Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Κατεπείγον Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών αύριο για την ΕΥΔΑΠ, με πρόσκληση στον Βουλευτή Φωκίδας...


 Αποτέλεσμα εικόνας για καναλι μορνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                                                                 Άμφισσα 13/03/2018 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                                      Αριθ. πρωτ. 4932

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


  ΠΡΟΣ:
 1) κ. Δήμαρχο Δελφών,
 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών, 
3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών
. 4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων 

ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας,κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου,
 β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο,
 γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, κ. Ηλία Θεοφάνη, 
δ)ΜΜΕ 


   Παρακαλούμε όπως την 14ηΜαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 18.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέμα: «Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ζήτημα της ΕΥΔΑΠ και λήψη σχετικής απόφασης» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). (Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα καθόσον η ΕΥΔΑΠ προέβη σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δήμου).

 Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 
 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΑΝΟΥ - ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου