Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου..

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Αφροδίτη Παπαθανάση: Επείγει μία οργανωμένη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης...

 
                                ΚΙΔΗΣΟ:  Τομέας Προσφυγικού-Μεταναστευτικού          
    31.03.2016 

   Με πρωτοβουλία του Τομέα Προσφυγικού-Μεταναστευτικού, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών και πρώην Πρωθυπουργού, Γιώργου Α. Παπανδρέου, με φορείς που διαχειρίζονται το προσφυγικό ζήτημα. 


   Υπήρξε η γενική διαπίστωση, πως τα προβλήματα που ζητούν άμεση αντιμετώπιση, στην ελληνική επικράτεια, επιβαρύνονται σημαντικά από τις υπάρχουσες συνθήκες που περιγράφονται από:
 • τη διάχυτη ξενοφοβία, με πρόσφατο και ιδιαίτερα ανησυχητικό παράδειγμα αυτό που προκλήθηκε με αφορμή τη συμμετοχή της μαθήτριας αιγυπτιακής καταγωγής στη μαθητική παρέλαση
 • το ελληνικό θεσμικό κενό και την ανυπαρξία πλαισίου στη διαχείριση της κρίσης, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά
 • τα εμπόδια στην ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που στερείται ακόμα και σήμερα αρμοδιοτήτων και πόρων, ελέω συγκεντρωτισμού της κυβέρνησης, και τέλος
 • την πρόσφατη ευρωπαϊκή συμφωνία, που σημειώνει πολλά «γκρίζα σημεία» καθώς κινείται εκτός των αξιών του ανθρωπισμού και του Προσφυγικού Δικαίου.
   Η επιδίωξη όλων, αυτή την ώρα, δυστυχώς, μοιάζει να είναι αποκλειστικά η αποτροπή των ροών με κάθε κόστος, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο ξενοφοβικών αντιδράσεων που εν τέλει λειτουργεί εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ενισχύει τις εθνικιστικές και αντιευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις.

     Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στα ζητήματα ενημέρωσης, τόσο των προσφύγων και μεταναστών που είναι στη χώρα, όσο και των γηγενών. Το σημαντικότερο πρόβλημα στην προσφυγική κρίση, είναι το έλλειμμα ενημέρωσης. Ποιος παράγει την πληροφορία, στο πλαίσιο ποιού στρατηγικού σχεδιασμού, πώς τη μεταδίδει και πώς χτίζει ένα πλέγμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας που θα περιβάλει την πληροφορία που μεταδίδεται στις κοινότητες αλλοδαπών και μη. Δεν αρκούν οι προτροπές της αστυνομίας, που αποτελούν το μόνο δίαυλο επικοινωνίας του κράτους με τους πρόσφυγες, ελλείψει ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού.

Περαιτέρω,

Συζητήθηκε η κυβερνητική αδράνεια, αν όχι επιβάρυνση, στα προβλήματα των υπαρχόντων θεσμικών εργαλείων:
 • η διαχειριστική αρχή για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αντί να φέρνει χρήματα, κοστίζει σε πρόστιμα (που ανέρχονται σε €15εκατ. στο εξάμηνο) διότι έξι μήνες μετά την ίδρυση της δεν πληρεί ακόμα τους όρους που θα της δώσουν διαχειριστική επάρκεια για να μπορέσει να λάβει τα χρήματα
 • η υποστελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών, τόσο στο κεντρικό κράτος, όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • η πελατειακή πρόσληψη στις υπηρεσίες παροχής ασύλου, των πρώην επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, ανεξαρτήτως αν μπορούν να ανταποκριθούν στο αντικείμενο της υπηρεσίας, αντί της προκήρυξης των θέσεων με κριτήριο το γνωστικό αντικείμενο που απαιτείται για ένα τόσο δύσκολο έργο
 • την ενεργοποίηση των αφενός των δημοτικών και αφετέρου των μεταναστευτικών κοινοτήτων στο πλαίσιο μίας ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης, συμμετοχής και αλληλεγγύης
 • την πρόσβαση στο σύστημα ασύλου που για την ώρα μπορεί να γίνει μόνο για ΜΙΑ ώρα την ημέρα, μέσω ΜΚΟ - το σύστημα δεν ανταποκρίνεται σε κλήσεις από μεμονωμένους πρόσφυγες αν η κλήση δεν έρθει μέσα από τα γραφεία κάποιας οργάνωσης
 • την ενίσχυση και την οργάνωση των δομών υγείας, τόσο για την προστασία των προσφύγων, όσο και για την αποφυγή δημιουργίας φόβου σε ό,τι αφορά την υγεία του γενικού πληθυσμού, ή πραγματικών προβλημάτων. Οι εμβολιασμοί on-camera είναι ‘επικοινωνία’ και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λύση.
   Το προσφυγικό δεν έχει και δεν θα έχει άμεση λύση, τόσο για την Ευρώπη, όσο και για την Ελλάδα. Αντιθέτως, εντύπωση όλων, ήταν πως θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση. Αυτό, θα έπρεπε να κινητοποιήσει την κυβέρνηση αντί να χρησιμοποιείται ως προπέτασμα καπνού για την αδράνεια της.

     Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση οφείλει να λάβει αποφασιστικά θέση στο πρόβλημα, χωρίς να σύρεται από μικροπολιτικές ισορροπίες, να αναλάβει την ευθύνη για τις φαβέλες που δημιουργήθηκαν και να προχωρήσει σε κεντρικό σχεδιασμό με χρονοδιάγραμμα και βήματα, που θα περιλαμβάνει:
 • τη δημιουργία πολιτικών ένταξης που θα αποδυναμώσουν τις ξενοφοβικές φωνές που κυνικά εργαλειοποιούν το φόβο, σπέρνοντας μίσος
 • την ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό
 • την αναδιοργάνωση στον τρόπο λειτουργίας των δομών παροχής ασύλου, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα και την έγκαιρη επεξεργασία των αιτημάτων
 • τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του κράτους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την απαραίτητη μεταβίβαση ελληνικών και ευρωπαϊκών πόρων, στο πλαίσιο του κεντρικού σχεδιασμού, με ρήτρες εκπλήρωσης και δομές παρακολούθησης έργου
 • την ενεργοποίηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, με διαχειριστική επάρκεια για την άντληση των ήδη διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων και τη διεκδίκηση νέων, για στοχευμένες δράσεις κάλυψης των αναγκών όπως αυτές θα προκύπτουν
 • την ένταξη της δράσης των ΜΚΟ στον κεντρικό σχεδιασμό και τη διασφάλιση λειτουργίας τους εντός πλαισίου
 • την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των δομών υγείας για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών για την κάλυψη όλων
 • το χτίσιμο εμπιστοσύνης προς κάθε κατεύθυνση, ούτως ώστε να καμφθούν η παραπληροφόρηση, ο φόβος και οι αντιδράσεις στις λύσεις, όπως το άνοιγμα κενών στρατιωτικών (και μη) κτηρίων για τη δημιουργία θέσεων που δεν θα είναι στην ύπαιθρο
   Χρειαζόμαστε μία οργανωμένη διαχείριση της κρίσης, διοικητική αναδιάρθρωση/αναβάθμιση των αρμοδίων υπουργείων, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα στοιχειώδη θεμελιώδη δικαιώματα σε όσους που θα παραμείνουν στη χώρα μας.

    Αυτό πρακτικά σημαίνει προσπάθεια ένταξης στην ελληνική κοινωνία. Σημαίνει, πρόσβαση αρχικά σε υπηρεσίες υγείας, εξασφάλιση διαμονής - σίτισης, πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

     Μόνο έτσι θα αντιμετωπιστεί η καθημερινότητα, με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα, δίνοντας παράλληλα προοπτική για όλους, καλύπτοντας τα σημερινά κενά που είτε αντιμετωπίζονται σπασμωδικά από οργανώσεις, είτε αφήνουν χώρο για την ανάπτυξη νέων κυκλωμάτων διακινητών και εκμετάλλευσης αυτής της πραγματικής ανθρωπιστικής κρίσης, σε ελληνικό - ευρωπαϊκό - έδαφος.Read more »

Δρόλαπας: Πόσες ακόμη εκπλήξεις μας κρύβει ο Δήμαρχος Δελφών με τα "έργα και ημέρες";... τι έχει συμβεί με τις καταθέσεις εκατομμυρίων του Γιάγτζειου Κληροδοτήματος;...

Νίκος Δρόλαπας: ΧΤΥΠΑΩ ΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ

 ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ...

       Η Λογοδοσία και η Διαφάνεια αποτελούν τις κορυφαίες αρχές που πρέπει να σέβονται όσοι ασκούν Δημόσια Διοίκηση. 
   Η παρεχόμενη ενημέρωση είναι συνυφασμένη με τον Σεβασμό προς τον Πολίτη. 

   Ο κ. Δήμαρχος Δελφών δεν έχει σκοπό να ενημερώσει τους Δημότες. Δεν θα πει ποτέ (;) τι παρέλαβε από τη προηγούμενη Δημοτική αρχή της οποίας υπήρξε αξιωματούχος, συναποφασίζων και ως εκ τούτου συνυπεύθυνος. 
    Πόσο ήταν το χρέος που βρήκε,  πώς δημιουργήθηκε, πόσο είναι το χρέος που φόρτωσε στους Δημότες  όσο διάστημα διοικεί το Δήμο και σε ποίο ποσό έχει φθάσει το συνολικό χρέος σήμερα, σε σχέση με τα δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ που  εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές.

       Γιατί δεν μιλάει;  Μήπως πιστεύει, ότι οι Δημότες που θα πληρώσουν τα χρέη του Δήμου δεν ενδιαφέρονται να μάθουν πώς δημιουργήθηκε το χρέος αυτό; 

       Πόσες  απ΄ ευθείας αναθέσεις έργων,  χωρίς διαγωνισμό έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, πόσες έχουν γίνει επί των ημερών του, σε ποίο ποσό έφθασαν στη κάθε περίοδο και σε ποιους εργολάβους  δόθηκαν τα έργα αυτά;  Ποίο ποσό διατέθηκε για ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρους συνολικά;

        Υποσχέθηκε ότι θα τελειώσει με τα φαινόμενα  διαπλοκής  και θα αλλάξει τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου.  Και  δεν έκανε τίποτα. Τίποτα δεν κάνει στον Δήμο,  ενώ κάνει τα πάντα προκειμένου να βελτιώσει τη προσωπική του εικόνα, (πώς;).         Τι έκανε με το Γηροκομείο  Άμφισσας το οποίο ο κ. Δήμαρχος ανέλαβε να το σώσει;   Πάλι απέτυχε. 
    Τώρα κινδυνεύουν τα κληροδοτήματα που το απαρτίζουν να χάσουν και τη περιουσία τους, όση τους έχει απομείνει, αφού πολλά τα άρπαξαν οι συγκεκριμένοι προμηθευτές,  πριν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Τώρα το προορίζει για τη στέγαση των μεταναστών;


        Τι συμβαίνει με τα μεγάλα κληροδοτήματα;  τι έχει συμβεί με τις καταθέσεις εκατομμυρίων του Γιάγτζειου Κληροδοτήματος;  Τι γίνεται με τη καλλιέργεια  ευκαλύπτων στο Κτήμα των 4.500 στρεμμάτων  στο Αυλάκι Στυλίδας, το οποίο δέσμευσε με πολυετή μίσθωση;


        Μήπως θέλει να του θυμίσουμε τα λάθη και τα ατοπήματα που έχει κάνει στον τομέα της δημόσιας παράστασης και συμπεριφοράς μόνο κατά τη διεκδίκηση της υποψηφιότητας για τη πολιτιστική πρωτεύουσα του 2121;  πόσο πρόχειρα  ζήτησε τη βοήθεια της κ. Αρβελέρ στους Δελφούς,  ή την απρέπεια προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη που έστειλε με τον κ. Χαλιορή ένα γράμμα ανυπόγραφο και χωρίς να αναγράφει τον πλήρη τίτλο του Υψηλού αυτού  Προσώπου;  ή, την επίσκεψή του για τον ίδιο λόγο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,  από τον οποίο τι ζητούσε, να μεροληπτήσει έναντι των άλλων πόλεων  ή πήγε για αυτοπροβολή;  Ενώ κανείς δεν κατάλαβε με ποιά θεσμική ιδιότητα  προέκυψε η παρουσία του κ. Χαλιορή στο Προεδρικό Μέγαρο.

        Ή μήπως πρέπει να του θυμίσουμε πόσο προσβλητικά έχει φερθεί σε πολλούς συνεργάτες του;     

        Δυστυχώς, τα άσχημα είναι πολλά και γι΄ αυτό τα αποσιωπά και τα κουκουλώνει,  πιστεύοντας, ότι δια της  κρυπτομνηστίας  θα τα κρύβει για να τα αμνηστεύσει.   

        Αν δεν μπορεί να διοικήσει και  δεν μπορεί να οργανώσει τις διεκδικήσεις του Δήμου για να πάρει όσα πρέπει να πάρει,  για να ξεφύγει ο τόπος από την οπισθοδρόμηση και τη μιζέρια που τον έχουν οδηγήσει, του φταίνε οι άλλοι;

        Ενοχλήθηκε πολύ από τις δημόσιες παρεμβάσεις μας.  Όμως, ότι γράφουμε είναι αλήθεια, τελεία και παύλα.   
 Και όχι μόνο αυτό, αν έχουμε διαφορετική άποψη για διάφορα ζητήματα τη διατυπώνουμε και την υποστηρίζουμε προτείνοντας λύσεις,  την ορθότητα των οποίων προσπαθούμε να αναλύσουμε και να θέσουμε υπόψη όσων έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν αποφάσεις για τα  τοπικά ζητήματα, πιστεύοντας ότι έτσι βοηθάμε το τόπο μας. 

       
    Εντύπωση προκάλεσε η αυστηρή σύσταση που μου απηύθυνε ο  κ. Δήμαρχος να προχωρήσω «άμεσα» σε εκλογές στα δύο σωματεία που είμαι Πρόεδρος γιατί έχω πολλά χρόνια να κάνω εκλογές και ανησυχεί,  ο καλός και συνετός δημοκράτης.  
    Καλέσαμε τους συναδέλφους  για τη διενέργεια εκλογών  χωρίς την  απαιτούμενη απαρτία. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.  
   Ο Δήμαρχος θέλει να ισχυρισθεί ότι στις δημόσιες παρεμβάσεις μου επικαλούμαι το αξίωμά μου στα σωματεία. Αυτό ποτέ δεν έχει συμβεί διότι πάντοτε εμφανίζομαι ως αυτό που είμαι,  ως ένας απλός πολίτης.

        Αν όμως θέλει να απευθύνει συστάσεις,  έχει τον δικό του άνθρωπο, τον εξάδελφό του Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαρ. Παναγιωτόπουλο  ο οποίος καταθέτει  στεφάνια στις Εθνικές εορτές ως Πρόεδρος της Εταιρείας Φωκικών Μελετών, την οποία μετέβαλαν σε σύλλογο- σφραγίδα, προκειμένου το Λαογραφικό Μουσείο της να μην εγκατασταθεί στο παλιό Νοσοκομείο που διαμορφώθηκε και ανακαινίσθηκε για το σκοπό αυτό και να σαπίζει μέσα σε ακατάλληλες αποθήκες.   

   Το ίδιο εχθρικά  δεν αντιμετωπίζει και το Ιστορικό Μουσείο του κ. Αντ. Μόσχου,  ο οποίος  αυτές τις ημέρες που εορτάζει η Άμφισσα την απελευθέρωση του ένδοξου Κάστρου της Ωριάς, εκθέτει τα κειμήλια του αγώνα του 1821 στο Μουσείο της  Αντίκυρας,  γιατί δεν τον φιλοξένησε ο Δήμαρχος στην Άμφισσα;

        Σε αυτά και πολλά άλλα ζητήματα που ταλανίζουν το τόπο αναφερόμαστε.   
  Ας  απαντήσει λοιπόν ο κ. Δήμαρχος που βλέπει την εμπάθεια και τη χυδαιότητα, ας ρίξει μία ματιά στον  ξεθωριασμένο  καθρέφτη του Δήμου!

       Με το κείμενο που δημοσίευσε,  το οποίο στερείται αισθητικής αξιοπρέπειας,  με κατηγορεί ότι ενδιαφέρομαι για τα προσωπικά μου συμφέροντα. 
   Όμως τα συμφέροντα  εξυπηρετούνται καλύτερα όταν είσαι κοντά στην εξουσία και αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να ελέγχεις, όσο μπορείς, την εξουσία με αξιοπρέπεια και γνώση  και να σου κλείνουν τις πόρτες.

        Ο  κ. Δήμαρχος προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα  με τον επιχειρούμενο εξωδικαστικό συμβιβασμό  για νέο χρέος των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ ( 120.000 €)  που άφησε να δημιουργηθεί  η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, προσβάλλει τη νοημοσύνη των συμπολιτών μας  όταν λέει ότι θα πληρώσει το χρέος άμεσα με μείωση κατά δέκα χιλιάδες και ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του Δήμου γιατί αυτό τους πρότεινε ο δικηγόρος.

       Πρίν αποφασίσει ότιδήποτε ο κ. Δήμαρχος πρέπει να απαντήσει,  γιατί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου επέτρεψε την ολοκλήρωση ενός έργου χωρίς να υπάρχει η πίστωση;  δεν εξέδωσαν με τις πρώτες εργασίες ένα λογαριασμό για να δουν αν μπορεί να πληρωθεί το έργο; ποιοι  καθοδήγησαν τον  εργολάβο να προσφύγει άμεσα στα δικαστήρια;  μήπως αυτό έγινε για να νομιμοποιήσει την οφειλή σε βάρος του Δήμου;  και τι μέτρα προτίθεται να λάβει κατά των υπευθύνων.

       Γιατί δεν υποβάλλει ο Δήμος έφεση – αναίρεση, να κερδίσει χρόνο αναζητώντας χρηματοδότηση από άλλη πηγή,  ώστε να μην επιβαρυνθούν πάλι οι Δημότες;

      Πόσες ακόμη εκπλήξεις μας κρύβει ο κ. Δήμαρχος;


Read more »

ΠΑΜΕ: Πέμπτη 7 Απρίλη όλοι και όλες στην 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ στο Δημόσιο...


       Όλοι και όλες στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας! 

 Απαιτούμε, βροντοφωνάζουμε όλοι μαζί: «πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο» Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
   Έχουμε τεράστιο χρέος απέναντι στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας ώστε τα μέτρα – σφαγείο της κυβέρνησης να μην περάσουν.


   Κανένας και καμία δεν πρέπει να δεχθεί την καταστολή, νέα μέτρα περιορισμού της λαϊκής πάλης με αφορμή τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες. Τέτοιες ενέργειες χρησιμοποιούνται για να μπαίνουν οι λαοί στο γύψο και για νέες αιματηρές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους.
Τώρα είναι η ώρα του αγώνα!
ü  Να μη περάσει ο νόμος λαιμητόμος που κατεδαφίζει την κοινωνική ασφάλιση.
ü  Να μην επιτρέψουμε οι συντάξεις μας να γίνουν επίδομα πτωχοκομείου.
ü  Να μην αφήσουμε η κοινωνική ασφάλιση να γίνει τροφή στα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών και των μεγαλεμπόρων υγείας. Κοινωνική ασφάλιση για όλους, Δημόσια και υποχρεωτική για όλους.
ü  Να πληρώσει το κράτος και η εργοδοσία, που λεηλάτησαν τα ταμεία, που είναι υπεύθυνοι για την κρίση. Κάτω τα χέρια από το εφάπαξ.
ü  Όχι στο νέο αντιδραστικό νόμο για την Δημόσια Διοίκηση (ν. 4369/16), όχι στη νέα τιμωριτική αξιολόγηση που συνδέεται με το μισθό, το βαθμό, τις υποχρεωτικές μετατάξεις αλλά και τις απολύσεις.
ü  Όχι στο νέο μισθολόγιο (ν. 4354/15) και στις νέες περικοπές. Κάλυψη των απωλειών τώρα. Επαναφορά των μισθών και των συντάξεων.
ü  Να μη περάσουν τα σχέδια τους για το νέο φορολογικό. Αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ και επιπλέον 5.000€ για κάθε παιδί. Να φορολογηθούν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου με 45%.
ü  Κανένας άνεργος χωρίς επίδομα ανεργίας, σταθερή και μόνιμη δουλειάς για όλους!
ü  Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Μπλόκο στους πλειστηριασμούς!
ü  Όχι στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου στα μονοπώλια. Όχι σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Η απεργία που έχουμε μπροστά μας, αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν, θα είναι μια κρίσιμη αναμέτρηση με την κυβέρνηση και τους συμμάχους της, τον ΣΕΒ, την Ε.Ε. και το ΔΝΤ. Γίνεται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει τα μέτρα λαιμητόμο στη Βουλή.
Οι τακτικισμοί της κυβέρνησης, η βρώμικη προπαγάνδα της δεν ξεγελάει πια κανέναν. Όλοι γνωρίζουμε πλέον, πολύ καλά, τι σημαίνει η δήθεν σκληρή διαπραγμάτευση της κυβέρνησης και τα αποτελέσματα της. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ήρθε να αποτελειώσει τη βρώμικη δουλειά που δεν πρόλαβαν οι προηγούμενοι.
Απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε δημόσιο υπάλληλο, σε κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο να κάνει την επιτυχία της απεργίας δική του υπόθεση.
Το τελικό νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό που έρχεται τις επόμενες μέρες είναι ακόμα πιο άθλιο από το αρχικό σχέδιο. Διαλύει ότι έχει απομείνει από τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, καταδικάζει τη νέα γενιά, τσακίζει νυν και μελλοντικούς συνταξιούχους, δεν εξαιρεί κανέναν κλάδο!
Η κυβερνητική προπαγάνδα των κόκκινων γραμμών έχει σβήσει προ πολλού! Το τελικό σχέδιο έχει τη στήριξη των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, συνολικά των εργοδοτικών οργανώσεων, των μονοπωλιακών ομίλων!
Κάθε σωματείο, κάθε δημόσιος υπάλληλος να πάρει την υπόθεση του αγώνα στα χέρια του. Ν’ ανοίξει μέτωπο στην κυβερνητική πολιτική, στις απαιτήσεις των δανειστών και της Ε.Ε.  που από την μια φορτώνουν τα βάρη της κρίσης στις πλάτες μας και από την άλλη δίνουν νέα προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους για ν’ αυξήσουν την κερδοφορία τους.
Καμιά εμπιστοσύνη στην πλειοψηφία της ΑΔΕΔΥ αλλά και στις συνδικαλιστικές ηγεσίες των μεγάλων Ομοσπονδιών του Δημοσίου. Εξαγγέλλουν με ένα mail ή με μια ανακοίνωση την απεργία και στην πράξη δεν κάνουν τίποτα για την επιτυχία της. Απαιτούμε να σταματήσει κάθε παιχνίδι υπονόμευσης των απεργιακών αγώνων.
Απαιτούμε Γενικές Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις σε όλους τους χώρους, για να ενημερωθούν και να αποφασίσουν την κλιμάκωση του αγώνα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
Συσπείρωση με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, με τα σωματεία του αγώνα.
Συνδικάτα ταξικά όχι κυβερνητικά
.
Ούτε μια ώρα χαμένη για την οργάνωση της απεργίας.
Με τους μαζικούς μαχητικούς αγώνες μας το προηγούμενο διάστημα, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελευθεροεπαγγελματίες επιστήμονες, οι αγρότες, η νεολαία, κάναμε καθαρή την απόφασή μας: Ο νόμος λαιμητόμος να μην περάσει στη Βουλή!
Χωρίς αυτούς τους αγώνες τα μέτρα ήδη θα είχαν ψηφιστεί και θα ήταν πολύ χειρότερα. Η συμμαχία του εργαζόμενου λαού έδειξε τη δύναμή της. Οι αγώνες μας φέρνουν αποτελέσματα. Σας καλούμε να τους φτάσουμε μέχρι το τέλος!
Καλούμε α/θμια σωματεία και συνδικαλιστές να οργανώσουν με σχέδιο την απεργία και τα συλλαλητήρια στο χώρο ευθύνης τους. Να αξιοποιήσουν κάθε μορφή πάλης και παρέμβασης.
Όλες αυτές τις ημέρες, μέχρι την 24ωρη απεργία αλλά και μετά από αυτήν να μην τους αφήσουμε σε «χλωρό κλαρί». Να νιώσουν την πίεση των εργαζομένων.
Μόνο με ανυπότακτο αγώνα μπορούμε να τα καταφέρουμε!
Ø Πέμπτη 31 Μάρτη κλιμακώνουμε με πανελλαδικά συλλαλητήρια σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών.
Ø Συμμετέχουμε – στηρίζουμε τη μεγάλη πορεία αγώνα ενάντια στην ανεργία, από Πάτρα Αθήνα και συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο στις 10 Απρίλη στο Σύνταγμα.
Ø Κλιμακώνουμε με 48ωρη απεργία όταν η κυβέρνηση φέρει στη Βουλή το σφαγείο των αντιλαϊκών μέτρων.

Μπορούμε, έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε το δίκιο μας!
Read more »

Δεσφίνα 2η Απριλίου: Επέτειος της Επανάστασης στη Ρούμελη... στο Μουσείο «ΗΣΑΙΑ»!


 


  ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
                                                                 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

  Στα πλαίσια του Εορτασμού 
της Επετείου Κηρύξεως της Επανάστασης στη Ρούμελη 
από τον Εθνεγέρτη Επίσκοπο Σαλώνων Ησαΐα,
 ο Δήμος Δελφών (Δ.ΕΔεσφίνας), 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δεσφίνας,
 ο Σύλλογος Απανταχού Δεσφινιωτών
 και η βιβλιοθήκη 
σας καλούν 
στην Εκδήλωση
 που θα πραγματοποιηθεί 
στο Μουσείο Δεσφίνας «ΗΣΑΙΑ»
  την 2α Απριλίου 2016 
ημέρα Σάββατο και ώρα 7:30 μμ
 στην Δ.Ε.  Δεσφίνας. 


   Με Εκτίμηση 

Ο Δήμαρχος Δελφών 
Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος Ο Αντιδήμαρχος Δελφών                                                             Ο Πρόεδρος της Δ. Κ Δεσφίνας Νεκτάριος Αθ. Μίχος                                                                 Χαράλαμπος Λ. Καλλιακούδας  


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 


ΩΡΑ: 7.30 μ.μ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΣΑΙΑ 

 Α ΕΝΟΤΗΤΑ 
 ΚΛΕΦΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΜΑ (ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΡΗΣ) 
ΠΡΟΒΟΛΗ VIDEO 
ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
 ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ» ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ κα ΛΟΥΚΙΑ ΣΤΕΦΟΥ

   Β ΕΝΟΤΗΤΑ 
 ΚΛΕΦΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΜΑ (ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΡΗΣ) 
 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ 
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Read more »

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Εργατικό Κέντρο Φωκίδας: Συλλαλητήριο το απόγευμα της Παρασκευής στην πλατεία Λαού της Άμφισσας...

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

   Όλοι και όλες στο συλλαλητήριο την Παρασκευή 1η Απρίλη στην πλατεία Λαού στην Άμφισσα στις 7 το απόγευμα! 
   Αγωνιστική ετοιμότητα και δράση για την επιτυχία της Γενικής 48ωρης Απεργίας, μόλις το νομοσχέδιο λαιμητόμος για την κοινωνική ασφάλιση έρθει στη Βουλή!


Κανένας εργάτης, νέος, άνεργος δε μπορεί να παρακολουθεί παθητικά τις συμφωνίες της κυβέρνησης με την ΕΕ, το ΔΝΤ την ΕΚΤ για την αφαίρεση όσων δικαιωμάτων απέμειναν!
Κανένας δε μπορεί να παραμένει θεατής στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς που προετοιμάζουν νέα μέτρα στο ασφαλιστικό, νέους δυσβάσταχτους φόρους, νέα προνόμια στους τραπεζίτες και θηλιά στο λαό με τα κόκκινα δάνεια, νέες ιδιωτικοποιήσεις, το τσάκισμα μισθών και μεροκαμάτων και άλλα πολλά!
Κανένας και καμία δεν πρέπει να δεχθεί την καταστολή, νέα μέτρα περιορισμού της λαϊκής πάλης με αφορμή τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες. Η πείρα μας έχει δείξει ότι τέτοιες ενέργειες χρησιμοποιούνται για να μπαίνουν οι λαοί στο γύψο και για νέες αιματηρές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους.

Εδώ και τώρα, δράση για να μην περάσει η επίθεση στη ζωή μας!

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες,

Το τελικό νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό έρχεται τις επόμενες μέρες είναι ακόμα πιο άθλιο από το αρχικό σχέδιο. Διαλύει ότι έχει απομείνει από τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, καταδικάζει τη νέα γενιά, τσακίζει νυν και μελλοντικούς συνταξιούχους, δεν εξαιρεί κανέναν κλάδο!
Η κυβερνητική προπαγάνδα των κόκκινων γραμμών έχει σβήσει προ πολλού! Το τελικό σχέδιο έχει τη στήριξη των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, συνολικά των εργοδοτικών οργανώσεων, των μονοπωλιακών ομίλων!
Συντάξεις φιλοδώρημα των 300 και 400 ευρώ και δουλειά ως τον τάφο για την πλειοψηφία των εργαζομένων. Αυτό είναι το νομοσχέδιο.
Μαζί με το ασφαλιστικό και νέοι δυσβάσταχτοι φόροι για όποιον έχει σταθερή δουλειά με δικαιώματα και καλύτερο μισθό από τον κατώτερο.
Το χτύπημα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, η νέα σφαγή στις συντάξεις είναι ένας ακόμα δρόμος για να εξασφαλίσουν και να πολλαπλασιάσουν την κερδοφορία τους!
Με τους μαζικούς μαχητικούς αγώνες μας το προηγούμενο διάστημα, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελευθεροεπαγγελματίες επιστήμονες, οι αγρότες, η νεολαία, κάναμε καθαρή την απόφασή μας: Ο νόμος λαιμητόμος να μην περάσει στη Βουλή!

Χωρίς αυτούς τους αγώνες τα μέτρα ήδη θα είχαν ψηφιστεί και θα ήταν πολύ χειρότερα. Η συμμαχία του εργαζόμενου λαού έδειξε τη δύναμή της. Οι αγώνες μας φέρνουν αποτελέσματα. Σας καλούμε να τους φτάσουμε μέχρι το τέλος!
Όλοι στον αγώνα. Θα νικήσουμε!
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Read more »

Ανακοίνωση υποψηφιότητας για την Προεδρεία της ΔΗΜ.ΤΟ. Δελφών της Ν.Δ...   Δήλωση υποψηφιότητας για την Προεδρία της ΔΗΜ. ΤΟ ΔΕΛΦΩΝ της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ημερομηνία διεξαγωγής την Κυριακή 03 Απριλίου. 

 
    Θέλω να ξανακάνω τη Νέα Δημοκρατία κεντρικό διαμορφωτή των πολιτικών εξελίξεων στo Nομό μας και στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Δελφών, παρουσιάζοντας το σχέδιό μου ως υποψήφιος πρόεδρος της ΔΗΜ.ΤΟ Δελφών.


    Απευθύνω  ενωτικό μήνυμα σ΄ όλους τους υποψηφίους  για όλα τα θεσμικά αξιώματα , ζητώντας  ειλικρινή και πολιτισμένο διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι αρκετά πλήρωσε η Ν.Δ τους  διχασμούς .
  Απευθύνομαι στα μέλη του κόμματος και τάσσομαι  υπέρ της συμμετοχής στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών των τοπικών κομματικών οργάνων, αφού κανείς δεν περισσεύει στην  ανοικτή διαδικασία επικοινωνίας με τη βάση της Ν.Δ,  που ουσιαστικά αποτελεί και την αναπτυξιακή δύναμη της κεντροδεξιάς παράταξης.
     Υποστηρίζω την ύπαρξη ενός κόμματος αξιών που θα επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο τις βασικές αξίες της παράταξης «για να αντιπαρατεθούμε επιτέλους στην ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς, που θα μιλήσει ουσιαστικά για ελευθερία, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ίσες ευκαιρίες.
      Θέλω ένα κόμμα που θα δώσει πραγματικές ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους
 Δεν επιθυμώ ένα κόμμα που σε τοπικό επίπεδο θα διοικείται από αρχηγό και την παρέα του, αλλά θα διοικείται από όλα τα ενεργά θεσμικά κομματικά όργανα, με ελεύθερη έκφραση απόψεων και αξιοποίηση όλων των μελών.
   Η απόδοση σαφώς οριοθετημένων αρμοδιοτήτων, που θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση των ποσοστών της κεντροδεξιάς παράταξης σ΄ έναν Νομό,   που παραδοσιακά η ιδεολογική ταυτότητα των πολιτών ασπάζεται τις ιδέες και τις εφαρμοσμένες πολιτικές της κεντροδεξιάς παράταξης.
 Ασπάζομαι την ιδέα της ύπαρξης μια τοπικής οργάνωσης  της Ν.Δ  που δεν θα προσκολλάται σε κομματικές –ιδιοτελείς  ομάδες,  αλλά πρωτίστως στην εφαρμογή των ιδεών  και στη  δημοσιοποίηση των απόψεων τους κόμματος σε όλους τους δημότες για όλα τα καθημερινά ζητήματα , για όλους τους θεματικούς  τομείς.

   Η συνεχής  επικοινωνία με τη βάση της Ν.Δ θα αποτελέσει πρωταρχικό στόχο, ώστε να επαναπατριστεί το μεγάλο κομμάτι των «απογοητευμένων 
ψηφοφόρων» που αναγκάστηκαν να μας  γυρίσουν την   
πλάτη, αντιλαμβανόμενοι ότι τα θεσμικά όργανα οφείλουν 
 να λειτουργούν ανεξαρτήτως των εν΄ δυνάμει βουλευτικών 
υποψηφιοτήτων. Αυτή τη Ν.Δ επιθυμώ να κάνω πράξη.
Δεν γίνεται ο νικητής πρόεδρος να διαγράφει τον ηττημένο.

     Όλοι μαζί  να συμφωνήσουμε ότι θα στηρίξουμε το νικητή. Αυτό περιμένει ο κόσμος.
  Όλοι είμαστε στρατιώτες και ως στρατιώτες θα πορευτούμε όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα. 
     Ζητώ τη στήριξή σας,  να αλλάξουμε και να δυναμώσουμε τη  ΔΗΜ.ΤΟ Δελφών της Ν.Δ και υπόσχομαι ότι θα διαθέσω όλες μου τις δυνάμεις στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης με απόλυτη  συνεργασία με τα μέλη του κόμματος και διαρκή επικοινωνία  με όλες τις τοπικές επιτροπές. 
  Η  μακροχρόνια άλλωστε κομματική μου διαδρομή από την ΟΝΝΕΔ έως τη συμμετοχή μου στη  Νομαρχιακή Οργάνωση Φωκίδας διακατέχεται  από ενωτική και αγωνιστική διάθεση προς αποκλειστικό όφελος της πολύπαθης κεντροδεξιάς παράταξης.

                                                                                  Ευθύμιος Ν. Κατσαρέλης
                                                                                            Αστυνομικός

Read more »