Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Μετά από δεκαετίες κατασκευάζεται η Χαριλάου Τρικούπη στην Ιτέα...


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ιτέα 16 Μαΐου2018
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 
 Γραφείο Αντιδημάρχου        «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ». 


Ολοκληρώθηκαν μετά και από τη σημερινή ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ».

Έτσι ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής επιλύεται, λόγω της κακής κατάστασης που επικρατούσε στην περιοχή. Οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν, εξαιτίας της σκόνης τους καλοκαιρινούς μήνες, προβλήματα υγείας, ενώ τους χειμερινούς μήνες αντιμετώπιζαν πρόβλημα από τα λιμνάζοντα ύδατα.  

Με την εκτέλεση του έργου θα γίνει οδοστρωσία - ασφαλτόστρωση, κατασκευή κρασπεδορείθρων  και δίκτυα υποδομών σε τμήμα της οδού Χαριλάου Τρικούπη  (μεταξύ των οδών Αγουροπούλου και Μιχαλοπούλου) και σε τμήμα της οδού Μιχαλοπούλου στην Ιτέα.

 Ο προϋπολογισμός του έργου είναι  47.ΟΟΟ,00€ με Φ.Π.Α., από το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕ Ιτέας (ΣΑΤΑ 2017) και δημοπρατείται εντός των προσεχών ημερών.

Σε επόμενη Οικονομική Επιτροπή θα εγκριθεί ένα ακόμα έργο για την ΔΕ Ιτέας με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός Βοηθητικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου ΔΚ Ιτέας», προϋπολογισμού 18.5ΟΟ,00€.


Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Δ.Ε. Ιτέας

Τριανταφυλλιά Πιλάλα- Τσακίρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου