Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Ερώτηση της ΑΛΚΥΩΝΟΣ για την διαχείριση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής...

Περιοχή Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας - Γαλλικοί Μώλοι ΙτέαςΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ "Η ΑΛΚΥΩΝ" 
Τ.θ. 34 ΑΙΓΙΟ 25100
 - e-mail : info@alcyon.gr 
 Κορινθιακός: Eνιαία περιοχή, 
με ενιαία Χωροταξία και Διοίκηση               ΑΙΓΙΟ 9/1/2016 

ΠΡΟΣ: 

 ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

 ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 


 Κυρία Πρόεδρος, 


Στην συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 10/12/15 με θέμα "Σύστημα εποπτείας φύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Ποια η κατάσταση σήμερα; 
 Υπάρχει η δυνατότητα μιας ενιαίας δομής προστασίας του περιβάλλοντος; Ποιες οι προϋποθέσεις για αυτό;", επισημάνθηκε από τους καθ΄ ύλην αρμόδιους διευθυντές του Υπουργείου Περιβάλλοντος ότι υπάρχει νομοθετικό κενό ως προς την διαχείριση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και των συσκευασιών τους. 

  Κανένας φορέας δεν έχει μέχρι σήμερα, εκ του νόμου αρμοδιότητα ορθολογικής διαχείρισης αυτών. 

  Εμείς ως Ομοσπονδία έχουμε απευθυνθεί τόσο στις υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος όσο και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν μας έχει δοθεί καμία λύση. 

  Γνωρίζουμε ότι έχουν παρθεί στο παρελθόν αλλά και σήμερα αξιόλογες πρωτοβουλίες από φορείς των αγροτών αλλά και περιβαλλοντικών φορέων ώστε να συλλεχθούν τα ανωτέρω απορρίμματα. Ενώ υπήρξε πολύ καλή ανταπόκριση από τους αγρότες κόλλησαν αυτές οι πρωτοβουλίες στην μεταφορά και περαιτέρω διαχείριση αυτών. 

  Εμείς θεωρούμε ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος, από τα ανωτέρω, είναι τεραστίων διαστάσεων. Δεν την συναντούμε τόσο έντονα στο γεωργικό και φυσικό περιβάλλον διότι διαχέεται και διασπείρεται στις γεωργικές εκτάσεις αλλά και διά μέσου των υδάτινων οδών στον βυθό και στις ακτές των θαλασσών μας.

   Κυρία Πρόεδρος της καθ΄ ύλην αρμόδιας επιτροπής της βουλής, 

  ζητάμε να λάβετε τις απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ορθολογική διαχείριση των ανωτέρω υλικών. 

  Στην νομοθετική πρωτοβουλία σας να συμπεριλάβετε την διαχείριση και όλων των άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, πχ αρδευτικοί σωλήνες, καλύμματα πλαστικά θερμοκηπίων κλπ. 

  Τέλος ενημερώστε μας για τις ενέργειές σας αναφορικά με την ευόδωση των προτάσεών μας από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου