Ιερουσαλήμ Άγιοι Τόποι Γολγοθάς...

Ιερουσαλήμ Άγιοι Τόποι Γολγοθάς...
Ιερουσαλήμ, Άγιοι Τόποι - Γολγοθάς...

Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Μπούγας: Καλώ κυβέρνηση –Κωστοπαναγιώτου να αξιοποιήσουν την εντοπιότητα, την οποία θεσμοθέτησα με πραγματική μάχη, ως "κοινοβουλευτικό κεκτημένο" αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών της Φωκίδας…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 9 ΕΤΩΝ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ ΝΟΜΟΥ...


                                                                        


     Με πρόσφατο – πανηγυρικό δελτίο τύπου ο βουλευτής Φωκίδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των περιοχών του νομού Φωκίδας, που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς προσλήψεων, λόγω εντοπιότητας.

     Η εντοπιότητα μέχρι το 2009 απλώς μοριοδοτούταν με διαφορετικά κατά περίπτωση κριτήρια μόνο στις προσλήψεις των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

     Η Υπουργική αυτή απόφαση εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 16 ν. 3801/2009 με βάση το οποίο οι δημότες περιοχών της Φωκίδας, που έμελε να καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς προσλήψεων των παραμεθόριων περιοχών, με συνέπεια να λαμβάνουν γενναία προσαύξηση μορίων σε περίπτωση γραπτού διαγωνισμού προσλήψεων σε θέσεις του δημοσίου τομέα, σε περίπτωση δε κάλυψης θέσεων με σειρά προτεραιότητας (μόρια) του άρθρου 18 ν.2190/1994, οι υποψήφιοι προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπηρετήσουν για δέκα έτη στη θέση στην οποία προσλήφθηκαν.

     Η ένταξη της Φωκίδας στο καθεστώς ειδικής μοριοδότησης είχε αποτελέσει προσωπική μου δέσμευση ως βουλευτή από το 2007.

     Πριν την ψήφιση του νόμου μάλιστα είχε γίνει δεκτή σχετική εισήγηση μου στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής (απόφαση της Επιτροπής Περιφερειών της 30ης.10.2007), όπου είχα τεκμηριώσει νομικά και ουσιαστικά το αίτημα και είχα προσκομίσει τις αποφάσεις του νομαρχιακού και των δημοτικών συμβουλίων, που είχα ζητήσει να ληφθούν.

     Δυστυχώς η πιο πάνω ρύθμιση όχι μόνο δεν υποστηρίχθηκε τότε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά υπήρξε αντικείμενο εντονότατης κριτικής, καθώς αρνούνταν να δεχθούν και αναγνωρίσουν τις ειδικές περιστάσεις που επέβαλαν την υπαγωγή του νομού στο καθεστώς των παραμεθόριων περιοχών και θεωρούσαν την ένταξη αδικαιολόγητη και μεροληπτική.

     Λόγω της προκήρυξης των εκλογών του 2009 δεν πρόλαβε να εκδοθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση και στη συνέχεια το θέμα δυστυχώς ξεχάστηκε, αν και επανειλημμένα με άρθρα και παρεμβάσεις μου είχα καλέσει τους ιθύνοντες ν' αναλάβουν πολιτική και κοινοβουλευτική δράση για την ενεργοποίηση της διάταξης, η οποία θ’ αποδειχθεί ιδιαιτέρως επωφελής για τον τόπο μας.

     Η έκδοση της απόφασης από την Υπουργό, αν και έγινε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, είναι ασφαλώς επαινετέα.

     Δεν πρέπει όμως να θεωρηθεί ότι με αυτή εξαντλείται και ολοκληρώνεται η ρυθμιστική ισχύ του άρθρου 16 ν.3801/2009. Η διάταξη αυτή  μπορεί ν΄ αποτελέσει εφαλτήριο ευρύτατων νομοθετικών πρωτοβουλιών και κανονιστικών παρεμβάσεων για τη Φωκίδα, υπό το πρίσμα μάλιστα της Συνταγματικής Επιταγής του άρθρου 101 παρ.4.

     Είναι ενθαρρυντικό ότι η Κυβέρνηση και ο Βουλευτής άρχισαν επιτέλους να ανακαλύπτουν το ειδικό θεσμικό καθεστώς που είχε δημιουργηθεί για τη Φωκίδα την περίοδο 2004-2009.

     Τους καλώ να συνεχίσουν και να ενεργοποιήσουν και όλες τις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις μου, βάσει των οποίων είχε επιτευχθεί ευνοϊκό καθεστώς κινήτρων, που διέτρεχαν τον ιδιωτικό, αλλά και το δημόσιο τομέα (π.χ μεγαλύτερες ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων με βάση τον επενδυτικό νόμο, ένταξη του νομού στις περιοχές αιολικής προτεραιότητας, ειδικά προγράμματα του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση της ανεργίας στη Φωκίδα, κίνητρα για πρόσληψη μόνιμου και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ιατρικού προσωπικού κ.α). 
  Προς την κατεύθυνση αυτή η συνδρομή μου πρέπει να θεωρείται αυτονόητη.ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΓΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δρ.Ν – LLM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου