Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Το ναυάγιο του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδος στην Κίρρα...!

                                   

                                                         Κίρρα, 21/01/2016 

    Λειτουργία Λιμενικού Ταμείου Φωκίδος 
 στην Ζώνη Λιμένα Κίρρας 


   ΠΡΟΣ: 
1.Πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου Φωκίδος Νικόλαο Γιογάκη 33200 Μαρίνα Ιτέας
 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος 
Τμήμα Τοπικής Αυτ/κησης και Ν.Π Λαμίας

   Κοινοποίηση: 
 1. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 
2. Υπουργείο Υγείας 
3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος 
4. Δήμαρχο Δελφών 
5. Αντιδήμαρχο Δ.Ε Ιτέας 
6. Τοπικό Συμβούλιο Κίρρας 

  Κύριε Πρόεδρε, 

  Από την αρχή της θητείας σας, έχετε ενημερωθεί για τα μείζονα λειτουργικά προβλήματα στην περιοχή αρμοδιότητός σας στην ζώνη λιμένος της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας. 

    Προ μηνών και συγκεκριμένα στις 7.10.2015 σε τακτική συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής Φωκίδος, είχαμε υποβάλλει εγγράφως συγκεκριμένες αναφορές και δράσεις που οφείλουν να γίνουν για την ασφάλεια των αλιέων, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και την οργάνωση του παραλιακού μετώπου της Κίρρας από τον φορέα ευθύνη σας. 

    Παρά τις διαβεβαιώσεις σας, ουδεμία ανταπόκριση υπήρξε πλην της τοποθέτησης προβολέων για ενίσχυση του φωτισμού του αλιευτικού καταφυγίου και αυτό κατόπιν παρέμβασής μας στην Λιμενική Επιτροπή. 

   Έκτοτε, σιωπή. 

   Αντίθετα κατά την τελευταία μας επικοινωνία, δηλώσατε πως αδυνατείτε να ασχοληθείτε με τα προβλήματα του φορέα σας διότι τελείτε υπό την … σκέψη της παραιτήσεως από την θέση του Προέδρου! 

   Εκτιμώντας πως οι υποχρεώσεις του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας δεν εξαντλούνται σε επικοινωνιακούς χειρισμούς, ρωτάμε την υπηρεσία σας:


    1. Τι θα γίνει με το χρονίζον ναυάγιο στον μώλο της Κίρρας που με παρατεταμένη περιβαλλοντική μόλυνση επιβαρύνει την δημόσια υγεία; 
 Στις όμορες παραλίες όπου οι λουόμενοι κάτοικοι και επισκέπτες υποχρεούνται να κολυμβούν, βρίσκονται ανάμεσά τους, φυσικά και μικρά παιδιά.
  Έχετε υποβάλλει αίτημα τροποποίησης της αρμόδιας συγκρότησης ανέλκυσης ναυαγίων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και πότε;

    2. Έχουν συντηρηθεί επί θητείας σας οι στύλοι ηλεκτροφωτισμού της ζώνης Λιμένα Κίρρας, που εγκυμονούν θανάσιμο κίνδυνο για τα μικρά παιδιά που παίζουν αμέριμνα κάτω τους; Ο τραυματισμός νεαρού εργαζόμενου επί της παραλίας από συγκεκριμένο στύλο το περασμένο καλοκαίρι, αποτελεί δυστυχές παράδειγμα, όπως έχει αναφερθεί επανειλημμένα.

    3. Ο καθαρισμός των ακτών, 
 η τοποθέτηση ξύλινων επικαθισμάτων (παγκάκια),
  οι προσβεβλημένοι άρρωστοι φοίνικες στην περιοχή ευθύνης σας στην Τοπική Κοινότητα Κίρρας, 
 η συντήρηση της προκυμαίας σε σημεία που καταρρέει,
  η διαμόρφωση των πεζοδρόμων επί του κρηπιδώματος, 
 η ασφαλής διέλευση της παραθαλάσσιας σύνδεσης Ιτέας-Κίρρας,
  η καθαριότητα της παραλιακής ζώνης,
  ανήκουν στις υποχρεώσεις σας κύριε Γιογάκη, ναι ή όχι; 

  4. Μπορείτε να περιγράψετε στην υπηρεσία σας και στους επαγγελματίες της περιοχής μας κάποια στοιχεία διαχείρισης αλλά και διεκδίκησης πόρων επ’ ωφελεία της ζώνης Λιμένα Κίρρας; 

  5. Επί πλέον ενημερώστε μας για τη συνεργασία σας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη συναρμόδια υπηρεσία του Αυτοτελούς γραφείου Δημόσιας Περιουσίας( πρώην Κτηματική υπηρεσία), για να αντιμετωπιστούν ζητήματα αρμοδιότητός σας στην Τοπική μας Κοινότητα. 

  Η διατυπωμένη διαφωνία μας άλλωστε με τη στάση που τηρεί το Λιμενικό ταμείο Φωκίδας στα σοβαρότατα θέματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, είναι θεσμικού επιπέδου και καταδεικνύει την απαξίωση και την κόπωση πολλών. 

   Σας αποδώσαμε αρκετή πίστωση χρόνου χωρίς αποτέλεσμα. 
  Εφεξής δρομολογούμε ενέργειες για τη βελτίωση της ασφαλούς διαβίωσης και της περιβαλλοντικής υποδομής. 

Γεωργία Καπαρέλη – Καπούρου 
 Τοπικός Σύμβουλος Κίρρας Συνημμένο:


                                                                                             Κίρρα, 24-09-2015

Παρέμβαση των συμβούλων της Κίρρας  στο Λιμενικό Ταμείο Φωκίδος κατ’ απαίτηση των κατοίκων και αλιέων.

                                               

      
       Τα χρόνια και συσσωρευμένα προβλήματα αρμοδιότητας Λιμενικού ταμείου Φωκίδας  που καταγράφονται εντός της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας, εξαιτίας  της ανυπαρξίας διεκδικήσεων από την πλευρά της Τοπικής Κοινότητας , έφτασαν στα «όρια» τους πολίτες και επαγγελματίες αλιείς της περιοχής .
Κατόπιν  υποβληθέντων αιτήσεων στις οποίες ουδέποτε απαντήθηκαν από το  Λιμενικό  ταμείο , οι τοπικοί  σύμβουλοι Κίρρας κατέγραψαν όλα τα προβλήματα και συνέταξαν προτάσεις βελτίωσης-ανάδειξης της περιοχής ευθύνης τους.
Την Πέμπτη 24.09.2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εξ΄ ονόματι των κατοίκων με τον Πρόεδρο του Λιμενικού ταμείου κ. Νικόλαο  Γιογάκη , παραθέτοντας  τα κυριότερα ζητήματα που ταλανίζουν την Κίρρα και που ουδέποτε  κοινοποιήθηκαν στη Λιμενική Επιτροπή προς συζήτηση , πολύ περισσότερο προς επίλυση.
Το τελευταίο μάλιστα περιστατικό που αφορά στον σοβαρό τραυματισμό κατοίκου λόγω αποκοπής μέρους σωλήνα φωτισμού στο λιμάνι , αποτέλεσε την κορωνίδα αγανάκτησης των συμπολιτών μας.
  Αποφασίσαμε λοιπόν από κοινού να παραθέσουμε τις προτάσεις μας και αιτούμαστε  την άμεση ένταξη έργων και προμηθειών στον προϋπολογισμό του λιμενικού ταμείου , έτους 2016:

·         επισκευή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια) και αγορά νέων προς αντικατάσταση παλαιών. Το Λιμενικό ταμείο  προμηθεύτηκε  29 παγκάκια τύπου lucky και medea με σύμβαση στις 12.09.2014 , ποσού 8.197,50 ευρώ και τοποθετήθηκαν μόνο δυο (2) στην Κίρρα , ένα (1) πλησίον του ποταμού στον Αϊ-Γιάννη και ένα (1) στην περιοχή «Αλμυρή».

·         Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων κατά μήκος της παραλίας . Το Λιμενικό ταμείο  προμηθεύτηκε  50 πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 60λίτρων με σύμβαση στις 03.09.2014  ποσού  2.152,50 ευρώ ,  αλλά στην Κίρρα δεν τοποθετήθηκε τίποτα.

·         Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται ηλεκτρολογικές συντηρήσεις για όλη τη χωρική
αρμοδιότητα του Λιμενικού ταμείου και για την Κίρρα (pillars στο αλιευτικό καταφύγιο και στην πλατεία ) , αλλά δυστυχώς δεν είναι γνωστές οι παροχές αυτές στους αλιείς που αναγκάζονται κάθε φορά που χρειάζονται να προμηθευτούν ηλεκτρικό ρεύμα ,να απευθύνονται σε γειτονικά σπίτια και καταστήματα. Το Λιμενικό ταμείο  οφείλει λοιπόν να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους για τον διαχειριστή των ηλεκτρικών πινάκων για να καλύπτονται οι επαγγελματικές ανάγκες τους .

·         Ανέλκυση ναυαγίου που χρονίζει από το 2013 και προκαλεί περιβαλλοντική
μόλυνση εντός του αλιευτικού καταφυγίου , απαιτείται άμεση επίλυση του προβλήματος αφού έχουν υποβληθεί πολλαπλά αιτήματα για την ανέλκυσή του , άνευ αποτελέσματος και χωρίς να εισαχθεί έως σήμερα ως θέμα επίσης στο Τοπικό Συμβούλιο Κίρρας, προφανώς διότι δεν χαρτογραφείται ως σοβαρό. Το Λιμενικό ταμείο  συγκρότησε την αρμόδια επιτροπή με την αριθμ 727/21.7.2014 Απόφασή του και αναμένουμε σύντομα αποτελέσματα.

·      Συνεχής καθαριότητα των ακτών και του αλιευτικού καταφυγίου. Το έτος 2014 δρομολογήθηκαν δύο (2) ξεχωριστές εργολαβίες , τόσο για την Ιτέα όσο και για την Κίρρα από το Λιμενικό ταμείο με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Φέτος όμως η εργολαβία για τον απαιτούμενο καθαρισμό παραλιών ήταν ενιαία και εγκρίθηκε από 01.08.2015-31.12.2015 , με αποτέλεσμα το καλοκαίρι να υπάρχει πρόβλημα ρύπανσης αισθητό στις παραλίες, που τις επισκέπτονται πλήθος λουομένων

·    Ο φωτισμός του αλιευτικού καταφυγίου ήταν ανεπαρκής με παρατεταμένα χρονικά διαστήματα συσκότισης , όπου αποκαταστάθηκε πρόσφατα , μετά από έντονη  διαμαρτυρία κατοίκων.
Επίσης έχει επισημανθεί και έχει κατατεθεί πρόταση με υπογραφές πολιτών και αλιέων από το 2014 , για ενίσχυση του φωτισμού στη δυτική πλευρά του αλιευτικού καταφυγίου , αφού έχει γίνει στόχος δολιοφθορών κατά περιουσιών στο κοντινό  παρελθόν.

·         Να βελτιωθεί η υποδομή ανεφοδιασμού με νερό των αλιευτικών σκαφών.

·         Να προβλεφθεί μελέτη συντήρησης των φωτιστικών κατά  μήκος της παραλίας της Κίρρας , αφού παρουσιάζουν σημάδια χρονιοφθοράς και στο σημείο αυτό , χαιρετίζουμε το έργο που εγκρίθηκε και ανατέθηκε πρόσφατα για το λιμάνι της Ιτέας , προϋπολογισμού 59.600,00 ευρώ με τίτλο «Συντήρηση αντικατάσταση  φωτιστικών και κιγκλιδωμάτων στον κεντρικό λιμένα , με επίβλεψη της Π.Ε Φωκίδας , αφού αναδεικνύει και προσφέρει οφέλη στον τόπο μας και στην οικονομία της περιοχής.

·         Ανάπλαση  της περιοχής «Αρμυρή» στην Κίρρα και ανάδειξή της .

·      Ανάδειξη του ποταμού δίπλα στον Αϊ-Γιάννη, που τους καλοκαιρινούς μήνες κατακλύζεται από λουόμενους. Η ανάδειξη προϋποθέτει τη σύμπραξη και τη συναίνεση με την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δελφών και το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας (πρώην Κτηματική).

·         Παραλιακή σύνδεση Ιτέας-Κίρρας στο ύψος του Nafsika Βeach με τη δημιουργία γεφυριού και τη διαμόρφωση πεζόδρομου.

   Σημειωτέον ότι στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιμενικού ταμείου Φωκίδας κ. Νικόλαο Γιογάκη συζητήθηκαν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει  η Λιμενική Επιτροπή - ενώ παράλληλα λάβαμε  ένθερμες  διαβεβαιώσεις για άμεση ένταξη έργων που θα υλοποιήσει το Λιμενικό ταμείο , μια που έως σήμερα ουδείς από την Τοπική Κοινότητα Κίρρας  έθεσε ή απαίτησε λύσεις.

Στο εξής  απαιτούμε το μερίδιο της προσοχής και της ανάπτυξης που αναλογεί στην Κίρρα…..

                    


                        Γεωργία Καπαρέλη– Καπούρου               Γεώργιος Τιμολέων                                         Τοπικός Σύμβουλος Κίρρας             Τοπικός Σύμβουλος Κίρρας
10 σχόλια:

 1. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟ
  MASTER PLAN

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΙΡΡΑΣ ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ; ΕΤΟΥΤΟΙ ΕΔΩ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ακόμα παραιτείται ο πρόεδρος???????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. TI ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΔΟΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΑΝ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ε όχι και αφεντικά! αφεντικίνα

   Διαγραφή
 5. Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου είναι θεσμικό πρόσωπο και οι όποιες αιχμές και παράπονα για το έργο που επιτελεί ή δεν επιτελεί, δεν θα πρέπει να έχουν την μορφή προσωπικών επιθέσεων, διαφορετικά αυτοακυρώνουν τον σχολιάζοντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ! θεσμικό πρόσωπο και διορισμένο όχι εκλεγμένο. Γι αυτό αφού ο άνθρωπος δηλώνει ότι δεν μπορεί να διοικήσει το πόστο του και θέλει να παραιτηθεί να τον αφήσουμε να το κάνει. Ποιος κερδίζει με την βασανιστική παραμονή του όπου δε θέλει και δε μπορεί;

   Διαγραφή
 6. ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΙΟΡΓΑΚΗΣ. ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΘΑΙΝΩ. ΑΛΛΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΛΕΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΦΤΑΙΕΙ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εγω θα εδινα τον τιτλο ΤΟ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή