Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Μεγάλη Νίκη της π. Αντιδημάρχου Ιτέας!!! "ΗΤΑΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΗ"... Συστήνεται Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δ. Δελφών με έδρα την Ιτέα...


 


Ανάκληση Αντιδημάρχου 

Λιάνας Πιλάλα-Τσακίρη

   Το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών αποφάσισε χθες το βράδυ κατά πλειοψηφία την άμεση σύσταση ενός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Δελφών με έδρα την Ιτέα. 

   Η Δημοτική Αρχή τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της προσπάθειας να επιτύχουμε δύο Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία (το υφιστάμενο στο Γαλαξίδι και ένα νέο στην Ιτέα) εν όψει και μέχρι την προσεχή ψήφιση του σχεδίου «Κλεισθένης» (το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου), που επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο του «Καλλικράτη». 
  
  Προσωπικά πιστεύω ότι είναι σφάλμα να εγκαταλείψουμε τη δίκαιη και ωφέλιμη για όλο το Δήμο Δελφών προσπάθειά μας, ακριβώς τη στιγμή που θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να μετουσιώσει σε πράξη τις σχετικά πρόσφατες ρητές δεσμεύσεις της, αφού το μόνο επιχείρημα που έχει προβληθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ότι, παρότι υπάρχει εκ μέρους του σχετική πολιτική βούληση και αναγνώριση του δικαίου μας, η σημερινή διατύπωση του άρθρου 103 Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) δεν επιτρέπει την εκπλήρωση του αιτήματός μας. Είναι σαφές ότι, ως Δήμαρχος Δελφών, θα εκτελέσω άμεσα, ως έχω υποχρέωση, την Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

   Το σχετικό Πρακτικό θα σταλεί τάχιστα στο Υπουργείο Εσωτερικών και θα ζητήσουμε την κίνηση των προβλεπομένων διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτονόητο ότι δε νοείται διαφοροποίηση Αντιδημάρχου από τη γραπτή και ξεκάθαρη εισήγηση του Δημάρχου (και μάλιστα σε ένα τόσο σοβαρό πολιτικό ζήτημα) και η υπερψήφιση διαφορετικής πρότασης, όπως συνέβη χθες. Για το λόγο αυτό η μέχρι σήμερα Αντιδήμαρχος Δελφών κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη ανακαλείται από τα καθήκοντά της, ενώ τις αρμοδιότητές της αναλαμβάνουν ο Αντιδήμαρχος κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος (όσον αφορά στις τοπικές αρμοδιότητες της Δ.Ε. Ιτέας) και ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Μίχος (όσον αφορά στις θεματικές αρμοδιότητες των Αυτοτελών Τμημάτων Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης). 
   

   Για την πλήρη ενημέρωση των δημοτών μας, παραθέτω παρακάτω αυτούσια την γραπτή μου εισήγηση που τέθηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, η οποία εν τέλει δεν υπερίσχυσε: 
 «Το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών με τις υπ’ αριθμ. 130 και 131 από 27.04.2017 Αποφάσεις του έθεσε ως στόχο του το δίκαιο από κάθε άποψη και ωφέλιμο για την περιοχή αίτημα να διεκδικήσει την ταυτόχρονη λειτουργία δύο Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ένα (το υφιστάμενο) στην πόλη του Γαλαξιδίου και ένα νέο στην πόλη της Ιτέας.
   
 Την ίδια αυτή Απόφαση επαναβεβαίωσε με διαπαραταξιακή σχεδόν πλήρη ομοφωνία το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών στις 27.02.2018, όταν και όλες οι παρατάξεις (πλην του κ. Δρακάκη), επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή μας στις ληφθείσες ως ανωτέρω Αποφάσεις του 2017. Επειδή η εκπεφρασμένη αρχικώς πολιτική βούληση του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και του βουλευτή Φωκίδας, ήταν θετική προς την κατεύθυνση αυτή, ζητήσαμε, όπως είχαμε υποχρέωση, να αντιστοιχήσει η βούληση αυτή σε συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις. Δυστυχώς το Υπουργείο Εσωτερικών σε υπηρεσιακό επίπεδο μετέβαλε μόλις σε λίγους μήνες άποψη (από τον Ιούλιο έως το Δεκέμβριο του 2017, επικαλούμενο αναντιστοιχία του σημερινού νομοθετικού πλαισίου με το αίτημά μας), ενώ η πολιτική ηγεσία δεν έχει μέχρι σήμερα τοποθετηθεί, μολονότι το ζητήσαμε. Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει η αρχικά εκπεφρασμένη βούληση της κυβέρνησης και του τοπικού βουλευτή περί του δίκαιου αιτήματός μας, τότε σήμερα υπάρχει η ιδανική ευκαιρία, μέσω της μεγάλης νομοθετικής μεταρρύθμισης που επιφέρει το σχέδιο «Κλεισθένης». 

  Εμείς ήδη ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε μια πρώτη διερευνητική και ανεπίσημη προσέγγιση, την αποσαφήνιση του περίφημου άρθρου 103 Ν.3852/2010, με συμπερίληψη στο σχέδιο «Κλεισθένης» της τροποποίησης της συγκεκριμένης διάταξης. Συγκεκριμένα προτείναμε να προβλεφθεί η παρακάτω προσθήκη στο άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 και ειδικά στο εδάφιο (β) της παραγράφου 1 αυτού ως εξής: «Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να λειτουργούν ή να ιδρύονται σε ένα Δήμο, έως δύο (2) Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία». 

   Την ίδια πρόταση θα υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών στη γενικότερη εισήγηση που θα φέρουμε όσον αφορά στις θέσεις του Δήμου μας για το σχέδιο «Κλεισθένης» στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο (μέσα Ιουνίου) και θα ζητήσουμε και επίσημα να ληφθεί υπ’ όψιν από το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι να εισαχθεί και να ψηφιστεί ο νόμος, που όπως έχει δηλώσει το Υπουργείο θα ψηφιστεί οπωσδήποτε μέχρι την έναρξη λειτουργίας θερινών τμημάτων της Βουλής (15 Ιουλίου).

   Είναι σαφές ότι αν υπάρχει κυβερνητική βούληση να δώσει μια ουσιαστική λύση σ’ ένα θέμα για το οποίο είχε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τότε αυτή είναι η μεγάλη της ευκαιρία. Είναι όμως προφανώς και η τελευταία ευκαιρία που μπορούμε να δώσουμε στη δίκαιη αυτή προσπάθειά μας. Ξεκάθαρα και προκειμένου να υπηρετήσουμε το ευρύτερο συμφέρον της περιοχής μας, στην περίπτωση που δεν υπάρξει η ζητούμενη νομοθετική ρύθμιση με το σχέδιο «Κλεισθένης», οφείλουμε αμέσως μετά να αποφασίσουμε την ίδρυση ενός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο μας, με έδρα την Ιτέα και με τις μέγιστες δυνατές διασφαλίσεις και για την πόλη του Γαλαξιδίου». 

Ο Δήμαρχος Δελφών 
Θανάσης Παναγιωτόπουλος

14 σχόλια:

 1. Ο φερόμενος ως Δήμαρχος κρύφτηκε. Αμόλυσε το μελάνι σαν σουπιά, με την ύπουλη εισήγηση και δεν εμφανίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήδη, δεν τολμάει να βγεί στην Αγορά της Άμφισσας.
  Τώρα εξαφανίζεται και από τα συμβούλια.
  Πάει από ήττα σε ήττα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έτσι επαληθεύονται όσα ακούγονται για την υπέρ το ΄΄δέον΄΄ συνεργασία του Βουλευτού κ. Κωστοπαναγιώτου με τον Δήμαρχο κ. Παναγιωτόπουλο.
  Μετά τον Μπουτάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει στα θολά και στη Φωκίδα.
  Ελλείψει στελεχών, μαζεύει όλους τους αποτυχημένους που έχουν φάει το κράξιμο της ζωής τους για υποψηφίους Δημάρχους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. τουλάχιστον παράξενο που ο δήμαρχος δεν θέλει τις χιλιαδες ευρω που έχει έσοδα το Λιμενικό ταμείο.. αυτά οταν ειναι δημοτικο τα παίρνει ο δήμος. δεν τα θέλει! θέλει να τα παίρουν και να τα διαχειρίζονται οι τωρινοί. μεγάλη καλωσύνη έχει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 50 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

   Διαγραφή
  2. είναι 300 χιλιάρικα το χρόνο. που ο Ναπολέων δεν τα χρειάζεται για τον δήμο. οι εισαγόμενοι Βαρώνοι της μαρίνας τα χρειάζονται περισσότερο

   Διαγραφή
 4. Μωρέ, ας μαζέψουν τα χρωστούμενα τόσων χρονων από μαγαζάτορες-άρχοντες της "παραλιακής", ας αξιοποιήσουν το χώρο (αυτό το έρμο το Μαϊάμι το έχει φάει η ...αρμύρα τόσον καιρό κλειστό-και φυσικά κάποιοι επωφελούνται σε βάρος του Δημοσίου συμφέροντος), ας αποφασίσουν τι θα κάνουν με τις ομορφιές της πόλης και λίγο απασχολεί αν θα είναι δημοτικό, περιφερειακό ή εθνικό το Ταμείο. Μερικές περιοχές έχουν "χρυσάφι" και αντί να το αξιοποιήσουν. κλαίγονται μέσα στη μιζέρια τους και τους φταίνε πάντα "οι άλλοι".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΧΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΗΣ ΙΤΙΑΣ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ .ΚΑΙ ΑΜΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΞΑΔΕΡΦΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ξηλωνεται καθε μερα το πουλοβερ της δημοτικης αρχης...απο ιτεα τελειωσανε..ολοι οι συμβουλοι....δεν εμεινε κανενας....ουτε οι επιλαχοντες...χαχα...ρεκορ γκινες!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ποιος ειναι ο επομενος αντιδημαρχος προς αντικατασταση;;;αυτη τη φορα παμε προς τα βορεια του δημου;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Λιάνα κάνε μας τη χάρη και κάνε μια προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 135 στην Λάρισα για τον λόγο ανάκλησης..
  να γελάσει ο κάθε πικραμένος!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΘΑΝΑΣΗ, ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙΣ..ΘΕΛΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. θαναση, φυγε. δεν κανεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Παναγιωτόπουλε "όσο ανεβαίνει η μαϊμού τοσο φαίνεται ο κωλος της". Παλιά καλή Ελληνική Παροιμία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο δήμαρχος ειναι αυτός που ειναι εδω σε αυτόν τον τοπο θα ξυπνησουμε καποτε να ψηφιζουμε ικανους ανθρωπους και οχι αυτους που εξυπηρετουν συμφέροντα και σκοπιμοτητες ? Καθε φορα έρχονται οι εκλογές και αντι να γινει απολογισμός για το ποός πραγματικά δουλεψε για τον συμφέρον του τοπου κοιτάζουμε να ψηφισουμε τον ξάδερφο τον φιλο τον μπάρμπα αυτόν που μας εταξε κλπ ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή