Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Πρόσκληση σε διαδικτυακό διάλογο για τον Τουρισμό από την Περιφέρεια...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ 

 Αγαπητοί,


   Το Περιφερειακό Γραφείο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λαμία, αποτελεί βασικό πυλώνα των δράσεων του συνδέσμου, ώστε να δοθεί βήμα στην τοπική κοινωνία του τουρισμού, στους επαγγελματίες, στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Το Περιφερειακό Γραφείο, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία του ΣΕΤΕ, του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ και της Marketing Greece, ενεργεί συμβουλευτικά προς την Περιφέρεια και τις τοπικές αρχές, ενώ στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα & την Κοινωνία του Τουρισμού.  

  Το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ και το Περιφερειακό Γραφείο Στερεάς Ελλάδος, στην προσπάθεια τους να συμβάλουν  στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προϊόντων του Τουρισμού, αλλά και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών γενικότερα, καλεί τους φορείς του Τουρισμού σε όλη την Στερεά Ελλάδα αλλά και όλους τους πολίτες, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια , εκθέτοντας τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους με στόχο την καλύτερη προβολή  και  την περαιτέρω τουριστική ανάδειξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Με μεγάλο ενδιαφέρον, περιμένουμε να καταγράψουμε, τις απόψεις και τις προτάσεις σας, στην διεύθυνση:


Ευχαριστώντας εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άννα Κουτσούπη, Υπεύθυνη Γραφείου Στερεάς Ελλάδος
Δαυιδία Κατσαντώνη, Στέλεχος Γραφείου Στερεάς Ελλάδος
Υψηλάντου 1,  Λαμία
Τηλ: 22313   51 213  - 1 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου