Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Ψήφισμα ΔΣ Δήμου Δελφών για την απόδοση τιμής στον εκλιπόντα Πρόεδρο Κοινότητας Ιτέας και Βουλευτή Φωκίδας Κωνσταντίνο Μπακογιάννη...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ4

 ____ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθ. 22/22.12.2014 πρακτικό συνεδρίασης 
του Δημ. Συμβουλίου Δελφών. 
 
   Στην Άμφισσα και στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Άμφισσας σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση ύστερα από την αριθ. 35.809/18.12.2014 πρώτη πρόσκληση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφυλλιάς Πιλάλα-Τσακίρη, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
  Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Δελφών κ. Αθ. Παναγιωτόπουλος. 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελ. Λαγγουράνη, δημ.υπάλληλο. 
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Λ.Αναγνωστόπουλος 
Μ.Ανδρεοπούλου
 Ι.Γεωργίου 
Ν.Σταντζούρης 
Α.Τσονάκας 
Α.Ζωμένος
 Γ.Ιωσηφίδης
 Β.Καραγιάννης
 Δ.Καραγιάννης
 Α.Παπαλάιος
 Δ.Μπουλούτας
 Α.Παναγιωτόπουλος 
Ν.Μολιώτης
 Ε.Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου
 Χ.Παναγιωτόπουλος 
Π.Ταγκαλής
 Β.Πανάγου 
Γ.Νάκος 
Χρ.Σεγδίτσα – Πονήρη 
Π.Μέγκος 
Ν.Μίχος 
Τρ. Πιλάλα-Τσακίρη
 Α.Μάνιος 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

   1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης

 «Ψήφισμα για την απόδοση τιμής στον εκλιπόντα Πρόεδρο Κοινότητας Ιτέας και Βουλευτή Φωκίδας Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, που αποδήμησε την 22α Δεκεμβρίου 2014» 


   ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 406/22.12.2014 

   Ο κ. Δήμαρχος, αφού πήρε τον λόγο, εξήρε την προσωπικότητα, την αυτοδιοικητική διαδρομή και το έργο του Κωνσταντίνου Μπακογιάννη ως Προέδρου της Κοινότητας Ιτέας την περίοδο 1977 – 1981, ως βουλευτή την περίοδο 1981 - 1985 και πρότεινε στο Συμβούλιο να αποφασίσει την απόδοση τιμής στον εκλιπόντα. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3γ΄ του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), μετά από διαλογική συζήτηση, Αποφασίζει ομόφωνα 
 1. Την έκφραση θερμότατων συλλυπητηρίων στην οικογένεια του.
  2. Την ανάρτηση μεσίστιας της σημαίας στο Δημαρχείο Ιτέας καθ΄ όλην την διάρκεια της 22ας Δεκεμβρίου 2014.
  3. Την ανάρτηση της φωτογραφίας του εκλιπόντος στο Δημαρχείο Ιτέας. 
  4. Την πρόταση για ονομασία οδού της πόλεως Ιτέας με το όνομά του. 
 5. Την συνοδεία της φιλαρμονικής της Δ.Ε. κατά την εκφορά της σωρού του.
  6. Εξουσιοδοτείται ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος για την επίδοση στην οικογένεια του εκλιπόντος του παρόντος ψηφίσματος. ……………………………………………………………….. 

   Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται

 Η Πρόεδρος 
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ

1 σχόλιο:

  1. ...ο μοναδικός βουλευτής της Φωκίδας που είχε υψώσει το ανάστημα του και είχε λειτουργήσει πραγματικά ως βουλευτής ....Φωκίδας! Ο Κώστας Μπακογιάννης

    http://stoforos.blogspot.gr/2011/02/blog-post_21.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή