Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου..

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2012 ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΕΠ , ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2013 ΤΟ ΚΛΕΙΝΟΥΝ!!


Ιδού η αλήθεια!


ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Των Υπουργείων


45
ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΗΘΙΟΥ
ΜΑΛΩΝ
46
ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΗΘΙΟΥ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ / ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ?
47
ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΗΘΙΟΥ
ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ
48
ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΗΘΙΟΥ
ΧΑΝΔΡΑ
49
ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΓ.ΓΑΛΗΝΗΣ
50
ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΜΑΡΙΟΥ
51
ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΜΥΡΘΙΟΥ
52
ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΥΛΟΠ .
53
ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ
54
ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ
55
ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΑΥΡΙΟΥ
56
ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
57
ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ ΣΑΜΟΥ
58
ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
59
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΡΕΠΑΝΟΥ
60
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
61
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ
62
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ
63
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ
64
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΕΔ.
65
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ
66
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΤΕΝΗΣ ΔΙΡΦΥΟΣ
67
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
68
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
3
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και
των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε.
Στην Αθήνα σήμερα, την 11η Απριλίου 2012 μεταξύ των:
Α) Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.
Δημητρίου Ρέππα
Β) Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδή Βορίδη και
Γ) των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. (εφεξής: ΕΛΤΑ), τα οποία εκπροσωπούνται
νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χρήστο Βαρσάμη
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:
1. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας συνάπτεται στο πλαίσιο συνεργασίας
μεταξύ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (εφεξής: ΚΕΠ) και των ΕΛΤΑ
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 3185/2003 (Α’ 229).
2. Προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των πολιτών όλης της Επικράτειας,
συμφωνείται η παροχή υπηρεσιών ΚΕΠ από καταστήματα των ΕΛΤΑ που
λειτουργούν σε περιοχές, οι οποίες δεν καλύπτονται γεωγραφικά από τα
υφιστάμενα ΚΕΠ. Κατάλογος των εν λόγω καταστημάτων επισυνάπτεται στο
παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού (Παράρτημα 1).
3. Τα άνω καταστήματα των ΕΛΤΑ θα παρέχουν δωρεάν προς τους πολίτες
το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουν τα ΚΕΠ σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
4. Τα ΕΛΤΑ αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν με μέριμνα και δαπάνες τους την
ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού και εξοπλισμού για την παροχή των
υπηρεσιών. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης θα μεριμνήσει για την εκπαίδευση του προσωπικού των
ΕΛΤΑ στα πλησιέστερα ΚΕΠ και θα παρέχει στα ΕΛΤΑ πρόσβαση στο
Γραφείο Επίλυσης Προβλημάτων (Help desk) των ΚΕΠ για την παροχή κάθε
αναγκαίας βοήθειας και διευκρίνισης.
2
5. Η κοστολόγηση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν θα είναι κοστοστρεφής
και θα γίνει από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο
της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έναν
εκπρόσωπο των ΕΛΤΑ και έναν υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους. Η επιτροπή αυτή θα συγκροτηθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών το αργότερο έως το τέλος
Απριλίου 2012 και θα ολοκληρώσει το έργο της εντός ενός (1) μηνός από τη
συγκρότησή της.
6. Η ρύθμιση κάθε αναγκαίου ζητήματος για την υλοποίηση του παρόντος
Μνημονίου Συνεργασίας θα γίνει με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που προβλέπεται στο άρθρο 12
του ν. 3185/2003 και με την προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών
παρεμβάσεων προκειμένου τα ΕΛΤΑ να λειτουργούν ως ΚΕΠ (τροποποίηση
άρθρου 11 ν. 2690/1999 κλπ) και να αμείβονται κατά την ως άνω παράγραφο
5 για τις υπηρεσίες τους.
7. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να εξετάσουν τη δυνατότητα επέκτασης
της συνεργασίας σε περαιτέρω καταστήματα ΕΛΤΑ με στόχο την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών.
8. Το Μνημόνιο αυτό τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από όλα τα
συμβαλλόμενα μέρη.
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ο Υπουργός Υποδομών,
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μεταφορών και Δικτύων
Δημήτριος Ρέππας Μαυρουδής Βορίδης
Για τα ΕΛΤΑ Α.Ε.
Χρήστος Βαρσάμης
Read more »

Οι Αγιοι Ανάργυροι Άμφισσας ευχαριστούν το ΕΒΕ Φωκίδας...

Read more »

Η Ευγενία Μανωλίδου στους Δελφούς!

 Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Δελφών σε συνεργασία με τη φίλη των Δελφών Ευγενία Μανωλίδου διοργανώνει  την 19.07.2013, με την παράλληλη  στήριξη του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου  Δελφών την παράσταση με τίτλο "Μusical Αγάπη μου" με 25/μελή ορχήστρα και υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ευγενίας Μανωλίδου. 
Ευχαριστίες από την αγαπητή φίλη Ευγενία Μανωλίδου και όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο που την ακολουθεί και την πιστεύει. 

Λέλα Μπακολουκά 
Αντιδήμαρχος Δελφών 


Παναγιώτης Πετράκης, Σία Κοσκινά, Γιάννης Φίλιας, Ευδοκία Μωυσίδου
Μια μοναδική συναυλία με τις πιο αγαπημένες (ερωτικές και χορευτικές) μελωδίες από το μαγικό σύμπαν του Musical!

Τέσσερεις δημοφιλείς ερμηνευτές, ο Παναγιώτης Πετράκης, η Σία Κοσκινά, ο Γιάννης Φίλιας και η Ευδοκία Μωυσίδου, υπό τη διεύθυνση και καθοδήγηση της Ευγενίας Μανωλίδου και με τη συνοδεία 25 μελούς ορχήστρας (Symphomaniacs), σας υποδέχονται στον Ομφαλό της γης  με ένα μοναδικό αφιέρωμα στο πιο αγαπημένο καλλιτεχνικό είδος μικρών και μεγάλων...το Musical! Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 19.07.2013 στο ΕΠΚΕΔ!

Αγαπημένα τραγούδια από πασίγνωστα musicals όπως τα “Grease”, “West Side Story”, “Cats”, “Phantom of the Opera”, αλλά και “Το κοροϊδάκι της δεσποινίδας”, “Γοργόνες και Μάγκες”, “Φτωχαδάκια και Λεφτάδες” και πολλές ακόμα χιλιοτραγουδισμένες μελωδίες θα μας παρασύρουν σε ένα ξεχωριστό μουσικό δίωρο όπου μουσική, θέατρο και χορός γίνονται ένα...

Read more »

Ο Κώστας Δασκαλόπουλος εκπρόσωπος στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης...

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Κωνσταντίνος Δασκαλόπουλος στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης   Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, ορίστηκε εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης ως τακτικό μέλος ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Κωνσταντίνος Δασκαλόπουλος και ως αναπληρωματικό μέλος η Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Φωκίδας κα Γεωργία Μητσιάνη.


       Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
               ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ
Read more »

Η μεγάλη της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Φωκίδας Συγκρότηση και των Στελεχών Βάσης η Καταξίωση...!
    Συνήλθε στην πρώτη της συνεδρίαση η εκλεγμένη 9μελής Νομαρχιακή Επιτροπή που θα αποτελέσει τον οργανωτικό πυρήνα της Νομαρχιακής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, στη Φωκίδα.
  Με βάση τις  Αρχές του Καταστατικού εξελέγη  Γραμματέας της Οργάνωσης ο Λεωνίδας Καραμπάρμπας από την Μανάγουλη  και  Αναπληρωτής της ο Γιάννης Μάμαλης από την Τολοφώνα.
   Και οι δύο διακρίνονται για την πολυετή παρουσία τους  ως Στελέχη βάσης καταξιωμένα, με κοινωνική αποδοχή και παρουσία .
   Η πρώτη αναφορά και δέσμευση  όλων ήταν να εργαστούν για την  ανασύνταξη των δυνάμεων της προοδευτικής παράταξης  που πάντα εκπροσωπούσε το ΠΑΣΟΚ και η ενεργή παρουσία δίπλα στον κόσμο της Φωκίδας.
   Νέα άτομα - νέα Γραφεία - νέα θεμέλια,  αλλά ίδια πίστη στο να υπηρετήσουμε την διάσωση της  Ελλάδος με κανόνα τον Πολιτικό Πολιτισμό και την ταχύτατη επάνοδο στην ομαλότητα της οικονομικής ζωής της πατρίδας μας.


 Γραφείο Τύπου
της νέας Νομαρχιακής Οργάνωσης
του ΠΑΣΟΚ ΦΩΚΙΔΑΣ
Read more »

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Γιάννης Σταθάς προς Μεταφορών: Ευσταθούν οι καταγγελίες περί σχεδιαζόμενου κλεισίματος των Ταχυδρομικών Καταστημάτων Δεσφίνας και Πολυδρόσου;


Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Θέμα: Απαράδεκτος σχεδιασμός για «λουκέτα» σε Ταχυδρομικά Καταστήματα του Νομού Φωκίδας.

 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Σύμφωνα με καταγγελίες σχεδιάζεται το κλείσιμο Ταχυδρομικών Καταστημάτων στον Ν. Φωκίδας. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται το κλείσιμο του Ταχυδρομικού Καταστήματος Δεσφίνας, το οποίο εξυπηρετεί περίπου 2.500 κατοίκους και το οποίο βρίσκεται σε έναν εύπορο Δήμο και έχει πάρα πολλά έσοδα κυρίως από τις χρηματοοικονομικές, αλλά και τις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες. Επίσης σχεδιάζεται και το κλείσιμο του Ταχυδρομικού Καταστήματος Πολυδρόσου το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 2.000 μόνιμους κατοίκους αλλά και αρκετούς τουρίστες καθώς τα τελευταία χρόνια η περιοχή έχει σημαντική τουριστική ανάπτυξη λόγω της μικρής απόστασης που την χωρίζει από τα χιονοδρομικά κέντρα του Παρνασσού. Τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από το ενδεχόμενο κλείσιμο των δύο Ταχυδρομικών Καταστημάτων είναι πολλά και αφορούν όχι μόνο την αλληλογραφία των κατοίκων, αλλά και τους παρεχόμενες από το ταχυδρομείο χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και φυσικά την καταβολή των συντάξεων, αφού οι ηλικιωμένοι θα αναγκάζονται να μετακινηθούν πολλά χιλιόμετρα για να λάβουν τις συντάξεις τους.
Με βάση τα ανωτέρω,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-Ευσταθούν οι καταγγελίες περί σχεδιαζόμενου κλεισίματος των Ταχυδρομικών Καταστημάτων Δεσφίνας και Πολυδρόσου;
-Εάν ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να αποτραπεί το κλείσιμο των Ταχυδρομικών Καταστημάτων Δεσφίνας και Πολυδρόσου, τα οποία είναι αναμφίβολα προσοδοφόρα και το ενδεχόμενο κλείσιμο θα δημιουργήσει οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα αναφορικά με τα θέματα των συναλλαγών και της καταβολής των συντάξεων; Ο ερωτών βουλευτής
Σταθάς Γιάννης
Read more »

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Έκτακτη σύσκεψη της ΕΛ.ΑΣ. στην Άμφισσα: "πόλεμος" μεταξύ αξιωματικών και ΕΚΑΜ!!!
"ΦΟΒΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ". ΠΟΙΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ "ΑΝΤΑΡΣΙΑ"kola
Διευρημένο Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε στην Άμφισσα στο οποίο συμμετείχε και η Ένωση Αστ.Υπαλλήλων Ακαρνανίας αλλά και οι συνδικαλιστικές ενώσεις όμορων νομών.

Οι επικεφαλείς Αξιωματικοί -σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες εσωτερικές πληροφορίες- προσανατολίζονται στην αλλαγή των εκαμΙΤΩΝ! ως μη ...αποτελεσματικών ενώ οι άνδρες των ΕΜΑΚ είναι ανένδοτοι και "πεισμωμένοι"  με τους αλβανούς, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις ευθύνες του σχεδιασμού...

 Η ένταση αυξάνεται από την πτώση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους του στρατού που κατέπεσε σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας και είχε ζητηθεί από την ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της ομάδας του Μάριο Κόλα.

  Μέχρι στιγμής τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους δεν έχουν διευκρινιστεί. Το μη επανδρωμένο σκάφος φρουρείται περιμετρικά και στο σημείο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταφθάσει ελικόπτερο τύπου Σινούκ της Αεροπορίας Στρατού, προκειμένου να το μεταφέρει.
Αστυνομικές πηγές,  ανέφεραν ότι το αεροσκάφος έχει μήκος περίπου τέσσερα μέτρα, ενώ το βάρος του υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 300 κιλά.
«Βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή και λόγω του βάρους του η μεταφορά του θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη» επεσήμαναν οι ίδιες πηγές.
Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές και τουλάχιστον όσον αφορά την επίσημη ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «προσγειώθηκε» με τη χρήση του παγίως φερόμενου αλεξιπτώτου, αλλά όχι στο σημείο όπου είχε προγραμματιστεί.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το UAV δεν έχει υποστεί ζημιές, σύμφωνα με το zougla.gr. 
Ήδη από χθες νωρίς το βράδυ, πληροφορίες ανέφεραν πως ισχυρές μονάδες της ΕΛ.ΑΣ. κινήθηκαν στη Φωκίδα, για να εγκλωβίσουν τους δραπέτες των Τρικάλων που βρίσκονται σε κλοιό εδώ και ημέρες και κινούνται μεταξύ των ορεινών όγκων της Ναυπακτίας και συγκεκριμένα κοντά στο χωριό Πευκιώτισα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Αεροπορίας Στρατού, για να καλύψει την περιοχή από αέρος, ώστε η ιχνηλάτηση των δραπετών να είναι πιο εύκολη.
Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι σε επικοινωνία που είχε το zougla.gr με ανώτατους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., εκείνοι δεν επιβεβαίωσαν το περιστατικό. Ωστόσο, στην περιοχή υπάρχουν, σύμφωνα με μαρτυρίες, στρατιωτικά οχήματα και δυνάμεις της αστυνομίας.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της κοινότητας του χωριού Αγία Ευθυμία, κ. Ανδρέας Σολδάτος, ανέφερε στην ηλεκτρονική εφημερίδα πως οι κάτοικοι του χωριού από τις 03.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης παρατήρησαν ένα αντικείμενο με κόκκινα φώτα να ίπταται πάνω από την περιοχή και στη συνέχεια το έχασαν από τα μάτια τους.
«Ο ήχος που έβγαζε θύμιζε ελικόπτερο. Πετούσε για λίγα λεπτά πάνω από την περιοχή και στη συνέχεια χάθηκε» τόνισε.
Σε κλοιό οι δραπέτες
Οι αστυνομικές δυνάμεις, πλησιάζουν όλο και περισσότερο τους Αλβανούς κακοποιούς που είχαν δραπετεύσει από τις φυλακές Τρικάλων και τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται πως κινούνται στη Στερεά Ελλάδα.
Χθες, σε ορεινή περιοχή της Φωκίδας εντοπίστηκαν δύο από τα τρία αλεξίσφαιρα που είχαν αρπάξει από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Λιβαδειάς κατά τη δολοφονία του υπαρχιφύλακα Γιώργου Ανδριτσόπουλου στο Δίστομο, καθώς και ένα πιστόλι ρέπλικα που είχε κλαπεί από σπίτι στο Τείχιο Δωρίδας.
Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα των αστυνομικών και το κλεμμένο όπλο ήταν τυλιγμένα μέσα σε ένα σεντόνι και πεταμένα σε χωράφι κοντά στη μονή Βαρνάκοβα. Εκεί, την περασμένη Κυριακή είχαν εντοπιστεί τα ίχνη των αδίστακτων δραστών, για να χαθούν λίγο αργότερα.
Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια περιοχή είχε βρεθεί πριν από λίγες ημέρες και το G3 που είχαν αρπάξει απότους αστυνομικούς στο Δίστομο.
Στο συμβούλιο πάντως αναμένεται να παραστεί ο αστυνομκός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας κ.Α.Κασκανης,καθώς επίσης και διευθυντές τοπικών αρχών της περιοχής οι οποίοι και θα προχωρήσουν σε ενημέρωση για την πορεία της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και την σύλληψη των αδίστακτων δραπετών των φυλακών Τρικάλων.
Οι συνδικαλιστικές ενώσεις σύμφωνα με πληροφορίες  αναμένεται να εκφράσουν την ανησυχία τους για τον σχεδιασμό-προοπτική της επιχείρησης καθώς και την διοικητική μέριμνα με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν όπως υποστηρίζουν την ηγεσία και να "αποφευχθούν τα χειρότερα".
Με λίγα λόγια, οι συνδικαλιστές ζητούν να μάθουν που μένουν οι πάνω από 400-500 μπορεί και παραπάνω ένστολοι, τι τρώνε, εαν ξεκουράζονται και κυρίως εαν με όσα γίνονται εκεί, κινδυνεύει να σκοτωθεί κι άλλος συνάδερφός τους.
Κάποιο κομμάτι της αστυνομίας αμφισβητεί και τις αποφάσεις ηγεσίας και ανώτατων αξιωματικών.
Το ΜΑΚΕΛΕΙΟ για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται με όσα προσεκτικά επισημαίνει. Υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή των αναζητήσεων. Και δυστυχώς οι Αλβανοί δεν υπάρχουν πουθενά.
Read more »

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Όμηρος του φόβου των αλβανών με τα καλάσνικοφ η Φωκίδα...στους Δελφούς το επιχειρησιακό κέντρο!

Γνωστό ξενοδοχείο των Δελφών έχουν κατακλείσει οι ένοπλες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. χρησιμοποιώντας το ως κέντρο συντονισμού των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που έχουν στηθεί τα τελευταία χρόνια για την σύλληψη των αλβανών ¨παρακρατικών¨ με τα καλάσνικοφ...


Τα ελικόπτερα πάνε κι έρχονται στον αέρα του Δελφικού τοπίου και οι εκπαιδευμένες ομάδες της ΕΚΑΜ και των ΟΠΚΕ πρωτοστατούν όλων των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι φήμες θέλουν τους ληστές των Τρικάλων να ανεβοκατεβαίνουν τα βουνά της Δωρίδας και της Παρνασσίδας παίζοντας ακόμη και με τις ς συχνότητες της αστυνομίας, ενώ οι αστυνομικοί μετά την τραγωδία στο Δίστομο πραγματοποιούν εντατικές περιπολίες λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας.

Οι κάτοικοι σε ολόκληρη την περιοχή του Νομού είναι αναστατωμένοι από τον κίνδυνο για νέες τραγωδίες, μετά και την τελευταία φημολογία σχετικά με σχέδιο επέμβασης των ανταρτών αλβανών στις φυλακές Μαλανδρίνου...

Στο μεταξύ στο διαδίκτυο αναλύεται το προφίλ του επικεφαλής: 

''Ζωντανό δεν θα με πιάσετε ποτέ''


Από το 2010 όταν είχε συλληφθεί για τις ληστείες τραπεζών μετά την αιματηρή συμπλοκή στον Βύρωνα, είχε αποκαλύψει τις δολοφονικές του διαθέσεις. Ο Μάριαν Κόλα που είχε ήδη τραυματίσει τρεις αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδιώξεων στην Κορινθία και την Αργολίδα, αποδείχθηκε ''προφητικός'' καθώς είχε προαναγγείλει ότι θα στερούσε ζωές συναδέλφων τους.


''Ζωντανό δεν θα με πιάσετε ποτέ''
''Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που με πιάνετε. Την επόμενη φορά ή θα σας σκοτώσω ή θα με σκοτώσετε'' είχε πει τότε στους αστυνομικούς που περνούσαν χειροπέδες στα αιματοβαμμένα χέρια του. Η δολοφονική μηχανή από την Αλβανία φρόντισε να κάνει πράξη την απειλή του. Από την απόδρασή του και μετά σκότωσε την 25χρονη Κατερίνα στα Ισθμια αλλά και τον αστυνομικό Γιώργο Ανδριτσόπουλο στο Δίστομο.

''Δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για την ανθρώπινη ζωή. Είναι τρελαμένος από την κοκαϊνη και ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος να οπλίσει και να πυροβολήσει στο ψαχνό'' λένε στην εφημερίδα Espresso αστυνομικοί που γνωρίζουν καλά τι εστί Μάριαν Κόλα...
Read more »

Ανάστατοι οι εκπαιδευτικοί της Φωκίδας- 100 καθηγητές "περισσεύουν" σύμφωνα με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ...

Καταλυτικές ώρες για τον εκπαιδευτικό κόσμο της Φωκίδας! 
Περίπου 100 εκπαιδευτικοί βγαίνουν σε "ελεύθερη διαθεσιμότητα" σύμφωνα με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ!!!...ανάμεσά τους εκπαιδευτικοί που εργάζονται 25!!! χρόνια...

 

   Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα καλύπτουν τα κενά στο Νομό...αν όμως δεν υπάρχουν;;;
 Τότε θα καλύπτουν τα κενά στην Περιφέρεια! και αν δεν προκύψει....θα καλύπτουν κενά στην Επικράτεια!!!...με δικά τους έξοδα, φυσικά. 

Με άλλα λόγια οδηγούνται σε παραίτηση.

 Ανάστατος ο εκπαιδευτικός κόσμος ετοιμάζεται  για Γενική Συνέλευση ενώ αναμένεται η στάση της Διεύθυνσης, η οποία γνωρίζει καλά το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ, όπως έχει αποδείξει μέχρι τώρα...
Read more »

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Κύριε Σταϊκούρα, τί κάνετε για την ΜΕΡΥΠ;;;...
Ντροπή σας. Η ΜΕΡΥΠ πάει στη Βέροια και σεις...κοιμόσαστε!


Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport oι εντολές είναι ξεκάθαρες. Μέσα στο πρώτο 15μερο του Σεπτεμβρίου η ΜΕΡΥΠ θα πρέπει να έχει μεταφερθεί.

Τα στελέχη και οι αξιωματικοί ανάστατοι. Αγωνιούν για την επόμενη μέρα. Θα πρέπει να μετακομίσουν και να γράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Πότε θα τα προλάβουν όλα;


Ψιλά γράμματα, θα μου πείτε, για αυτούς που κάνουν ασκήσεις επί χάρτου και παίρνουν αποφάσεις απλά για να είναι αρεστοί στους προϊσταμένους τους, όποιοι κι αν είναι αυτοί.

Η ΜΕΡΥΠ φεύγει, αλλά για που; 

Αρχικά είχαν πει για Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά φαίνεται ότι η Βέροια θα πάρει την ΜΕΡΥΠ. Γιατί; Διότι οι εκεί Πολιτικοί και τοπικοί παράγοντες το κυνηγάνε και το προσπαθούν παρά πολύ. Με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο.

Παίρνουν από τη Λαμία τη μια και μοναδική μεγάλη Μεραρχία Υποστηρίξεως, που υπάρχει στη χώρα, και εδώ δεν ανοίγει ρουθούνι. Επί της ουσίας δεν αντιδρά κανείς. 

Ο λόχος Στρατηγείου μιας τόσο σημαντικής μονάδας φεύγει από την πόλη, την πρωτεύουσα της Στερεάς Ελλάδας, μαζί και εκατοντάδες στελέχη αξιωματικοί με τις οικογένειές τους! 

Αν αυτό δεν είναι υποβάθμιση της πόλης, του νομού και της Περιφέρειάς μας, τότε τι είναι;

Το πιο ωραίο όμως, ποιο είναι; Κανείς δεν δίνει επαρκείς εξηγήσεις γιατί φεύγει...Ποιο θα είναι το κόστος μεταφοράς και ποια θα είναι η οικονομία(!) που θα γίνει από την συγκεκριμένη μετακίνηση της Μεραρχίας στη Θεσσαλονίκη ή στη Βέροια.

Δεν θα ήθελα να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, που ίσως κουράσουν, αλλά η ουσία είναι ότι η "δουλειά" γίνεται μια χαρά από τη Λαμία, αφού υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδομές. Αντίθετα η μετακίνηση και η εγκατάσταση θα απαιτήσει κόστος που δεν μας λένε. 

Μας λένε μόνο γενικά και αόριστα για τη νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων, έτσι όπως την εμπνεύστηκαν κάποιοι επιτελείς για να γίνουν αρεστοί στην πολιτική τους ηγεσία. Όταν όμως φτάνουμε στο δια ταύτα, να μιλήσουμε για την ταμπακιέρα, τσιμουδιά.

Ας βγείτε λοιπόν κύριε Υπουργέ να μας πείτε το γιατί και να μας πείσετε για την αναγκαιότητα αυτής της μετακίνησης. Με νούμερα όμως συγκεκριμένα και όχι με γενικές αοριστολογίες.

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σε ανάλογες περιπτώσεις έχουν ξεσηκωθεί. Στα Γιάννενα, στην Αρκαδία, στην Ημαθία και αλλού. Μόνο εμείς εδώ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ. Οι πολιτικοί και άλλοι τοπικοί παράγοντες του τόπου μας νομίζουν ότι κάνοντας μια δήλωση ή στέλνοντας μια επιστολή, ότι έκαναν το καθήκον τους. Ότι έβγαλαν την υποχρέωση...

Όπως αναρτήθηκε στο kranosgr πολιτικά στελέχη της Ημαθίας επισκέφθηκαν τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωσταράκο και του ζήτησαν η ΜΕΡΥΠ να μεταφερθεί στην Βέροια. Το ίδιο κάνουν και άλλοι παράγοντες της περιοχής. Ο ΓΕΕΘΑ σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport εξετάζει το θέμα και το σενάριο της Βέροιας κερδίζει έδαφος (διαβάστε την σχετική είδηση).

Παρά το ότι είμαστε στο +5, ακόμα πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος να "σωθεί" η ΜΕΡΥΠ. Πρέπει όμως να ξυπνήσουν από τον βαθύ ύπνο τους ΑΠΑΝΤΕΣ και συντονισμένα να πείσουν την ανώτατη Στρατιωτική και Πολιτική ηγεσία για το αυτονόητο.

Ότι δηλαδή η ΜΕΡΥΠ έχει μια ιστορία 68 ετών στην πρωτεύουσα της Ρούμελης και πέρα από το σημαντικό στρατιωτικό ρόλο της, αποτελεί έναν βασικό πυλώνα της τοπικής μας κοινωνίας. Δεν αντέχει αυτός ο τόπος άλλη υποβάθμιση.

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Read more »

Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού Φωκίδας...

"ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.Ασπασία Π. Μανδρέκα
Βουλευτής Νομού Φωκίδας
Γραφείο Τύπου


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με Δελτίο Τύπου, η Βουλευτής Φωκίδας, κ. Ασπασία Μανδρέκα, κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8788/22-3-2013 Κοινοβουλευτική Ερώτησή της προς τον κ. Υπουργό των Οικονομικών σχετικά με την «Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού Φωκίδας». Στην Ερώτηση αυτή, δε, έλαβε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΥΔ’ 1064864 ΕΞ 2013/12-4-2013 Απάντηση με την οποία ο αρμόδιος Υπουργός «άφηνε ανοιχτό» το θέμα της αναπροσαρμογής σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Στα πλαίσια όμως της αναπροσαρμογής των Αντικειμενικών Αξιών δίνεται η δυνατότητα για επανεξέταση και καθορισμό τιμών που να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στην αγορά των ακινήτων, πράγμα που μπορεί να σημαίνει και μείωση αυτών, όπου απαιτείται, εφόσον ξεπερνούν τις εμπορικές τιμές».
Κατόπιν αυτών η Βουλευτή Φωκίδας προέβη και στις εξής ενέργειες:
Α. Την 5η-6-2013 πραγματοποίησε συνάντηση με το Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Μαυραγάνη, κατά την οποία συζητήθηκε γενικότερα το θέμα των αντικειμενικών αξιών στο Νομό Φωκίδας αλλά και ειδικότερα στη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού.
Β. Την 6η-6-2013 πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, κ. Α. Γούναρη, κατά την οποία συζητήθηκε το σχετικό θέμα ενδελεχώς. Στη συζήτηση μάλιστα συμμετείχε αρμόδιος για το θέμα τεχνικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα.
Γ. Η Βουλευτής Φωκίδας κατά τις ανωτέρω συναντήσεις κατέθεσε και σχετικό Υπόμνημά της το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 1784/6-6-2013 και του οποίου το περιεχόμενου έχει ως εξής:


ΑΣΠΑΣΙΑ Π. ΜΑΝΔΡΕΚΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Μητροπόλεως 1, Αθήνα
Εθν. Αντιστάσεως 20, Άμφισσα
Αθήνα, 13 Μαϊου 2013
Αριθμ. Πρωτ: 311


ΠΡΟΣ:

1. Υπουργό Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα,
2. Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Μαυραγάνη,
3. Γ. Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, κ. Α. Γούναρη.


Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Θέμα: «Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού Φωκίδας».

Μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8788/22-3-2013 σχετική με το θέμα Ερώτησή μου προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών, την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΥΔ’ 1064864 ΕΞ 2013/12-4-2013 Απάντηση αυτού και γνωρίζοντας ότι στα πλαίσια της σχεδιαζόμενης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών δίνεται η δυνατότητα για επανεξέταση και καθορισμό τιμών που να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά των ακινήτων, έχω την τιμή να επανέρθω και απευθυνόμενη σε σας να ζητήσω την αναθεώρηση των αξιών των ακινήτων στη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού του Δήμου Δελφών Φωκίδας.
Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1175023/3752/00ΤΥ/3752/00ΤΥ/Δ/28-12-2010 ΠΟΛ. 1200, (ΦΕΚ. τευχ. Β’, 2038/29-12-2010), απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εντάχθηκαν από την 1η-1-2011 στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων 4.489 νέοι οικισμοί από 25 Νομούς της χώρας μεταξύ των οποίων και οικισμοί του Νομού Φωκίδας.
Με τον τρόπο αυτό καθορίστηκε ενιαία τιμή ζώνης 1.500 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο για τις εντός ορίων οικισμού περιοχές του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Παρνασσού και ήδη Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού του Δήμου Δελφών Φωκίδας, (οικισμοί: Πολυδρόσου, Άνω Πολυδρόσου, Λιλαίας και Επταλόφου).
Είναι φανερό, όμως, ότι οι αντικειμενικές αξίες που καθορίστηκαν με την προαναφερόμενη απόφαση είναι πολύ υψηλές, άδικες φορολογικά, επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τους δημότες, δεν παρέχουν τα κίνητρα και δεν δημιουργούν τους όρους για την ύπαρξη σταθερής οικιστικής ανάπτυξης στους οικισμούς αυτούς.
Στο σημείο αυτό, κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι για τον καθορισμό της προαναφερθείσας τιμής ζώνης λήφθηκε υπόψη έρευνα στα στοιχεία των τότε αγοραπωλησιών ακινήτων στην περιοχή, θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα στοιχεία αυτά δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, (είναι πλασματικά), δεδομένου ότι αυτοί που επένδυαν στην περιοχή σε εξοχικές - παραθεριστικές κατοικίες προέβαιναν στις σχετικές αγοραπωλησίες καταβάλλοντας το τίμημα από προϊόν στεγαστικών δανείων. Όπως γίνεται αντιληπτό στον καθένα, αποτελούσε πρακτική να «εμφανίζεται» στα συμβόλαια όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τίμημα για τις αγοραπωλησίες αυτές ώστε και το αντίστοιχο τραπεζικό δάνειο που λάμβαναν οι αγοραστές να διαμορφώνεται στο μέγιστο δυνατό ποσό προς όφελός τους.
Σε κάθε, όμως, περίπτωση, τα τελευταία χρόνια η πτώση των τιμών των ακινήτων είναι διαρκής και οι πραγματικές τιμές που ισχύουν στην αγορά ακινήτου στην περιοχή έχουν καταρρεύσει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης με ολέθριο αποτέλεσμα οι αντικειμενικές αξίες να αφίστανται σημαντικά από τις εμπορικές – πραγματικές αξίες. (Οι αντικειμενικές είναι κατά πολύ υψηλότερες των εμπορικών – πραγματικών αξιών που ισχύουν στην αγορά).
Επειδή οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών της Δ.Ε Παρνασσού στους οποίους ανήκει και το συντριπτικό ποσοστό της πλειοψηφίας των ιδιοκτησιών υφίστανται σήμερα την, από τη διαμορφωθείσα κατάσταση, εις βάρος τους αδικία, μη δυνάμενοι να ανταπεξέλθουν στους φόρους και τις επιβαρύνσεις που συνδέονται με τις ιδιοκτησίες τους.
Επειδή η κατάσταση αυτή ιδίως στις μέρες μας, που βιώνουμε εξαιρετικά μεγάλη κρίση, όχι μόνο αποτελεί τροχοπέδη για την οικιστική και εν γένει ανάπτυξη της περιοχής αλλά επιβαρύνει εξαιρετικά τον αγώνα για επιβίωση της πλειοψηφίας των πολιτών.
Επειδή είναι αδήριτη η ανάγκη αλλά και βάσιμο, από κάθε άποψη, το αίτημα να αναθεωρηθούν οι αντικειμενικές αξίες στην περιοχή.
Για όλους αυτούς τους λόγους, Σάς παρακαλώ να στέρξετε στο αίτημά μου και να προβείτε σε κάθε ενέργεια ώστε να μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες της Δ.Ε Παρνασσού του Δήμου Δελφών προκειμένου αυτές να προσεγγίσουν τις πραγματικές, αγοραίες αξίες που ισχύουν για τα ακίνητα της εν λόγω περιοχής.

Συνημ. στο παρόν:

1. αντίγραφο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8788/22-3-2013 Κοινοβουλευτικής Ερώτησής μου προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών,
2. αντίγραφο της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΥΔ’ 1064864 ΕΞ 2013/12-4-2013 Απάντησης του κ. Υπουργού Οικονομικών,
3. σχετικός φάκελος που μού διαβίβασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ Δελφών με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12834/10-5-2013 έγγραφό του.


Με τον δέοντα σεβασμό,

Ασπασία Π. Μανδρέκα,
Βουλευτής Φωκίδας."

Read more »

Δήλωση της βουλευτού Φωκίδας για τα "τεκταινόμενα" στις εκλογές Συνέδρων Ν.Δ. στην Φωκίδα...


Ασπασία Π. Μανδρέκα
  Βουλευτής Φωκίδας                      
                                                                                     Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013.
                      

                                 Προς:
                                 1. Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ, κ. Ε. Κεφαλογιάννη,
                                 2. Γενικό Διευθυντή Ν.Δ, κ. Κ. Τσιμάρα,
                                 3. Γραμματέα Οργανωτικού Ν.Δ, κ. Γ. Λουλουδάκη,

          Κοιν:
                                  1. Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Α. Σαμαρά.
                                  2. ΝΟΔΕ Φωκίδας.
      
ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ
Σχετικά με τα όσα διαδραματίστηκαν την προηγούμενη Κυριακή κατά τις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων στο 9ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα όσα επακολούθησαν της διαδικασίας αυτής, τα οποία διαπιστώνω ότι απασχολούν τον τοπικό τύπο ακόμη και σήμερα, έχω να δηλώσω τα εξής:
            Τόσο η υποβολή υποψηφιοτήτων όσο και η υποβολή ενστάσεων κατά αυτών είναι διαδικασίες που προβλέπονται διεξοδικά από το Καταστατικό του κόμματος. Η, δε, νομιμότητα αυτών των διαδικασιών εξετάζεται και κρίνεται, τόσο ως προς τις τυπικές όσο και ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, από τα αρμόδια όργανα.
            Επειδή κάποιοι φέροντες θεσμική ιδιότητα, αδιαφορώντας για την ενότητα και την ομοψυχία του κόμματος και ενεργώντας μεμονωμένα, κοινολόγησαν, χωρίς να έχουν δικαίωμα, στοιχεία της εσωκομματικής διαδικασίας. Μάλιστα στην προσπάθειά τους να δώσουν τη δική τους ερμηνεία στα γεγονότα έφτασαν στο σημείο να πλήξουν στελέχη τα οποία άσκησαν νόμιμο καταστατικό δικαίωμά τους στην προαναφερόμενη εσωκομματική διαδικασία. Τα στελέχη, δε, αυτά είναι γνωστά για την ακεραιότητα και την αφοσίωσή τους στην παράταξη και για το λόγο αυτό, άλλωστε, κατέχουν θέσεις τις οποίες με τη δράση τους τιμούν.
            Επειδή κάποιοι, επιμένουν να καταστρατηγούν τις επιταγές αλλά και τις αρχές που προβλέπονται από το Καταστατικό του κόμματος τη στιγμή μάλιστα που ενόψει του Συνεδρίου επιχειρείται από αρμόδια επιτροπή η βελτίωση αυτού και η εναρμόνισή του με τις νέες συνθήκες και τις ανάγκες της παράταξης και της κοινωνίας μας.
            Επειδή κάποιοι καταφανέστατα αδιαφορούν για τις κρίσιμες στιγμές που περνά η χώρα, για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Πρόεδρος του Κόμματος αλλά και για την αδήριτη ανάγκη για Ενότητα.
            Υπηρετώντας με συνέπεια, στη πολιτική μου διαδρομή, τις αρχές και τις αξίες της παράταξης, η συνείδησή μου δεν μού επιτρέπει να αδιαφορήσω για τα όσα λαμβάνουν χώρα. Δεδομένου, δε, ότι εκ του Καταστατικού ως Βουλευτής δεν έχω τη δικαιοδοσία να παρέμβω στα συγκεκριμένα διαδικαστικά ζητήματα ΚΑΛΩ τα αρμόδια Περιφερειακά αλλά και Κεντρικά όργανα του Κόμματος να επιληφθούν της κατάστασης και να αποδώσουν το Δίκαιο και να περιφρουρήσουν την Ενότητα του Κόμματος.  

Ασπασία Π. Μανδρέκα,
                                                                                                                                                                                                Βουλευτής Φωκίδας.
Read more »

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Οι ωραιότερες φωτογραφίες των Όπτιμιστ 2013....


Το συνάδελφο διαδικτυακό μέσο αποδεικνύει το πολύπλευρο ταλέντο του...  ...επιβεβαιώνοντας την αιχμαλωσία του χρόνου στο ενσταντανέ της εφηβικής αθλητικής αισθητικής, στον Τουριστικό Λιμένα του αυστηρού Δελφικού Τοπίου...
...κάτω από την εικαστική σειρήνα της  Πυθικής προσφοράς στην Απολλώνεια θάλασσα της υπομονής...και της σιωπής...Read more »

Η ώρα των πεπραγμένων του Φουσέκη...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΑΜΦΙΣΣΑ  19.06.2013
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                                
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                 

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά                   
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα                                
Τηλέφωνο: 2265350027    
FAX: 2265350021

Α.Δ.Τ.:  44/2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ


            Ανακοινώνουμε ότι η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δελφών πρόκειται να παραθέσει απολογισμό πεπραγμένων, κατά το άρθρο 217 του Ν.3463/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και κατά το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Απόφαση 419/2011 Δ.Σ. Δελφών). 

            Η ειδική συνεδρίαση προς τούτο έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 08.07.2013 και ώρα 20.00 στην αίθουσα θεάτρου (αίθουσα ¨Ν. Κορδώνης¨) του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας.

            Η συνεδρίαση είναι δημόσια, καλούνται δε να την παρακολουθήσουν όλοι οι κάτοικοι και φορείς του Δήμου Δελφών.
                                                                        ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Read more »

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Σάλος στην εκλογή Συνέδρων της Νέας Δημοκρατίας Φωκίδας! Φόβοι για διάσπαση των Τοπικών οργάνων!!...


 

    Όλα τα ωραία διαδραματίζονται στην Φωκίδα…στον τόπο του μύθου και της ιστορίας…

  Χθες βράδυ, λίγο μετά την ψηφοφορία, αναρτήθηκε στον διαδικτυακό χώρο της ΟΝΝΕΔ Φωκίδας μία ανακοίνωση του προέδρου που μας εντυπωσίασε!

·                        Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Onned Fokidas
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε απο την εφορευτική επιτροπή που διεξάγει την εκλογική διαδικασία στον Νομό Φωκίδας για την ανάδειξη Συνέδρων στο 9ο Τακτικό Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, ότι η πρόεδρος Δήμ. Τ.Ο. Ν.Δ. Ιτέας Λιάνα Πιλάλα-Τσακίρη, ο πρόεδρος Δήμ. Τ.Ο. Λιδωρικίου Ξηρομάμος Γεώργιος καθώς και η πρόεδρος Δήμ. Τ.Ο. Δελφών Ανθή Ματσάκη έχουν καταθέσει δυο ενστάσεις για την υποψηφιότητα του Αντιπροέδρου ΟΝΝΕΔ Φωκίδας Σωτηρόπουλου Γιώργου, με το επιχείρημα ότι " δεν γνωρίζουν τον συγκεκριμένο υποψήφιο & δεν αποτελεί μέλος της ΝΔ Φωκίδας". Ο Αντιπρόεδρος αποτελεί ένα απο τα πιο ενεργά και δυναμικά στελέχη της παράταξης μας με συμμετοχή απο το 2010 μέχρι σήμερα σε όλες τις δραστηριότητες μας. Αραγε φτάνουμε στο σημείο να αναρωτηθούμε " που ζείτε κυρίες & κύριοι" ;;; Η πολιτική σκοπιμότητα των παραπάνω ειναι ολοφάνερη σε όλους τους νέους της ΟΝΝΕΔ Φωκίδας και το πρώτο συναίσθημα που δημιουργούν στο εκλογικό σώμα ειναι ΑΗΔΙΑ. Θα ακολουθήσει σχετικό Δελτίο Τύπου που θα κοινοποιηθεί στα ΜΜΕ του Νομού μας.
·                         
·                         
·                         
·                        Αρέσει στους Onned Fokidas, Κώστας Παπαθανασίου, Ζήτω Πατρίδα Θρησκεία ΝΔ και σε 2 ακόμη.


Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τα άμεσα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, πληροφορηθήκαμε ότι:

   Οι πρόεδροι των 4 Τοπικών Επιτροπών Ν.Δ. Φωκίδας και μέλη της ΝΟΔΕ  που εκλέχθηκαν Σύνεδροι, κατά την διάρκεια των διαδικασιών πληροφορήθηκαν ότι «ανακαλύφθηκε» και άλλη τομεακή υποψηφιότητα στις διαδικασίες στην οποία παρουσιάστηκε υποψήφιος, ως προτεινόμενος για την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος από τη ΝΟΣ.
  Οι πρόεδροι των Τ. Ε. Γαλαξιδίου Βασίλης Καραγιάννης, Δελφών Λίλη Ματσάκη, Λιδωρικίου Ξηρομάμος Γεώργιος και Ιτέας Λιάνα Πιλάλα- Τσακίρη ενιστάμενοι για την διαδικασία ζήτησαν να πληροφορηθούν για την νομιμότητά της ισχυριζόμενοι ότι η υποψηφιότητα δεν πληροί τις προυποθέσεις, αφού ο προτεινόμενος για την Κ.Ε. με απόφαση ΝΟΣ,  πρέπει να διαθέτει και απόφαση ΝΟΣ, πράγμα που στην περίπτωση μάλλον δεν συνέβαινε…
 Ο Πρόεδρος ΝΟΔΕ αρνήθηκε να παραλάβει την ένσταση ως απαράδεκτη νομικά από τον κ. Ξηρομάμο,  δηλώνοντας  ότι είναι θέμα ερμηνείας…!

Κι ενώ μέχρι την Πέμπτη στις 10 το βράδυ είχε αναρτηθεί –όπως μας είπαν – ότι γίνονταν δεκτές οι ενστάσεις, όταν η ένσταση υποβλήθηκε στις 6 παρά το απόγευμα, η Εφορευτική επιτροπή την εξήτασε, δέχθηκε την ένσταση ως σωστή διότι δεν υπήρχε απόφαση ΝΟΣ για την υποψηφιότητα, ωστόσο έκρινε ότι η ένσταση υποβλήθηκε…εκπρόθεσμα!

 Ωστόσο η απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής έγινε σεβαστή από τους ενιστάμενους και το αποτέλεσμα επίσης, και ουδέν είχε διαρρεύσει στον έξω –νεοδημοκρατικό κόσμο…

  Όμως,  ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ ανήρτησε ένα μάλλον επιθετικό κείμενο απειλώντας με αποφάσεις και περιγράφοντας ως «αηδία» την  διαδικασία της ένστασης κατά των προέδρων… προφανώς αναλαμβάνοντας κομματική αρμοδιότητα και έχοντας εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη των μελών του…;;;

 Είμαστε υποχρεωμένοι να τον ρωτήσουμε, διότι προέκυψαν και δύο νέα στοιχεία: αφενός ο υποψήφιος -εάν δεν μας έχουν δώσει ψευδείς πληροφορίες- είναι αποσπασμένος στο Γραφείο του συμπατριώτη μας υποδιοικητή του ΙΚΑ, Περιφερειακού Συμβούλου  και πρ. υποψηφίου βουλευτή  κ. Κώστα Παπαθανασίου, ο οποίος αφ ετέρου,  την εναντίον των ενισταμένων Προέδρων-μελών της ΝΟΔΕ ανάρτηση της ΟΝΝΕΔ,  επικρότησε δημόσια στο φέις μπουκ…

  Βέβαια, εδώ η χώρα βυθίζεται, οι εκλογές έρχονται, ο κόσμος χάνεται…
  Και ο κομματικός μηχανισμός της Ν.Δ. βαδίζει ολοταχώς προς το Συνέδριο… ο Σαμαράς άραγε να έχει γνώση των διασπαστικών τάσεων του κόμματος στην Φωκίδα, που είναι εμφανές όσο και αυταπόδεικτο ότι κάθε άλλο παρά βοηθούν τη Ν.Δ.  στην παρούσα περίσταση!


Read more »