Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας...

Κ. Μίχος Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδος


Β. Κατσαγούνος αναπληρωματικό Μέλος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αριθμ. Πρωτ. : 132541/482/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
                                                                                                                   ΠΡΟΣ: 

Τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους,
                                                                                         τακτικά μέλη:                                                      

   1. Τσιτσάνη Λάμπρο                                        
  2. Aποστολόπουλο Κων/νο
  3. Κοντζιά Ιωάννη
  4. Μίχο Κων/νο                                                         5. Αναστασίου Γεώργιο        
   6. Ευαγγελίου Παναγιώτη        
   7. Βέττα Δημήτριο
   8. Μελισσάρη Ιωάννη

                                                              

   ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση μελών για συνεδρίαση»                   Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της  Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Πλατ. Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), στις   01 /12/2014, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 10:15 π.μ. προκειμένου να συνεδριάσουμε για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως  στις 07/11/2014.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος. Σανιδάς Χαράλαμπος.ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄  Έργα άρδευσης Δήμου Αλιάρτου στο Ν. Βοιωτίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Κυκλοφοριακή σύνδεση Τ.Κ. Γλυφάδας Δήμου Δωρίδας» στο  Ν. Φωκίδας.


 Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.  ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου ΄΄ Υφιστάμενες γεωτρήσεις στην Δ.Κ. Αγ. Γεωργίου του Δήμου Λεβαδέων και κατασκευή υδρευτικού δικτύου με σκοπό την υδροδότηση των Τ.Κ. της Αγ. Παρασκευής και των Αλαλκομένων του Δήμου Λεβαδέων ΄΄  στο  Ν. Βοιωτίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Κέντρο Δορυφορικών Εκπομπών Θερμοπυλών, Δήμου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου, Ν. Φθιώτιδας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου ξενοδοχείου – υδροθεραπευτηρίου με την επωνυμία ΄΄ ΓΑΛΗΝΗ΄΄, τύπου 5*, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ ΓΑΛΗΝΗ Ξ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.΄΄ δυναμικότητας 493κλινών στα Καμένα Βούρλα του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου  Ν. Φθιώτιδας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.  ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος – δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα, κοπής – μορφοποίησης και κατεργασίας λίθων και μορφοποίησης σιδήρου της ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ στη θέση «ΓΚΑΤΖΟΥΡΕΙΚΑ» ΔΕ Μώλου, Δήμου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου Ν. Φθιώτιδας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έρευνα λατομικού χώρου, σε έκταση 84.463,69 τ.μ. του Γεωργίου Δημ. Ζαφειράκη στη θέση «ΞΗΡΟ ΟΡΟΣ» ΤΚ Κουρκουλών, ΔΕ Ελυμνίων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Ν. Ευβοίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)    Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων  λατομείου σχιστολιθικών πλακών     της « Ε. ΔΡΙΤΣΑΣ &  ΣΙΑ ΕΕ » στην ΤΚ Μελισσώνα ΔΕ Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση  Σχεδίου  Διαχείρισης Αποβλήτων λατομείου μαρμάρων της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε.  στη θέση «Ποδούλα», Τ.Κ. Θεολόγου. Δ.Ε. Διρφύων, Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε. Ευβοίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση θαλάσσιας έκτασης κατά 10 στρέμματα, υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση «Ροδάς», του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού Νομού Ευβοίας της εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε", με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας, συνολικής θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 468,75 τόνων.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση θαλάσσιας έκτασης κατά 5 στρέμματα, υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 15 στρεμμάτων στη θέση «Ανεμόμυλος», Τοπικής Κοινότητας Λιχάδας, του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού  Νομού Ευβοίας  της εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε", με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας, συνολικής θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και  ετήσιας δυναμικότητας 475 τόνων.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων από μετατόπιση, αναδιάταξη υφιστάμενης μονάδας στην ίδια θέση με αύξηση δυναμικότητας από 300 τον/έτος σε 412,5 τον/έτος και εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων στη θέση «Χερονήσι – Σκουπίδια», του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού Νομού Ευβοίας της εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε".

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση – τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων: α) ιχθυογεννητικού σταθμού και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητη χερσαία έκταση εμβαδού  12.442,30 τ.μ., και β) προβλήτας, θέση « Τρανός Ανήφορος », Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».


Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 15: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση : α) ενιαίας πλωτής μονάδας πάχυνσης Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, ετήσιας δυναμικότητας 877,5 τον (εκσυγχρονισμός και επέκταση της υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης 10 στρεμμάτων κατά 30 στρέμματα στη θέση «Ποταμοί Όρμου Αντίκυρας», του Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας), β) συσκευαστηρίου, ετήσιας δυναμικότητας 877,5 τον (αύξηση της εγκεκριμένης δυναμικότητας των 350 τον/έτος) και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της μονάδας σε ιδιόκτητη χερσαία έκταση 1.503,49 τ.μ. στην ίδια θέση της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ε.Π.Ε.».

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2.641,20 ΚWτης εταιρείας ΄΄ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΄΄  του  Δήμου Θηβαίων Π.Ε.. Βοιωτίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στη θέση ΄΄Μεσοβούνι΄΄ του Δήμου Δωρίδας στο  Ν. Φωκίδας.


Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

 ...

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με κωδικό ΄΄ ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΠΟΛΗ΄΄ στο ύψωμα ΄΄ ΡΟΒΑΧΩΝΑ ΄΄ του Δήμου Δωρίδος Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ.


Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης

 ...

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με  κωδικό «1000942 ΕΛΑΤΟΣ» στη θέση «ΕΛΑΤΟΣ», της Τ.Κ. Επταλόφου του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας.


Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής ΑντώνηςΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE με κωδικό «ΚΟΥΚΟΤΟΣ 1402262» που είναι εγκατεστημένος στο ύψωμα ΚΟΥΚΟΤΟΣ τοτ Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15 MW  της εταιρείας  «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.», στη θέση ΄΄Μουγγουλιός΄΄, Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας.

 Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15 MW  της εταιρείας  «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.», στη θέση ΄΄Πλαγιά Ψήλωμα΄΄, Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Πάρκου παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 20 MW  της εταιρείας  «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.», στη θέση ΄΄ Μαυροπλαγιά – Κάστρο ΄΄, του Δήμου Τανάγρας, του Ν. Βοιωτίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

       Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε το μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                             ΣΑΝΙΔΑΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κο. Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας

κα. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Στ. Ελλάδας

κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες έδρες τους                                                 

Επικεφαλής Παρατάξεων Περιφερειακού Συμβουλίου

Εκτελεστικό  Γραμματέα κο. Ν. Χαρδαλιά.

Εισηγητές θεμάτων για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση της επιτροπής :        

α) Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κο. Τερζή Αντώνη.ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:


1. Κατσαγούνο Ευάγγελο,

2. Κυρίτση Δημήτριο,    

3. Ψυχογιό Γεώργιο,

4. Αργύρη Δημήτριο,   

5. Καλαντζή Αικατερίνη,  

6. Θηβαίο Νικόλαο, 

7. Στουπή Νικόλαο,

8. Γεωργούλη Αδαμάντιο.

Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου.

Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ/κής Διακυβέρνησης,

με την υποχρέωση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περ. Στ. Ελλάδας

Δ/νση Διοίκησης Τμ. Συλλογικών Οργάνων.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στέρεας Ελλάδας.

Δήμους  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.             

2 σχόλια:

  1. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ!!!!
    ΚΟΙΜΑΜΑΙ ΗΣΥΧΟΣ...ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ο συνδιασμός θεμάτων και προσώπων της Φωκίδας είναι αχτύπητος. Τώρα εξηγούνται πολλά

    ΑπάντησηΔιαγραφή