Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου..

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Επιτέλους!! άτομα από την μονάδα του Σακελλαρόπουλου θα προσλαμβάνονται στα τουριστικά περίπτερα, στις κοινοτικές τουαλέτες και στα γραφικά τρενάκια του Δήμου Δελφών, μέσω του Κοι.Σ.Π.Ε....
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
____
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


...Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση συμφωνούν, στην υλοποίηση του σχεδίου «Προαγωγή της επαγγελματικής ένταξης των ψυχικά πασχόντων στον τομέα των Τουριστικών Υπηρεσιών». 
 Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τον Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Γραφείου Εναλλακτικού Τουρισμού, που εδρεύει στην Άμφισσα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί ο συντονισμός και η υποστήριξη δράσεων που ενισχύουν την επαγγελματική ενσωμάτωση των ψυχικά πασχόντων και συγκεκριμένα :
  η παροχή τουριστικών υπηρεσιών από το Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας (μεταφορές, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων, κρατήσεις εστιατόριων, ξεναγήσεις) στο πλαίσιο φιλοξενίας απόστολων και εν γένει δράσεων τουριστικής προβολής και ανάπτυξης, εκθέσεων, συνεδρίων αλλά και στο πλαίσιο υποχρεώσεων εθιμοτυπίας του Δήμου Δελφών (Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Γενικού Γραμματέα και Ειδικών Συνεργατών). 
 Αξιοποίηση σημείων εντός του Δήμου Δελφών (στα τουριστικά μέρη Δελφοί, Άμφισσα, Γαλαξίδι, Ιτέα) για ενέργειες κοινού ενδιαφέροντος με κοινό όφελος (Τουριστική προβολή , ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος, ανάδειξη προϊόντων και υπηρεσιών τοπικού ενδιαφέροντος, ανάδειξη ηθών και εθίμων συνδεόμενων με την τοπική λαογραφία και παράδοση), μέσω του Κοι.Σ.Π.Ε. για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα δίδεται προτεραιότητα ή/και σε άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ειδικότερα: 
 1. η δημιουργία και λειτουργία τουριστικού περιπτέρου παροχής πληροφοριών (info kiosk) σε κεντρικό σημείο της πόλης των Δελφών, το οποίο θα αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, που δέχονται οι Δελφοί καθόλη τη διάρκεια του έτους. Αντικείμενο εργασιών του τουριστικού περιπτέρου θα είναι: η παροχή τουριστικών υπηρεσιών στους επισκέπτες της πόλης των Δελφών και εν γένει του Δήμου. Ενδεικτικά, θα είναι δυνατή η πληροφόρηση των επισκεπτών για τον Δήμο Δελφών, για χώρους ιστορικού-τουριστικού ενδιαφέροντος, για τοπικά προϊόντα, ενώ παράλληλα θα είναι διαθέσιμες τουριστικές υπηρεσίες όπως: η έκδοση εισιτηρίων, η οργάνωση εναλλακτικών διαδρομών και ξεναγήσεων, η συμμετοχή σε βιωματικά σεμινάρια και μαθήματα, που θα διοργανώνονται σε συνεργασία με επιχειρήσεις των Δελφών, φορείς και συλλόγους (μαθήματα γαστρονομίας κ.λπ.). Το τουριστικό περίπτερο θα διαθέτει ασύρματη σύνδεση (wi-fi), και συσκευή αφής (touch) για αυτόνομη περιήγηση του επισκέπτη στη πόλη των Δελφών και άλλα σημεία ενδιαφέροντος, με χάρτες και οπτικοακουστικό υλικό. Τέλος, θα δίνει πληροφορίες στους επισκέπτες για σημεία πώλησης μέσα στην πόλη των Δελφών τοπικών παραδοσιακών και άλλων προϊόντων, προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα προϊόντα της περιοχής.
  2. η λειτουργία των τουριστικών τρένων τύπου DOTTO του Δήμου μας στις εγκεκριμένες διαδρομές, πραγματοποιώντας διαδρομές τουριστικού ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες αντί εισιτηρίου. 
 3. η διαχείριση και λειτουργία των δημοσίων τουαλετών (WC) της Δημοτικής Κοινότητας Δελφών με αυτόματο κερματοδέκτη, καθώς και η καθημερινή μέριμνα για την καθαριότητα και την υγιεινή του χώρου.
  4. η διαχείριση παραδοσιακής οικίας στην περιοχή «Χάρμαινα» της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, όπου προβλέπεται να δημιουργηθεί εργαστήρι καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας, το οποίο και θα συμπληρώσει τον παραδοσιακό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα της Χάρμαινας, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει μία εναλλακτική δραστηριότητα στους επισκέπτες της περιοχής. 
 5. η διαχείριση του φυλακίου του Τελωνειακού Γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας, το οποίο προβλέπεται να λειτουργήσει ως πληροφοριακό περίπτερο (info kiosk) παρέχοντας τουριστικές πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Δελφών με διανομή έντυπου υλικού στους επισκέπτες κρουαζιέρας στο Λιμάνι της Ιτέας.

  ΣΚΟΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 Οι Κοι.Σ.Π.Ε. (Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που θεσπίστηκαν με το Νόμο 2716/99 του Υπουργείου Υγείας και η εποπτεία τους ανήκει στην Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. 
 Στα πλαίσια αυτά λειτουργεί και ο Κοι.Σ.Π.Ε Νομού Φωκίδας, που ιδρύθηκε στην Άμφισσα, το 2006. 
 Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού αφού είναι παράλληλα μία παραγωγική και εμπορική μονάδα, αλλά και μία μονάδα ψυχικής υγείας. 
 Στόχος τους είναι η κοινωνικοοικονομική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα συμβάλλοντας στη θεραπεία και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. 
 Στα πλαίσια αυτά ο Κοι.Σ.Π.Ε. έχει αναπτύξει έως σήμερα τρεις βασικές οικονομικές δραστηριότητες: 
 1. Κατάστημα βιολογικών και οικολογικών προϊόντων «Πράσινο Σπίτι» 
 2. Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού 
 3. Μονάδα Παραγωγής Σαπουνιού από ελαιόλαδο Από τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης και τη λειτουργία του σχεδίου δράσης του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας με τίτλο «Προαγωγή της επαγγελματικής ένταξης των ψυχικά πασχόντων στον τομέα των Τουριστικών Υπηρεσιών» επιτυγχάνεται η απασχόληση των ατόμων με ψυχικά προβλήματα και η ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο μέσω της λειτουργίας του Γραφείου Εναλλακτικού Τουρισμού. 
 Βασικός στόχος είναι η άρση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, που δημιουργούνται από το στίγμα των ψυχικών παθήσεων.
  Με την λειτουργία του εν λόγω σχεδίου δράσης, επιτυγχάνεται ο συντονισμός δράσεων του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Δελφών και του Κοι.Σ.Π.Ε. στους στόχους της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, στην εδραίωση του θεσμού των Κοι.Σ.Π.Ε., στην προώθηση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στην καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση της απασχόλησης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών και στην παράλληλη ανάπτυξη της απασχόλησης των ψυχικά πασχόντων καταπολεμώντας τη διάκριση και προωθώντας την ισότητα. 

Το σχέδιο δράσης και συγκεκριμένα η λειτουργία του τουριστικού περιπτέρου στον ιστορικό χώρο των Δελφών θα χρηματοδοτηθεί μέσω επιχορήγησης του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας από τον ΚΑΕ 2544 του Υπουργείου Υγείας και συμφώνα με την ΑΔΑ 77Ζ0465ΦΥΟ-ΖΒΒ. 

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Σύμφωνα με τον Ν. 4430/2016, οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ήτοι οι Κοι.Σ.Π.Ε., όπως και οι Κοιν.Σ.Επ., μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων κοινής ωφέλειας, που αναφέρονται στους καταστατικούς τους σκοπούς με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. 
 Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87Α/2010), το άρθρο 225 Νόμο 3463/2006 («Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ΦΕΚ 114Α/2006), το Νόμο 2716/1999 («Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 96Α/1999), το άρθρο 6 του Ν.4430/2016 («Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου Δελφών και του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας συνάφθηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των δύο μερών, που αφορά στην προώθηση της επαγγελματικής ένταξης των ψυχικά πασχόντων στον τομέα της παροχής τουριστικών υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης προγραμματικής σύμβασης... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου