Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Αναρτάται η μελέτη Πράξης Εφαρμογής της Επέκτασης της Κίρρας...


Αποτέλεσμα εικόνας για αγιονερο  κιρρας

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΙΡΡΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
  Ένα από τα κορυφαία θέματα που απασχολούν τους κατοίκους της Κίρρας είναι η ολοκλήρωσητης μελέτης Πράξης Εφαρμογής του Ρυμοτομικού Σχεδίου Επέκτασης της Κίρρας. 

  Σχετικά με την ανωτέρω Πράξη σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθη το Α Στάδιο, παραδόθηκε το Β στάδιο, παραδόθηκε και το Γ Στάδιο. Γνωμοδότησε το Τοπικό Συμβούλιο. 
  Υποβλήθηκαν εντάσεις από πολίτες και φορείς, εκδικάστηκαν οι ενστάσεις και απάντησε η ΔΙΠΕΧΩ. Μετά την απάντηση έγιναν προσφυγές οι οποίες απορρίφθηκαν. 

 Έγιναν διορθώσεις από το Μελετητή και παραδόθηκαν τα σχέδια και οι πίνακες οι οποίοι ελέγχθηκαν από την Υπηρεσία Δόμησης Δ. Δελφών. 

 Σήμερα, 28 Απριλίου 2017, η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Δελφών καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες της περιοχής της Δ.Ε Ιτέας - Κίρρας των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται εντός της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Κίρρας, όπως λάβουν γνώση των πινάκων και των διαγραμμάτων του Γ’ Κεφαλαίου της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής της Επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Κίρρας και υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, σύμφωνα με το Άρθρο 5 της αριθ. 79881/3445/6-12-84 Απόφασης (ΦΕΚ 862/Β/11-12-84). 

 Η ανάρτηση θα γίνει: 
 1. στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Δελφών 
 και 2. στον πίνακα ανακοινώσεων του Τοπικού Καταστήματος Κίρρας.

 Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, η Πράξη θα κυρωθεί από την Περιφέρεια και θα γίνει η επίσημη μεταγραφή της Πράξης στο κτηματολόγιο. 

 Η Αντιδήμαρχος Δελφών 
Δημοτικής Ενότητας Ιτέας 
& Θεματική Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης Δ. Δελφών 
Τριανταφυλλιά Πιλάλα- Τσακίρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου