Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου..

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

Ο Ιτιώτης Γιάννης Τσακίρης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων...Γ. Τσακίρης: Πάνω από μισό δισ. ευρώ στις ΜμΕπιχειρήσεις από το Equifund

Για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) που ξεκινά τη λειτουργία του με κεφάλαια 260 εκατ. ευρώ, αλλά και για την πορεία της οικονομίας, μιλά στο Capital.gr ο Γιάννης Τσακίρης, Head of Division στο τμήμα Mandate Management/Equity του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, εποπτεύοντας την ΝΑ Ευρώπη, ο οποίος είναι και ομιλητής στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. 
 Γ. Τσακίρης: Πάνω από μισό δισ. ευρώ στις ΜμΕ από το Equifund

      Συνέντευξη στην Αλεξάνδρα Γκίτση  
  Μέχρι σήμερα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EΤαE δηλαδή το European Investment Fund) έχει συνάψει στην Ελλάδα 46 συμβάσεις με τράπεζες και οχήματα venture capital δεσμεύοντας περισσότερα από 1 δισ. ευρώ, που κινητοποίησαν επενδύσεις 3,5 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 9.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει πως κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στην Ελλάδα, οδήγησε σε περίπου 3,5 ευρώ τελικής επένδυσης σε ΜμΕ.
    
 Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο σχεδιασμός του EΤαE σε ότι αφορά την Ελλάδα για το μέλλον αλλά και τι κομίζει το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) που ξεκινά τη λειτουργία του με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, 60 εκατ. ευρώ από το ΕΤαΕ, και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές.
  Όπως λέει ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Head of Division στο τμήμα Mandate Management/Equity του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, εποπτεύοντας την ΝΑ Ευρώπη, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Capital.gr, μέσω του Equifund, πάνω από μισό δισ. ευρώ θα επενδυθεί στο μετοχικό κεφάλαιο καινοτόμων και αναπτυσσόμενων ελληνικών επιχειρήσεων στα επόμενα 4 με 5 χρόνια. Ο ίδιος αναφέρει πως με την πλήρη ανάπτυξη του EquiFund, άλλα 9 venture capital funds θα ενεργοποιηθούν, επενδύοντας σε τρεις τομείς της ελληνικής επιχειρηματικότητας: έρευνα και καινοτομία, γενική επιχειρηματικότητα σε αρχικά στάδια και γενική επιχειρηματικότητα για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης.
  Σε ότι αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας, δηλώνει αισιόδοξος και αναφέρει πως αυτή δείχνει σημαντικά σημάδια ανάκαμψης, σημειώνοντας παράλληλα πως η πορεία της μεσοπρόθεσμα θα εξαρτηθεί και από εξωγενείς παράγοντες όπως η ανάπτυξη στη ευρωζώνη κλπ.
 
Ερώτηση: Κύριε Τσακίρη μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο ρόλος του European Investment Fund και τι μπορεί να προσφέρει στην ελληνική οικονομία και δη στις ελληνικές επιχειρήσεις;
 
Απάντηση: Το European Investment Fund το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων δηλαδή ή ΕΤαΕ όπως γράφεται για συντομία, ανήκει στον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και είναι ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικευόμαστε στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κινδύνων προς όφελος των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Στόχος μας είναι να προάγουμε την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη, την καινοτομία, την έρευνα, την απασχόληση όπως επίσης και την περιφερειακή ανάπτυξη. Σχεδιάζουμε χρηματοοικονομικά εργαλεία, τα οποία αξιοποιούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς μικροχρηματοδότησης, παρόχους εγγυήσεων, venture capital, private equity funds και άλλους, προς ενίσχυση των ΜμΕ και διευκόλυνση της πρόσβασης τους σε χρηματοδότηση. Μην ξεχνάτε ότι στην ανάπτυξη μιας οικονομίας η μεγέθυνση των ΜμΕ συμβάλλει καταλυτικά.
Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων μας είναι πραγματικά αξιοσημείωτα. Μέχρι τέλους του 2017, έχουμε στηρίξει περισσότερες από 2 εκατομμύρια ΜμΕ μέσω χρηματοπιστωτικών εργαλείων με ποσά άνω των 150 δισ. ευρώ τα οποία μόχλευσε η συνεισφορά πάνω από 30 δισ. ευρώ από εμάς. Μόνο το 2017, υποστηρίξαμε 200,000 ΜμΕ με 1,6 εκατ. εργαζόμενους. Στις ελληνικές εταιρίες αυτό που προσφέρουμε είναι ουσιαστικά ρευστότητα μέσω εγγυήσεων δανείων, τιτλοποιήσεων δανειακών χαρτοφυλακίων τραπεζών και επιχειρηματικών κεφαλαίων δηλαδή επενδύσεων στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών.
Μέτοχοί μας είναι η ΕΤΕπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αξίζει να αναφέρω ότι πρόσφατα είχαμε και τον πρώτο Έλληνα μέτοχο που είναι η Εθνική Τράπεζα.
Ερώτηση: Στην Ελλάδα ποιες δυνατότητες χρηματοδότησης παρέχετε; Ποια και πόσα προγράμματα "τρέχουν” αυτή τη στιγμή;
 
Απάντηση: Μέχρι σήμερα, το EΤαE έχει συνάψει 46 συμβάσεις με τράπεζες και οχήματα venture capital δεσμεύοντας συνολικά περισσότερα από 1 δισ. ευρώ που με τη σειρά τους κινητοποίησαν επενδύσεις ύψους σχεδόν 3,5 δισ. ευρώ σε πάνω από 9.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει επί του πρακτέου πως κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στην Ελλάδα, οδήγησε σε περίπου 3,5  ευρώ τελικής επένδυσης σε ΜμΕ.
Για παράδειγμα, περίπου 3.200 ελληνικές ΜμΕ επωφελήθηκαν μέσω του προγράμματος JΕΡΕΜΙΕ (276,8 εκατ. ευρώ) που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενεργά τα προγράμματα εγγυήσεων COSME και INOVFIN σε όλες τις ελληνικές τράπεζες, όπως επίσης και διαθέσιμα κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου μέσω των funds που αυτή τη στιγμή έχουμε επενδύσει.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενεργά τα προγράμματα εγγυήσεων COSME και InnovFin σε όλες τις ελληνικές τράπεζες, όπως επίσης και διαθέσιμα κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου μέσω των funds που αυτή τη στιγμή έχουμε επενδύσει.
Πολύ σύντομα δε, με την πλήρη ανάπτυξη του EquiFund, άλλα 9 venture capital funds θα ενεργοποιηθούν, επενδύοντας σε τρεις τομείς της ελληνικής επιχειρηματικότητας, α)στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας δηλαδή ως επί το πλείστων σε νεοφυείς εταιρείες (seed capital, technology transfer, acceleration), β) επενδύσεις γενικής επιχειρηματικότητας για ΜμΕ σε αρχικά στάδια (early stage capital) και γ) επενδύσεις γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης (growth capital). Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι το πρώτο σκέλος, αυτό της καινοτομίας, αναμένεται να υποστηρίξει νεοφυείς εταιρείες που θα προέρχονται σε σημαντικό βαθμό από ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε σχετικό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και η εμπορική αξιοποίησή τους. Η αξιοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, την ίδρυση τεχνοβλαστών (spin-off, spin-out), την εκμετάλλευση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εκχωρήσεις δικαιωμάτων κλπ.
Ερώτηση: Τι κομίζει, στην ελληνική οικονομία και στο επιχειρείν, το Equifund, το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, το οποίο δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων;
 
Απάντηση: 
Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν για την επιχειρηματικότητα, που συνδυάζει χρηματοδότηση και εμπειρία από σημαντικούς θεσμικούς φορείς και την απαραίτητη ευελιξία για την δημιουργία επιτυχημένων επενδύσεων. To Equifund ξεκινά τη λειτουργία του με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, 60 εκατ. ευρώ από το ΕΤαΕ, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές. Το Equifund θα προσελκύσει επίσης την προσοχή της διεθνούς κοινότητας λόγω της δυνατότητας που παρέχει για ανεύρεση χρηματοδότησης μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων, σε μία εποχή που ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι η εξασφάλιση ρευστότητας και η ανεύρεση κεφαλαίων.
Για να σας το πω πιο απλά και με νούμερα, αναμένουμε ότι, μέσω του Equifund, παραπάνω από μισό δισ ευρώ θα επενδυθούν στο μετοχικό κεφάλαιο καινοτόμων και αναπτυσσόμενων ελληνικών επιχειρήσεων στα επόμενα 4 με 5 χρόνια.
Σημειώστε δε ότι οι επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών είναι από τις πιο επωφελείς για μια επιχείρηση μια που εκτός από άμεση ρευστότητα, συνήθως συμπεριλαμβάνει και σημαντική ένεση τεχνογνωσίας ενώ αυξάνει και την δυνατότητα της επιχείρησης να δανειοδοτηθεί επιπλέον.
Σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες όπως η ελληνική, ο βασικός μοχλός οικονομικής μεγέθυνσης είναι η ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία. Ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που κάνει τις περισσότερες επενδύσεις και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι αυτές που παρέχουν τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας.
Δυστυχώς λόγω της παρατεταμένης κρίσης, η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα. Και δεν μιλώ μόνο για δάνεια αλλά για κάθε μορφή χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει διεθνώς, βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας σχεδόν όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα μέσω των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital).
Αυτό το κενό λοιπόν θα προσπαθήσει να κλείσει το Equifund. Σημειώστε ότι στις 16 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μία εκδήλωση με σκοπό να συγκεντρώσει και να εμπνεύσει δυνητικούς και υφιστάμενους επιχειρηματίες (συμπεριλαμβανομένων φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών, ερευνητών, κ.α.)  να ξεκινήσουν ή / και να αναπτύξουν την εταιρία τους στην Ελλάδα μέσω του EquiFund. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σύντομα.
 
 
Ερώτηση: Είναι ικανό από μόνο του το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη και δη για την ανάπτυξη των ΜμΕ;
 
Προφανώς και δεν είναι. Για την υγιή ανάπτυξη των ΜμΕ χρειάζεται ένας συνδυασμός χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως για παράδειγμα  προγράμματα εγγυήσεων τα οποία επιτρέπουν μεγαλύτερη δανειοδότηση των ΜμΕ. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το COSME που τρέχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
  Για να επανέλθω όμως στο Equifund, εξίσου σημαντικό είναι ότι αυτή η πλατφόρμα, χτίζοντας πάνω στην εμπειρία από το πρόγραμμα JEREMIE που έτρεξε την περίοδο 2010 με 2016 εγκαθιδρύει πλέον το venture capital στην Ελλάδα αλλά και όλο το οικοσύστημα που αναπτύσσεται γύρω από τις επενδύσεις επιχειρηματικού ρίσκου, δηλαδή στο μετοχικό κεφαλαίο μιας επιχείρησης. Η πρωτοβουλία αυτή έχει αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής από την πλευρά των ιδίων κεφαλαίων, καθώς στηρίχθηκαν τέσσερα venture capital funds τα οποία επενδύουν σε εταιρείες τεχνολογίας. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα: H Workable, ένα ελληνικό startup που ίδρυσε μια ομάδα ταλαντούχων νέων, έλαβε επένδυση από fund που είχε τη στήριξη του JΕRΕΜΙΕ το 2013. Δύο χρόνια αργότερα η Workable έλαβε πρόσθετη επένδυση 34 εκατ. δολαρίων από αμερικανικά venture capital funds, και σήμερα απασχολεί περισσότερους από 140 εργαζόμενους.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω ότι η φιλοσοφία του Equifund είναι τέτοια ώστε να βοηθήσει στοχευμένα και μακροπρόθεσμα την Ελληνική οικονομία. Για παράδειγμα, εστιάζει στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις συνέργειες κάθε είδους που μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, συμβάλει στη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και τέλος στοχεύει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ανάσχεσης της φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα. Συμβάλει στην αντιστροφή του brain drain σε brain gain.
Ερώτηση: Ποια είναι η εκτίμησή σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και δη την πορεία του επιχειρείν; Επίσης, τι άλλο να περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων;
 
Είναι εμφανές ότι η ελληνική οικονομία δείχνει σημαντικά σημάδια ανάκαμψης. Βέβαια η πορεία της μεσοπρόθεσμα θα εξαρτηθεί και από εξωγενείς παράγοντες όπως η ανάπτυξη στη ευρωζώνη κλπ. Τώρα που μιλάμε οι διεθνείς συγκυρίες είναι θετικές π.χ. τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια δανεισμού, οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης κλπ. Είμαι αισιόδοξος.
Όπως σας είχε πει και σε παλαιότερη συνέντευξή ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, ο κ. Gilibert, κινούμαστε με "πυξίδα" τους στόχους της ΕΕ. Είμαστε, ως εκ τούτου, πλήρως ευθυγραμμισμένοι με το γενικό πολιτικό στόχο της δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ελληνική αγορά για να εντοπίζει περαιτέρω δράσεις για να βοηθήσει τις ΜμΕ. Στην πραγματικότητα, στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, έχουμε ενισχύσει την παρουσία μας στην Ελλάδα, με μια αφοσιωμένη ομάδα επαγγελματιών που εδρεύει στην Αθήνα. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερα αλλά και να προσελκύσουμε περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Εκτός από το Equifund, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων  εργάζεται πάνω σε έναν συγκεκριμένο χάρτη για νέες συμφωνίες που βρίσκονται τώρα σε στάδιο επεξεργασίας, καθώς και για νέους μηχανισμούς που θα είναι φτιαγμένοι ειδικά για την Ελλάδα.

 capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου