Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Στο Συμβούλιο Ιτέας η Ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με έδρα την Ιτέα...!


 Αποτέλεσμα εικόνας για Ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με έδρα την Ιτέα

  Παρακαλούμε όπως στις 30 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη ώρα 19:00 προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα του συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Δελφών, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1. Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Κ. Ιτέας έτους 2017.
 2. Γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου για την Ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με έδρα την Ιτέα.
 3. Προτάσεις για την ύπαρξη Μεταβατικού χρονικού σταδίου για την εφαρμογή του Νόμου 2971/2001 που αφορά τα καταστήματα του Παραλιακού Μετώπου της Ιτέας.
 4. Διανοίξεις οδών, οι οποίες προβλέπονται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης της Ιτέας του 1927 λαμβάνοντας υπ’ όψη τις σχετικές τροποποιήσεις σε αυτό.
 5. Ασφαλτοστρώσεις οδών με κλείσιμο στις λακκούβες. 
6. Αντικατάσταση των σωλήνων αμιάντου στο δίκτυο ύδρευσης. 
7. Προτάσεις για την διεκδίκηση ποσού που απέμεινε στο Δήμο Δελφών από τα Αντισταθμιστικά τέλη των Μεταλλείων για την περίοδο 2014-2015, από την Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας

ΓΟΥΩΡΘ ΤΖΩΝ-ΤΑΟΥΝΣΕΝΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου