Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη του ευρύτερου κέντρου της Άμφισσας...

Αποτέλεσμα εικόνας για κυκλοφοριακής μελέτη αμφισσαςΆμφισσα 20/02/2017                                                                                            Αρ.πρωτ. 3646 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ____ 

 Δημοσίευση  κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (άρθρο 79 παρ. 4 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ), που λήφθηκε στις 13/02/2017. 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης του ευρύτερου κέντρου της Δ.Κ. Άμφισσας» (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ.).

                                     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   31/13.02.2017
                                                (ΑΔΑ: 7ΝΘ5Ω9Θ-295)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών
«…                             Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

            Υιοθετεί, ως έχει, την ως άνω αριθ. 4/01.02.2017 (εισηγητική) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (η οποία ελήφθη μετά τη γνωμοδότηση ως άνω του Συμβουλίου της Δ.Κ. Άμφισσας), που αφορά στην έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης του ευρύτερου κέντρου της Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών, αποδεχόμενο και την τροποποίηση που πρότεινε κατά την αγόρευσή του ο κ. Δήμαρχος.
Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών αποφασίζει υπέρ: 1) Της αποδοχής του Σεναρίου 1 της κυκλοφοριακής μελέτης του κέντρου της πόλης της Άμφισσας, 2) Της αποδοχής της από 12.01.2017 εισήγησης (αριθμ. πρωτ. 807/16.01.2017) του μελετητή κ. Ιωάννη Λίγκα και της αντίστοιχης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, με την οποία γίνονται αποδεκτές ορισμένες αλλαγές στο σενάριο 1 της μελέτης με βάση προτάσεις και παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη φάση της διαβούλευσης και 3) Πέραν των συγκεκριμένων ως άνω αλλαγών, που αποτυπώνονται και περιλαμβάνονται στο σχέδιο εισήγησης (τεχνική έκθεση) που ετοίμασε προς τούτο ο μελετητής, κ. Ιωάννης Λίγκας, και ενσωμάτωσε στην Εισήγησή της η Ε.Π.Ζ.(που περιέχει και Κανονισμό νέων Πεζοδρόμων),αποφασίζει επιπλέον τρεις τροποποιήσεις, ήτοι: α) Να μην τοποθετηθούν ελαστικοί κώνοι σε τρεις σειρές στο τελευταίο τμήμα της Λεωφόρου Σαλώνων (μεταξύ πλατείας Ησαΐα και οδού Γιδογιάννου), αλλά μόνο σε μία σειρά προς το δυτικό πεζοδρόμιο, όπως διαμορφώνεται και η υπόλοιπη λεωφόρος Σαλώνων και σε ίδια απόσταση από το πεζοδρόμιο αυτό όπως και στον υπόλοιπο δρόμο, β) Να μην τοποθετηθούν ελαστικοί κώνοι στην οδό Ι. Γιδογιάννου απέναντι από την Εισαγγελία, για αισθητικούς λόγους και εκτιμώντας ότι δεν θα προκύψει πρόβλημα στην κυκλοφορία και γ) Να διευρυνθούν οι ημέρες λειτουργίας των εκ περιτροπής πεζοδρόμων (δρόμων ήπιας κυκλοφορίας – Woonerf) σε τέσσερις από τρεις μήνες και συγκεκριμένα να λειτουργούν με τον τρόπο αυτόν όχι από 1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου, αλλά από 15 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου και το ωράριο λειτουργίας τους να είναι από 20.30 το βράδυ έως 06.00 το πρωί, κατά τις ημέρες αυτές.

Επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης τα κάτωθι έγγραφα του μελετητή:

3 )        ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ), με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά τη φάση της Διαβούλευσης.
            Την Απόφαση υπερψήφισαν οι Δ.Σ. : Α.Αγγελόπουλος, Ε.Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Λ.Αναγνωστόπουλος, Ν.Μολιώτης, Δ.Μπουλούτας, Β.Πανάγου, Α.Ζωμένος, Γ.Δρακάκης, Α.Κορδάς, Μ.Ανδρεοπούλου, Ν.Μίχος, Ι.Γεωργίου, Α.Τσονάκας, Τρ.Πιλάλα-Τσακίρη, Χ.Παναγιωτόπουλος, Α.Καραδήμα, Α.Κυριακίδης, Α.Μάιος, Κ.Καραγιάννης (19 επί συνόλου των δημοτικών συμβούλων 33 και παρόντων 28).

            Μειοψήφισαν οι Δ.Σ.: Γ.Ιωσηφίδης, Π.Μέγκος, Π.Κασούτσα, Β.Καραγιάννης, Χρ.Σεγδίτσα, Π.Ταγκαλής, Γ.Καπαρέλη, Λ.Λύτρας, Ανδρ.Παναγιωτόπουλος.

      Την απόφαση υπερψήφισε και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Άμφισσας κ. Ν.Βενετσάνης.                                                   Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.  Δελφών

                                                     ΧΑΡ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου