των ανωτέρω δεν προκύπτει Περιορισμός – Διάταξη στην χρήση της Προβλήτας Ιτέας που θα μπορούσε να επικαλεσθεί η Υπηρεσία μας προκειμένου να μην επιτρέψει την πρόσδεσή του Φ/Γ πλοίου “ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ II” Ν.Π. 12013 στην Ανατολική Προβλήτα Ιτέας κατόπιν σχετικής Αίτησης Δήλωσης κατάπλου από το Ναυτικό Πρακτορείο «ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ο.Ε.» - ΙΤΕΑ, λόγω αλλαγής Σημαίας/Πληρώματος, συντήρησης, εφοδιασμού, πιθανής επιθεώρησης Νηογνώμονα και με δεδομένο ότι κατά την διάρκεια παραμονής εν λόγω πλοίου δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα.  Κατά συνέπεια επέτρεψε την προσέγγιση του πλοίου.
      Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ημερομηνία παραλαβής των καθηκόντων μου ως Λιμενάρχης Ιτέας (21-8-2013) μέχρι και σήμερα στην Προβλήτα Ιτέας,  έχουν αγκυροβολήσει τα κάτωθι πλοία:    
       1.   Φ/Γ  “KIRAPOPI”   Ν. Λέρου 05,   Ημερομηνία Κατάπλου 23/8/13 (21.00),  Ημερομηνία απόπλου
            24/8/2013 (17.00),  Σκοπός κατάπλου η εκφόρτωση  1800 τόνων σκληρά αδρανή.  Ν. Πρακτορείο -----------.
       2.   Φ/Γ  “WATERWAY”  Σημαίας Αγίου Βικεντίου,  Ημερομηνία Κατάπλου 9/9/13 (08.00), Ημερομηνία
            απόπλου 9/9/13 (15.00) Σκοπός Κατάπλου, φόρτωση βωξίτη και εν συνεχεία στην προβλήτα
            ανεφοδιασμός καυσίμων. Ν.  Πρακτορείο «Α κ΄Β Μιχ. ΚΑΣΟΥΤΣΑ Ο.Ε.»
       3.  Φ/Γ  “ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ II”   Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ  12013,  Ημερομηνία Κατάπλου   8/9/13 (13.50), Ημερομηνία απόπλου
            26/9/13, Σκοπός κατάπλου ως ανωτέρω.  Ν. Πρακτορείο «ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ο.Ε.»

4.- Η Υπηρεσία μας καθώς και ο αρμόδιος Φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης (Λ.Τ.Ν.Φωκίδας) κατά την εξέταση του από 17-9-2013 γραπτού αιτήματος του Πλοιάρχου Φ/Γ πλοίου   “ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ II”  , ποτέ δεν συναίνεσε (όπως προκύπτει και από σχετική αλληλογραφία) στην ικανοποίηση του και κατά συνέπεια δεν χορηγήθηκε άδεια για την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροκόλλησης, στους εξωτερικούς χώρους του καταστρώματος του πλοίου, διότι δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 8312.23Β/11/09/13-5-2009 (ΦΕΚ Β΄/1001) ενημερώνοντας εγγράφως τον Πλοίαρχο σύμφωνα με (vi) σχετική.  Οι απαιτούμενες εργασίες εκτελούνται μόνο στα καθορισμένα αγκυροβόλια (ράδες) των Λιμενικών Αρχών Πειραιά και Ελευσίνας.
        Ανεξάρτητα των παραπάνω και καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής εν λόγω πλοίου στην προβλήτα, επισημάνθηκαν εγκαίρως από την Υπηρεσία μας στα πλαίσια των οφειλόμενων από μέρους μας αστυνομικών ελέγχων και βεβαιώθηκαν δύο (02) παραβάσεις και κινήθηκε η διαδικασία Επιβολής Διοικητικών κυρώσεων.  Συγκεκριμένα μία (01) παράβαση κατά του Πλοιάρχου για εργασίες συγκόλλησης με την χρήση φλόγας από το πλήρωμα του πλοίου την 14-9-2013 χωρίς σχετική άδεια και δεύτερη (02) παράβαση για εργασίες συγκόλλησης με την χρήση φλόγας στον υπεύθυνο εργοδότη σχετικής Επιχείρησης την 17-9-2013, χωρίς σχετική άδεια.
5.-  Επίσης οι χρηματικές υποχρεώσεις του πλοίου κατά την παραμονή του στο Λιμάνι μας είναι υπέρ του Λιμενικού Ταμείου αναφορικά με την προσόρμιση – παραβολή καθορίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ Υπουργ. Οικ.-ΥΕΝ Αρ. Πρωτ. 8122.1/03/04/03-2-04  (ΦΕΚ 310Β΄/04).  Όσον αφορά τα πλοηγικά Δικαιώματα αυτά καθορίζονται σε γενικό πλαίσιο από την ΚΥΑ Αριθ. Μ. 8413.2/2/09/11-8-2009 (ΦΕΚ 1797Β΄/ 28-8-2009).
6.- Τελειώνοντας κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί η ανάγκη ύπαρξης στενής και αγαστής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων Ναυτικών Πρακτορείων, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα.  Η Υπηρεσία μας κινούμενη προς αυτήν την κατεύθυνση, σπεύδει να διαβεβαιώσει πως για οποιαδήποτε συνδρομή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, θα είναι στη διάθεση οποιουδήποτε φορέα ή ιδιώτη την χρειαστεί.
7.- ΥΝΑ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΓΑΚΑΛ Α΄- ΔΙΠΘΑΠ Α΄ που κοινοποιείται η παρούσα, υποβάλλεται επιπρόσθετα και Φάκελος Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων καθώς και σχετικής αλληλογραφίας για πληρέστερη ενημέρωσή σας.
 


      

                                                                                                             Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ                                                                  ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ  Λ.Σ. ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ  Αλέξανδρος


  Επισυνάπτονται   
 1.  Δύο (02) φάκελοι Διοικ. Παραβ. (φ. 10).
 2.  Λοιπή Αλληλογραφία (φ. 22).

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.- ΥΝΑ Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ. κ. ΔΚΕ (υ.τ.α.).
2.- ΥΝΑ Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΓΑΚΑΛ Α΄(υ.τ.α.).
3.- ΥΝΑ Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΘΑΠ Α΄(υ.τ.α.).
4.- ΥΝΑ/ΓΓΛΠΝΕ/ΔΛΠ (υ.τ.α.).
5.- 5η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. (υ.τ.α.).
6.- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
     Αντιπεριφερειάρχη
     Κα ΓΑΖΗ Παναγιώτα.
7.- ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ
     Δήμαρχο
     Κον Φουσέκη Νικόλαο.
8.- ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
     Πρόεδρο
     Κον ΓΙΩΓΑΚΗ Νικόλαο.
9.- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ
     Αντιδήμαρχο
     Κα ΛΑΪΝΗ Παναγιώτα.
10.- ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
     “ALOGOSKOUFIS AGENCY-ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ”
       Ιτέας Φωκίδας.
11.-  ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
       “Α κ΄ Β. ΜΙΧ.  ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ Ο.Ε.”
        Ιτέας Φωκίδας.Read more »