Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Γίνεται Εθνικό Πάρκο η Γκιώνα...! με ζώνες προστασίας και Φορέα Διαχείρισης...


                      Αποτέλεσμα εικόνας για γκιωνα οι ωραιοτερες φωτο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΜΦΙΣΣΑ 05.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                                      ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. 16558 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠEΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

  ΘΕΜΑ: 

  Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (πλατεία Κεχαγιά) στην Άμφισσα την 09.09.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07.06.2010) :

   1) Χαρακτηρισμός του όρους Γκιώνα ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών & Ίδρυση Φορέα Διαχείρισης αυτού. 

  2) Επί της αριθ. 27/09.06.2016 καταγγελίας των Κυνηγετικών Συλλόγων Άμφισσας κ.λ.π. 


 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ 
 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου