Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Νέος Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας ο πρώην Αντιδήμαρχος Ιτέας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος...

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αποτέλεσμα εικόνας για Δημοτικός Σύμβουλος Δελφών Ανδρέας Παναγιωτόπουλος
   ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν . ΦΩΚΙΔΑΣ 

    Αριθ. μελών κατά το νόμο: 9 
 Πράξη αριθ. 10/2017

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 Κοτσιμπός Αλέξανδρος, Λιμενάρχης Ιτέας Αντιπρόεδρος 
Μπρόκου Ελένη , Προϊσταμένη Τελωνειακής Αρχής Ιτέας 
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας 
Κασούτσα Βασιλική 
Γιογάκης Nικόλαος 
Σκοπελίτης Γεώργιος 
Αλτάνης Δημήτριος 

 ΑΠΟΝΤΕΣ
 Αγγελέτος Αθανάσιος 
Γεωργούλα Ευθυμία αν και νόμιμα προσκλήθηκαν δεν προσήλθαν. 

   ........................
 Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος Κοτσιμπός Αλέξανδρος Πλωτάρχης Λ.Σ ., Λιμενάρχης Ιτέας εισάγει για συζήτηση το μοναδικό θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη:
  Π ε ρ ί « Εκλογή ς Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας για το υπόλοιπο της θητείας της (τριετία 2015 - 2017) » 

   Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 1...............
 7. Την από 24 - 02- 2017 παραίτηση του Νικολάου Γιογάκη από το αξίωμα του αιρετού Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Ν. Φωκίδας. 

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Λιμενική Επιτροπή Ν. Φωκίδας η οποία έχει οριστεί και συγκροτηθεί σε σώμα για την τριετία 2015 - 2017 από τους κάτωθι: 
  1. Τον Προϊστάμενο της Λιμενικής αρχής Ιτέας ως αντιπρόεδρο, με αναπληρω τή του το νόμιμο αναπληρωτή του 
 2. Τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής αρχής Ιτέας, με αναπληρωτ ή του τον νόμιμο αναπληρωτή του 3. Τον Παναγιωτόπουλο Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο Δελφών, εκ πρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή του το Μάνιο Ασημάκη, Δημοτικό Σύμβουλο Δελφών 
 4. Τον Αγγελέτο Αθανάσιο, εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Ν. Φωκίδας, με αναπληρ ωτή του τον Μπακάλη Κωνσταντίνο 
 5. Τ η Γεωργούλα Ευθυμία του Σωτηρίου εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Ν. Φωκίδας, με αναπληρωτή της τον Εμμανου ήλ Γεώργιο – Γλαύκο του Νικολάου 
 6. Την Κασούτσα Βασιλική του Μιχαήλ εκπρόσωπο του Ταμείου Ναυτικών Πρακτόρων Ν. Φωκίδας, με αναπληρωτή της τον Κασούτσα Ανάργυρο 
 7. Το Γιογάκη Νικόλαο, με αναπληρώτριά του την Τσόκα - Λέτσου Αικατερίνη
  8. Το Σκοπελίτη Γεώργιο, με αναπληρωτή του το Βλάχο Κωνσταντίνο 
 9. Τον Αλτάνη Δημήτριο, με αναπληρωτ ή του το Μπεχλιβανίδη Παναγιώτη θα πρέπει να προβεί στην ε κλογή εκ των μελών της , του Προέδρου αυτής , για το υπόλοιπο της θητείας της (τριετία 2015 - 2017) . 

   Ο Προεδρεύων ζήτησε να δηλωθούν υποψηφιότητες εκ των τακτικών μελών για το αξίωμα του Π ροέδρου. 
 Υποψηφιότητα θέτει ο κ. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας. 
  Ακολουθεί ψηφοφορία για την εκλογή του Π ροέδρου της Λιμ ενικής Επιτροπής. 
 Ολοκληρωμένης της διαδικασίας της διαλογής και καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, προέκυψε ότι ο κ. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, ο μοναδικός υποψήφιος, έλαβε επτά ( 7 ) ψήφους. 
 Τα σχετικά ψηφοδέλ τια αφού μονογράφησαν από τον Προεδρεύοντα Λιμενάρχη Ιτέας και την Προϊσταμένη Τελωνειακής Αρχής Ιτέας , κατετέθησαν στο αρχείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας. 
  Επομένως Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής Ν. Φωκίδας για το υπόλοιπο της τριετίας 2015 – 2017 εξελέγη από τα μέλη αυτής ο κ. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας .
  Ο Αντιπρόεδρος καλεί τη Λιμενική Επιτροπή να αποφασίσει επί των ανωτέρω. 
 Η Λιμενική Επιτροπή, αφού άκουσε όλα αυτά και έχοντας υπόψη τ ον κώδικα «Περί Λιμενικών Ταμείων» Αποφασίζει ομόφωνα Εκλέγει Πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας για το υπόλοιπο της θητείας της (τριετία 2015 -2017) τον κ. Παναγιωτόπουλο Ανδρέα από τα μέλη αυτής, με ψήφους επτά (7 ). Η απόφ αση αυτή πήρε αριθμό 10/2017 . 
  Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για τον κατά νόμο έλεγχ ο και έκδοση εγκριτικής απόφασης.
  Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό. Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφηκε αυθημερόν. 

  Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ 

 Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος  
Κοτσιμπός Αλέξανδρος  
   Πλωτάρχης       ΛΣ                                                                            
Τα Μέλη
Μπρόκου Ελένη
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
Κασούτσα Βασιλική 
Γιογάκης Νικόλαος
 Σκοπελίτης Γεώργιος 
Αλτάνης Δημήτριος

6 σχόλια:

 1. Όπως καταλαβαίνετε αδέρφια η υπόθεση στο Λινενικό γίνεται...και πέντε αυγά Τουρκίας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συγχαρητήρια λοιπόν κυρία Αντιδήμαρχε, ως τέως Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, για την επέκταση των αρμοδιοτήτων σου μέχρι ο νέος Πρόεδρός του να μεταγλωττίσει την ορολογία του ορεσίβιου Λιμνη-κού Ταμείου σε θαλάσσιου, με τη βοήθεια του σκαφάτου Βουλευτή μας που γνωρίζει από λίμνες και από θάλασσες....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και τρια αυγα...τουρκιας να τα κλωσετε......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την έως τώρα τακτική του και βάζει δικούς του ανθρώπους στις θέσεις κλειδιά του Νομού. Επιμελητήριο, Προϊσταμένους ταμείων του Δήμου, Εκπροσώπους τύπου Δήμαρχων και άλλα τέτοια. Ο νόων νοείτω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την έως τώρα τακτική του και βάζει δικούς του ανθρώπους στις θέσεις κλειδιά του Νομού. Επιμελητήριο, Προϊσταμένους ταμείων του Δήμου, Εκπροσώπους τύπου Δήμαρχων και άλλα τέτοια. Ο νόων νοείτω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ολοι εσεις που κοπτεστε για τα καταστηματα της Ιτεας, γνωριζετε πως αντεχουν οικονομικα μεχρι σημερα? Ξερετε τι χρωμα καρεκλες εχουν? Προσπαθητε ολοι σας να διμιουργησετε αρνητικο κλιμα με τη τοποθετηση του αυγουλα στη θεση του προεδρου στο Λιμενικου Ταμειου Φωκιδας. Δυστιχως για εσας, ευτυχως για εμας ειναι ενας απ τους καλυτερους πελατες μας. Οποτε γνωριζει απο μεσα τα προβληματα. Οι καταστηματαρχες της Ιτεας τον στηρειζουν απερισκεπτα. Εσεις απλα βγαλτε τη χολη σας στο προσωπο του. Προχωρα φιλε Ανδρεα ειμαστε διπλα σου.ΜΗ ΜΑΣΑΣ.

   Διαγραφή