Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου..

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Συνταξιούχοι Φωκίδας: ΠΡΟΣΟΧΗ!!! καταθέστε αίτηση για να σταματήσει το αντισυνταγματικό κόψιμο των συντάξεων...


 Σχετική εικόνα

  
 Στη μιζέρια που μας έχουν καταδικάσει, στον βιολογικό μας αφανισμό  που επιδιώκουν, απαντάμε με την οργάνωσή μας στο Σωματείο μας και με τους συλλογικούς μας αγώνες

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

  Απανωτές είναι οι αποκαλύψεις για τις παράνομες παρακρατήσεις επί των συντάξεων, τις οποίες η κυβέρνηση (και οι διοικήσεις των ταμείων) έχει επιβάλλει, παραβιάζοντας ακόμη και τους νόμους που έχουν ψηφιστεί από αυτή και τις προηγούμενες. 
  Παρακρατήσεις επί των κύριων και επικουρικών συντάξεων, που οφείλονται σε «λάθος» υπολογισμούς και εφαρμογή των νόμων. Κατά συνέπεια η διόρθωση των «λαθών» αυτών και η επιστροφή των παράνομων παρακρατήσεων στους συνταξιούχους είναι πολιτικό θέμα, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες διορθωτικές με δική της απόφαση προς τις διοικήσεις των ταμείων, χωρίς να υποχρεώνονται οι συνταξιούχοι να καταφεύγουν σε δικαστικές διαδικασίες ή στα ταμεία για να διεκδικήσουν τα προς αυτούς οφειλόμενα.
   Επί πλέον τα ταμεία πρέπει να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους συστηματικά και σωστά μέσα από τα ενημερωτικά σημειώματα, για τους ακριβείς υπολογισμούς και τους τρόπους υπολογισμού των καταβαλλόμενων συντάξεων.
   Καλούμε τους συνταξιούχους να γυρίσουν την πλάτη σε όσους μεθοδευμένα προσπαθούν να τους σύρουν στα δικηγορικά γραφεία και στις ουρές στα ταμεία. Αντίθετα να συσπειρωθούν ακόμα πιο μαζικά στα σωματεία τους, να πυκνώσουν τις αγωνιστικές γραμμές τους, γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε νέες ανατροπές, τον επανυπολογισμό των συντάξεων και την περικοπή των προσωπικών διαφορών, καθώς και την φορολογική λαίλαπα που έρχεται στο επόμενο διάστημα. Από τώρα να ετοιμάσουμε την προετοιμασία των αγώνων μας για να ακυρώσουμε τις ήδη νομοθετημένες μειώσεις των συντάξεων μας κατά 3 μηνιάτικα (το ελάχιστο) για κάθε έναν συνάδελφο ίσως και νωρίτερα από την 1/1/2019!!!
   Ξανά-τονίζουμε. Την άμεση επιστροφή των παράνομων κρατήσεων οφείλει να την επιβάλλει, στα ταμεία, η κυβέρνηση, χωρίς αιτήσεις και δικηγόρους.
   
Η φτώχεια που μας έχουν επιβάλλει δεν είναι ατομικό πρόβλημα του κάθε ένα από εμάς και η όποια λύση του δεν έχει να κάνει ούτε με αιτήσεις ούτε με δικαστικές προσφυγές.

ΤΑ ΚΛΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ!!!
ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΑΓΩΝΑ
 
Είμαστε όλοι στην ίδια μοίρα και συλλογικά και αγωνιστικά θα λύσουμε τα προβλήματά μας.
 
    Η Ένωσή μας,  καλεί τον κάθε συνταξιούχο να γραφτεί στο σωματείο μας.
    Να δυναμώσουμε τις γραμμές μας.
    Να αντιμετωπίσουμε οργανωμένα και τις περικοπές που μας έχουν κάνει αλλά και αυτές   που έρχονται.
 Παρ’ ολ’ αυτά και επειδή καθημερινά δεχόμαστε ερωτήσεις  σε σχέση με τις περικοπές επικουρικών σε μια μεγάλη μερίδα συνταξιούχων, το Σωματείο μας επεξεργάστηκε την παρακάτω αίτηση την οποία συμπληρώνει ο κάθε συνάδελφος ή συναδέλφισσα θεωρεί ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουμε όλοι οι συνταξιούχοι και την καταθέτει στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ). Να ζητήσει αρ. πρωτοκόλλου.
 Ζητάμε να κάνετε αίτηση (όσοι δεν είστε μέλη) και στο Σωματείο μας προκειμένου ενιαία να αντιπαλέψουμε τις θανατηφόρες πολιτικές ενάντια στο σύνολο των συνταξιούχων!
 
 
 Για πληροφορίες στα τηλ.697825865 και 6939663124
 
Α  Ι  Τ  Η  Σ  Η
Προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

Του (επ.)……………………………………(ον) ………………………του (ον. πατ)…………………  και της ………………….. (ον. μητ.), συνταξιούχου του Ταμείου σας με Αρ. Μητρώου Ασφάλισης ΑΜΑ ………………… και αριθμό ΑΜΚΑ……………………., κατοίκου ……………………… (οδός……………………………, αριθμός…., ΤΚ………….), τηλέφωνο …………………………………….
——————————–
   Είμαι συνταξιούχος του Ταμείου σας και λαμβάνω σύνταξη γήρατος.
Το 2016 μού απονεμήθηκε επικουρική σύνταξη κατά πολύ μικρότερη αυτής που έπαιρνα μέχρι τότε και η μείωση αυτή συνεχίζεται ακόμη και σήμερα.
   Επειδή καμία σχετική διοικητική πράξη δεν μου κοινοποιήθηκε, προφανώς η μείωση της επικουρικής μου σύνταξης έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.
  Όμως η παραπάνω μείωση είναι παράνομη για τους παρακάτω λόγους:
  Οι διατάξεις του Ν. 4387/2016 που προβλέπουν μείωση των ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων δεν πρέπει να εφαρμοστούν ενώ η μείωση που μου έχει ήδη επιβληθεί -και μάλιστα αναδρομικά- δεν συνιστά ορθή εφαρμογή ούτε του ίδιου του Ν. 4387/2016. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4387/2016, οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις προβλέπεται πως «αναπροσαρμόζονται» κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό και την κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα σχετική Υπουργική Απόφαση. Επίσης θεωρώ ότι στην περίπτωσή μου δεν  έγινε σωστά ο επαναυπολογισμός της μείωσης του ν. 3986/2011 με ποσό που δεν εισπράττω μιας και δεν έχω ενημερωθεί γι αυτό.
   Μέχρι σήμερα καμία πράξη αναπροσαρμογής τής σύνταξής μου δεν έχει εκδοθεί (πολύ περισσότερο κοινοποιηθεί σε εμένα), επομένως, ακόμη κι αν η διάταξη του άρθρου 96 Ν.4387/2016 ήταν σύμφωνη με διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος, και πάλι μέχρι την έκδοση πράξης αναπροσαρμογής σύνταξης δεν είναι δυνατή η επιβολή σε εμένα οποιασδήποτε μείωσης. Επιπροσθέτως, η μη έκδοση της πράξης αναπροσαρμογής, παραβιάζει το νόμο και τη συνταγματική αρχή της διαφάνειας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
Ζ Η Τ Ω
     Να συνεχιστεί η καταβολή της σύνταξης μου τουλάχιστον στο ύψος που αυτή καταβαλλόταν μέχρι τον Ιούνιο 2016 και να μου επιστραφούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά κρατήσεων του ν.3986/11 που συνεχίστηκαν να παρακρατούνται και μετά τον υπολογισμό της επικουρικής μου σύνταξης.
    Να μου γνωστοποιηθεί εγγράφως για ποιον λόγο μού καταβλήθηκε μειωμένη σύνταξη και πως υπολογίστηκε η παράνομη αυτή μείωση σε σχέση με το Επικουρικό Ταμείο ΕΤΕΑ.
   Να μου αποστέλλεται ενημερωτικό σημείωμα, τουλάχιστον ανά δίμηνο, προκειμένου να ενημερώνομαι έγκαιρα για τις όποιες μεταβολές υπάρχουν ή θα υπάρξουν στο μέλλον στη σύνταξή μου, επειδή αδυνατώ, λόγο κόστους, να τις παρακολουθήσω μέσω των φοροτεχνικών γραφείων.
 
Άμφισσα …………….2018
 
 
 
Ο/Η   αιτ…….
                                  Ονοματεπώνυμο …………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου