Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Αθωώθηκε πανηγυρικά ο πρ. Πρόεδρος του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Ιτέας - Κίρρας Θύμιος Μαρούτσος...ευχαριστήρια επιστολή στους μηνυτές του!! ερωτηματικά για την λειτουργία του φορέα...

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 


 ΜΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΤΕΑΣ - ΚΙΡΡΑΣ 

   Με την παρούσα επιθυμώ, κατ’αρχάς, να ευχαριστήσω τους κ.κ. Νικόλαο Εμμανουήλ, Μηνά Σκαρίμπα, Ελένη Παπαλάϊου συζ. Λουκά και Πέτρο Μπούτσικα. 

  Πρωτίστως, για την ογκώδη - μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλαν σε βάρος μου ενώπιον του Εισαγγελέα Άμφισσας, για το σύνολο των καταγγελιών της οποίας ΑΠΗΛΛΑΓΗΝ με την υπ’αριθμ. 38/2016 Εισαγγελική Διάταξη, όσο και για την πληθώρα Αγωγών και Ανταγωγών στις οποίες ο Συνεταιρισμός υπήρξε διάδικος προς τρίτους και στις οποίες όλοι του οι ισχυρισμοί σε βάρος μου κατέπεσαν.

    
 Για τον λόγο αυτό μου επέτρεψαν να καμαρώνω πως υπήρξα ο πλέον ελεγμένος Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού -και πάντως σίγουρα του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Ιτέας-Κίρρας - κι ότι την εντιμότητα και ευσυνειδησία που επέδειξα κατά  τους χειρισμούς μου επισφραγίζουν δικαστικές αποφάσεις.


  Ειδικότερα, ως προς την μηνυτήρια αναφορά δέον να σημειωθούν τα εξής:  Με την από 10-05-2013 μηνυτήρια αναφορά ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Ιτέας- Κίρρας δια του νομίμου εκπροσώπου του με κατήγγειλε για υπεξαίρεση χρημάτων, απιστία στην υπηρεσία και παράβαση καθήκοντος, καθώς και απάτη. 
  Στα πλαίσια της έρευνάς της η Εισαγγελική Αρχή έδωσε εντολή για Οικονομικό- Διαχειριστικό Έλεγχο για το χρονικό διάστημα  2000-2012, για το σύνολο δηλαδή της Προεδρίας μου. 
 Ο έλεγχος διενεργήθηκε από Επιτροπή της Διεύθυνσης Ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και κατέληξε σε ογκώδες- άνω των εξήντα  σελίδων απαλλακτικό  Πόρισμα επί του οποίου βασίστηκε και η ΑΠΑΛΛΑΧΤΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας προς το πρόσωπο μου.


 Επιπλέον, από την παραίτησή μου τον Ιανουάριο του 2013 έως και σήμερα, παγίως τα εκάστοτε Δ.Σ. του Συνεταιρισμού – ήσαν δε πολλά μαζί με τα προσωρινά-  αρνούνται να πληρώσουν τις οφειλές του Συνεταιρισμού, τις οποίες επιχειρούν να καταλογίσουν σε εμένα προσωπικά. Αυτό δε κατά κυριολεξία.


 Μετά την άρνησή τους να πληρώσουν τα οφειλόμενα, αν και ο Συνεταιρισμός εξακολουθεί να λειτουργεί, σε προμηθευτές με τους οποίους η συνεργασία είχε ξεκινήσει επί Προεδρίας μου και δεν είχε κανένα πρόβλημα, πολλοί απ’ αυτούς τους προμηθευτές κινήθηκαν με Αγωγές εναντίον του Συνεταιρισμού. 
  Έτσι τα Μέλη αυτών των Δ.Σ. αρνούμενοι αναίτια να εξοφλήσουν τους έως τότε συνεργάτες μας, εξασφάλισαν πως ο Συνεταιρισμός πέραν των οφειλομένων θα επιβαρυνόταν και με τόκους, αμοιβές δικηγόρων και Δικαστικά έξοδα. 

  Σε μια εντυπωσιακή δε επίδειξη θράσους και ανεξήγητου μένους εναντίον μου, όχι απλώς αρνούνταν να καταβάλουν τα οφειλόμενα στους προμηθευτές που είχαν παράσχει τα προϊόντα τους, πλήττοντας έτσι την εικόνα και την αξιοπιστία του Συνεταιρισμού, αλλά ως απάντηση στις Αγωγές τους προέβαλαν ότι το χρέος δεν βαρύνει τον Συνεταιρισμό ως νομικό πρόσωπο, αλλά εμένα τον ίδιο τότε Πρόεδρο ως δρώντα χωρίς εκπροσωπευτική εξουσία(!). 

   Προέβησαν δε και σε Ανταγωγές με τις οποίες ζητούσαν να καταδικαστώ εγώ να πληρώσω στους προμηθευτές τα οφειλόμενα.
  Φυσικά, όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί κατέπεσαν, μιας και το Δικαστήριο απεφάνθη ότι όλες οι αποφάσεις του τότε Δ.Σ. για συνεργασίες ελήφθησαν σύννομα και σε σεβασμό προς το Καταστατικό και εγώ ο ίδιος δρούσα στα πλαίσια της εκπροσωπευτικής μου εξουσίας και για λογαριασμό του Συνεταιρισμού, ο οποίος άλλωστε καρπωνόταν τα οφέλη των συνεργασιών αυτών.


 Από τον Ιανουάριο του 2013, οπότε και παραιτήθηκα από Πρόεδρος του Συνεταιρισμού, υφίσταμαι έναν εντυπωσιακό ηθικό πόλεμο, που γίνεται βαναυσότερος στη μικρή κοινωνία που ζούμε. 

  Επιπλέον, γίνεται διαρκής προσπάθεια να ποινικοποιηθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την θητεία μου και να υποστώ οικονομική ζημιά. 

  Το γεγονός ότι απαλλάσσομαι με δικαστικές αποφάσεις από όλες τις κατηγορίες δεν αναιρεί την συναισθηματική και οικονομική ταλαιπωρία που υφίσταμαι εγώ και η οικογένειά μου από τη συνεχή εμπλοκή μου ενώπιον δικαστηρίων και ελεγκτικών επιτροπών. 

  Αυτή είναι η κατάληξη της επί δωδεκαετία άμισθης εργασίας μου στο Συνεταιρισμό στην αρχή της οποίας βεβαίως δεν διανοήθηκα να απαρνηθώ οφειλές της προηγούμενης διοίκησης, αναγνωρίζοντας τη συνέχεια του Συνεταιρισμού ως νομικού προσώπου, ούτε να καταθέτω λεφτά του Συνεταιρισμού σε προσωπικούς μου τραπεζικούς λογαριασμούς, ή μελών της οικογενείας μου προκειμένου να αποφύγω να ξεπληρώσω τις οφειλές του Συνεταιρισμού, όπως έκαναν οι μεταγενέστεροι εμού.   Καταλήγοντας, εκφράζω την ευχή τα μέλη των εκάστοτε μετά την παραίτησή μου αλλά και του παρόντος Δ.Σ. να επεδείκνυαν την ίδια θέρμη, ενεργητικότητα και οικονομική γαλαντομίαμ’ αυτή που επιδεικνύεται στην προσπάθεια εξουθένωσής μου και στις υπόλοιπες υποθέσεις του λειτουργούντος Συνεταιρισμού.

   Ιδίως, ας διευκρινίσουν τα περί της περιστασιακής λειτουργίας του Ελαιοτριβείου και ας απαντήσουν σε ερωτήματα όπως: για ποιο λόγο από την 09η/01/2013 δεν έχουν γίνει Γενικές Συνελεύσεις για ψήφιση προς έγκριση πεπραγμένων, Ισολογισμού-Απολογισμού, ή εάν έχουν λάβει χώρα οικονομικοί έλεγχοι από Ελεγκτές ή Ορκωτούς Λογιστές.
 

Το τριμελές εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού έχει ελέγξει τις πράξεις του Δ.Σ.; 
 Έχει υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση προς Γενική Συνέλευση; 
 Την έχει κοινοποιήσει στην Εποπτική Αρχή;   Και ερωτώ τα μέλη του Συνεταιρισμού, που κατά την προεδρία μου είχε διπλασιασθεί η αξία της συνεταιριστικής μερίδας: αλήθεια θα ενημερώσει κανείς ποτέ τα Μέλη του Συν/σμού

 α/ για την ένταξη του  σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ύψους περίπου 60.000 ευρω για την ανέγερση του νέου ελαιοτριβείου,τα οποία χρήματα είχαν εγκριθεί προς απορρόφηση;

 β/ για την ήδη εκδοθείσα οικοδομική άδεια για την μετεγκατάσταση,

  γ/ την έγκυρη περιβαλλοντική μελέτη η οποία ίσχυε μέχρι τον 8ο-2015, 

 δ/ την θετική απόφαση του ΚΑΣ; 

  Όλες αυτές οι ενέργειες δεν είχαν καμιά οικονομική επιβάρυνση των Μελών και ήταν έτοιμες για υλοποίηση.
  Γιατί δεν ασχολήθηκαν οι μετέπειτα ΣΩΤΗΡΕΣ του Συνεταιρισμού να κάνουν απλή εφαρμογή στα ΕΤΟΙΜΑ που άφησα για την πρόοδο του. 

 Με ποια απόφαση Γενικής Συνέλευσης ενδέχεται να μη λειτουργήσει και φέτος το Ελαιοτριβείο;

 Που και πότε εκφράστηκε ο λόγος του συνεταιρισμένου στο παρών Διοικητικό Συμβούλιο, που δεν έχει που να ελαιοποιήσει τον καρπό του και ο Συνεταιρισμός να μην έχει έσοδα;
 

 Υπενθυμίζω ότι τον Ιανουάριο 2013 που αναγκάστηκα να  παραιτηθώ, το ελαιοτριβείο λειτουργούσε κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα στα σχεδόν καινούργια μηχανήματα του και με μεγάλη στήριξη από μεγάλο ποσοστόΜελών, που χρησιμοποιούσαν το δικό τους ελαιοτριβείο για τον καρπό τους. Και έτσι εργάστηκε όλη την ελαιοκομική περίοδο 2012-2013.


 Τέλος

Ποιός τελικά οφελείται από την μη λειτουργία του ελαιοτριβείου του Συνεταιρισμού;...


                                                                                      6-11-2016

                                                                   Πρώην Πρόεδρος Δ.Σ. του

                                                                     Ελαιουργικού Συνεταιρισμού 

                                                                            Ιτέας – Κίρρας

                                                                     Ευθύμιος Κων. Μαρούτσος


6 σχόλια:

 1. γκολ ποστ, ΘΥΜΙΟ σκιστους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τα ....... της αριστεράς βουβαθηκαν,έχει ο καιρός γυρισματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ? ΜΗ ΤΡΕΛΛΑΘΟΥΜΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

   Διαγραφή
  2. Θυμιο η σειρα σου τωρα.Παιξε μπαλα

   Διαγραφή
 3. μπουχτισαμε απο προσκηνημενους πολιτες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θύμιος - Συνεταιριστικοί λαγοί 3-0 και....οι λαγοί να κρύβονται!

  ΑπάντησηΔιαγραφή