Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Χρόνια πολλά & Καλή Παναγιά...!!!

Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, 
εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε. 
Μετέστης προς την ζωήν,
 μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, 
και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη,
εκ θανάτου τας ψυχάς ημών...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου