Πάσχα Κυρίου Πάσχα!!!

Πάσχα Κυρίου Πάσχα!!!
Πάσχα Κυρίου Πάσχα!!!

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Επισκευάστηκε σημαντική βλάβη στο αποχετευτικό δίκτυο της Κίρρας...


    Σε εργασίες αποκατάστασης σημαντικής βλάβης του έργου «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κίρρας» προχωρά ο εργολάβος μετά από Ειδική Πρόσκληση που  έγινε στον ανάδοχο του έργου από τον Δήμο Δελφών, ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κηρυχθεί έκπτωτος όπως προβλέπει ο Νόμος εντός 24ώρου! 
 

   Η βλάβη προκλήθηκε όταν τοποθετήθηκαν οι κάθετες σανίδες προκαλώντας  διακοπή της συνέχειας του αγωγού που μετέφερε λύματα της αποχέτευσης στο αντλιοστάσιο με αποτέλεσμα την συσσώρευση ακαθάρτων εντός του δικτύου αποχέτευσης. Αρχικά αντλούσαν τα λύματα από παρακείμενο φρεάτιο, πριν 6 ημέρες όμως υπέστη βλάβη και η αντλία με αποτέλεσμα την υπερχείλιση ακαθάρτων μέσα στον οικισμό με τις αναμενόμενες συνέπειες για τους περιοίκους … 
   Ειδοποιήθηκε άμεσα ο εργολάβος να αποκαταστήσει το πρόβλημα κατεπειγόντως, να αλλάξει την προβληματική αντλία και να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του δικτύου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου,  πράγμα που επιβάλλεται για την διασφάλιση της υγείας των κατοίκων!
  Η ολική αποκατάσταση θα χρειαστεί ακόμη κάποια 24ωρα, πάντως...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου