Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Ποιοι ευθύνονται για το "Θέατρο του Παραλόγου" στην Πλατεία Θεάτρου Ιτέας...;; αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών...!

1. Διατύπωση άποψης σχετικά με την πλατεία «ΘΕΑΤΡΟΥ» στη Δ.Κ. Ιτέας. 
(Εισηγητής: κ. Τριαντραφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος Ιτέας ) 
   ΕΙΣΗΓΗΣΗ --- (σσ Αποσπάσματα από dimosdelfon.gr)

   Πριν μπω στην ουσία, οφείλω να βεβαιώσω όλους, ότι έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό και γι ́αυτό θα αναφερθώ με αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια αφενός μεν διότι η Πλατεία Θεάτρου είναι η γειτονιά στην οποία μεγάλωσα και έχω πολλές αναμνήσεις εκεί από παιδί, αφετέρου δε διότι η παράταξή μας τιμήθηκε από όλο το Δήμο Δελφών και εκλέχθηκε βασιζόμενη στην διαβεβαίωση που δώσαμε, ότι θα είμαστε ειλικρινείς, αντικειμενικοί, και ότι θα ενεργούμε πάντοτε με διαφάνεια, με σκοπό το καλό του συνόλου...

    ...ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ 

   Χωρίς να επιδιώκω την επίρριψη ευθυνών σε κανένα πρόσωπο, για την πληρότητα όμως της εισήγησής μου αναφέρω λάθη, παραλείψεις και απορίες που διαπιστώνει κανείς με βάση το παραπάνω ιστορικό:
   1. Το 1961 η τότε Κοινότητα δεν επέμεινε στον κοινόχρηστο χαρακτήρα της πλατείας, αλλά αποδέχθηκε να αποζημιώσει τους κληρονόμους Παπαθανασίου. 
   2.Το 1995 η Πολεοδομία Αμφίσσης, συνέταξε δεύτερη πράξη αναλογισμού, παρά το γεγονός, ότι είχε παρέλθει 20ετία από την πρώτη πράξη αναλογι σμού του 1961 και συνεπώς είχε παραγραφεί το δικαίωμα των κληρονόμων Παπαθανασίου για αποζημίωση. 
 Η απορία είναι για ποιό λόγο η Πολεοδομία διενήργησε για 2 η φορά πράξη αναλογισμού; 
 Που προβλέπεται από την Νομοθεσία ότι υπήρχε δικαίωμα επανάληψης της πράξης αυτής; 

3.Το 1999 - 2000 η τότε Δημοτική Αρχή δεν δηλώνει στο Εθνικό Κτηματολόγιο την πλατεία θεάτρου ως ιδιοκτησία του Δήμου, ενώ σπεύδουν εμπρόθεσμα οι κληρονόμοι Παπαθανασίου και την δηλώνουν ως ιδιοκτησία τους. Είναι γνωστό, ότι στην περίπτωση, που περ ισσότεροι δήλωναν την ίδια ιδιοκτησία ως δική τους, μετά την εξέλεγξη των αιτήσεων οι δηλούντες εκαλούντο να υποβάλουν ενστάσεις, ώστε να ξεκαθαρίσει στα πλαίσια του κτηματολογίου η κυριότητα του αμφισβητούμενου ακινήτου. Στην εν λόγω περίπτωση της πλατε ίας θεάτρου, η ένσταση του Δήμου υπεβλήθη εκπρόθεσμα το 2003, χωρίς να έχει προηγηθεί αυτοτελής δήλωση, όπως έκαναν εμπρόθεσμα οι κληρονόμοι Παπαθανασίου, για την εξασφάλιση των συμφερόντων τους.

   4. Στις 10 - 8 - 2000, ο τότε Δήμαρχος Ιτέας θέτει εν αμφιβόλω τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της πλατείας, με το με αριθ. 2077/10 - 8 - 2000 έγγραφό του, απαντώντας σε επιστολή πολιτών, όπου αντί να υπερθεματίζει υπέρ του κοινόχρηστου χαρακτήρα της πλατείας, αναφέρει ανάμεσα στα άλλα, ότι: «...ο πέραν των οδών Καραϊσκάκη και Σκαρίμπα χώρος της πλατείας δεν χρησιμοποιείται ως κοινόχρηστος, διότι είναι διεκδικούμενος...» γεγονός, που δεν είναι αληθές, διότι είναι γνωστό, ότι από 10ετίες και κάθε εβδομάδα λαμβάνει χώρα εκεί η λαϊκή αγορά της Ιτέας, με άδειες, που ο ίδιος ο Δήμος εκδίδει για τον χώρο αυτόν. 

   5.Το 2012 ο Δήμος Δελφών δεν διόρισε Τεχνικό Σύμβουλο για να πλαισιώσει τον πραγματογνώμονα που όρισε το Εφετείο. Το δικαστήριο διορίζει πραγματογνώμονα για να απαντήσει τούτος επί ειδικοτέρων θεμάτων επιστήμης και τέχνης, στα οποία οι δικαστές δεν έχουν επαρκείς γνώσεις. Τούτο σημαίνει, ότι η έκθεση του πραγματογνώμονα είναι πολύ σημαντική για το δικαστή και τις περισσότερες φορές ο δικαστής εκδίδει την απόφασή του ακολουθώντας τις υποδείξεις του πραγματογνώμονα. 
   Συνεπώς ο μη ορισμός τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα ήλεγχε κατά κάποιο τρόπο τον πραγματογνώμονα και θα αντέκρουε με δική του έκθεση την αρνητική για τα συμφέροντα του Δήμου έκθεση του πραγματογνώμονα, άφησε ακάλυπτο και απροστάτευτο το Δήμο. 
 Εδώ χάνεται η υπόθεση με την έκδοση της με αριθ. 174/14 απόφασης του Εφετείου Λαμίας και η ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης του Δήμου έχει προσδιοριστεί να εκδικασθεί, μετά από αναβολή, στις 2 - 11 - 2016. 

  Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, 

  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ: 

  1.Να επαναβεβαιώσει με οποιοδήποτε τρόπο ο Δήμος τον αποδεδειγμένα δημόσιο και κοινόχρηστο χαρακτήρα της Πλατείας Θεάτρου, όχι απλά για να προασπίσουμε την περιουσία του Δήμου και της Δ.Ε. Ιτέας, αλλά επειδή αποτελεί πεποίθηση του λαού της Ιτέας, ότι ο χώρος της Πλατείας θεάτρου είναι κοινό χρηστος και έχει αποδοθεί σε κοινή χρήση από τη σύσταση του Ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, χωρίς κανείς ποτέ να θυμάται ή να μπορεί να αναφέρει και να αποδείξει το αντίθετο.
   Αυτό άλλωστε κατέθεσαν οι παλιότεροι από εμάς πρωτοδίκως κατά την διαδικασία στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Άμφισσας με τις μαρτυρίες τους, πως η Πλατεία Θεάτρου πάντα ήταν χώρος Δημοτικός και σε Δημόσια χρήση. Μια πλατεία που οικοδομήθηκε από τους περίοικους ακόμα και πριν το 1900, με άδειες που χορηγήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ( Πολ εοδομία κλπ) ως ελεύθερες οικοδομικών βαρών. Μια Πλατεία που πάντα ήταν σε κοινή και δημόσια χρήση από όλους τους κατοίκους της Ιτέας. 

 2.Να δηλώσει και βεβαιώσει ο Δήμος την αλληλεγγύη του προς τους περιοίκους, οι οποίοι δοκιμάζονται σήμερα από την οικογένεια Παπαθανασίου με απειλή κατάσχεσης της περιουσίας τους. 

 3.Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να διαβιβαστεί στον Άρειο Πάγο προς υποβοήθηση της αίτησης αναίρεσης του Δήμου Δελφών κατά της με αριθ. 174/14 από φασης του Εφετείου Λαμίας.

   4.Να ζητηθούν διευκρινήσεις από την Πολεοδομία Αμφίσσης, με το ερώτημα γιατί προέβη το 1995 σε σύνταξη νέας πράξης αναλογισμού, επικυρώνοντας τοπογραφικό διάγραμμα του οποίου δεν προκύπτει ο συντάξας μηχανικός με την οποία επανεργοποίησε τα δικαιώματα των αντιδίκων.

   5.Να εξεταστεί άμεσα το ενδεχόμενο διερεύνησης ευθυνών κατά του πραγματογνώμονα που διόρισε το Εφετείο Λαμίας για την ψευδή και αντιεπιστημονική και αρνητική για τα συμφέροντα του Δήμου, έκθεση πραγματογνωμοσύνη ς που συνέταξε και κατέθεσε στο εφετείο Λαμίας, καθ’όσον τούτος προέβη σε όρκιση, σύμφωνα με το νόμο, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του και κατά τα φαινόμενα παρέβη τον όρκο του. 

  6.Να πλαισιωθεί ο δικηγόρος του Δήμου με δικηγόρο Αθηνών μεγάλης εμπειρίας και εγνωσμένης αξίας, προς υποστήριξη της αίτησης αναίρεσης του Δήμου...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου