Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου..

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

Το Πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών της Δελφικής Δημοκρατίας του Γ. Δρακάκη...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 100 ΠΡΩΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
της
 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΔΕΛΦΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 

  Το αναλυτικό πρόγραμμά μας θα αναλυθεί και θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο σε δεύτερο χρόνο. Ο παρών σχεδιασμός αφορά το πρόγραμμα των εκατό πρώτων ημερών. 

 
Αποτέλεσμα εικόνας για δρακακησ φωκιδα
 Το πρόγραμμα  των 100 ημερών έχει στο κέντρο της προσοχής και του σχεδιασμού τον  Άνθρωπο, τον πολίτη του Δήμου Δελφών. Για να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος προς τους πολίτες, είναι επιτακτική ανάγκη να αφήσουμε πίσω το σημερινό συγκεντρωτικό - αναχρονιστικό μοντέλο διοίκησης και να περάσουμε σε ένασύστημα μεκυρίαρχη λογική, ΕΝΑΣ επιτελικός Δήμος, με αποκεντρωμένες αποτελεσματικές - καλύτερες υπηρεσίες που να σχεδιάζει για το μέλλον .

Ητωρινή οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, του οποίου βασικό χαρακτηριστικόείναι ο συγκεντρωτισμός, δεν προάγει τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και λειτουργεί αναποτελεσματικά όσον αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη, πράγμα που δυστυχώς έχει γίνει σκληρά αντιληπτό από όλους! Απατούνται άμεσα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΙΚΕΣ και ΑΛΛΑΓΕΣ οι οποίες αφενός θα προσδώσουν Οικονομίες κλίμακος, αφετέρου θα μεγιστοποιήσουν  την αποτελεσματικότητα.

 Στα πλαίσια αυτά διοικητικών αλλαγών  ο Δήμος Δελφών θα αποκτήσει νέο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, νέο οργανόγραμμαμε κύριο χαρακτηριστικό τις αποκεντρωμένες συγκροτημένες υπηρεσίες.

Θα δημιουργηθούν τρείς ( 3 )Δημοτικές  ενότητες…

Α) ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Β) ΙΤΕΑΣ

Γ) ΓΡΑΒΙΑΣ

Κάθε μια ενότητα θα είναι αυτάρκης σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα,  με στόχο την άμεση αποκατάσταση - επίλυση προβλημάτων και την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη. Δηλαδή όλες οι Διευθύνσεις με τις υπηρεσίες των θα αποκεντρωθούν και θα λειτουργούν και στις τρείς αυτές δημοτικές ενότητες.

Η δημοτική ενότητα της Άμφισσας θα καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες των πρώην καποδιστριακών δήμων Άμφισσας και Δελφών.

Η δημοτική ενότητα της Ιτέας θα καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες των  πρώην καποδιστριακών  Δήμων  Ιτέας, Γαλαξειδίου, Δεσφίνας.

Η δημοτική ενότητα της Γραβιάς θα καλύπτει τις ανάγκες των πρώην καποδιστριακών Δήμων Γραβιάς, Πολυδρόσου,Καλλιέων.

Αξιολόγηση - Αξιοποίηση και κατανομή του προσωπικού βάσει γνώσεων και εμπειρίας  στις έδρες των τριών δημοτικών ενοτήτων καθώς και στις έδρες των πρώην Καποδιστριακών  Δήμων.

Άμεση επιμόρφωση του προσωπικού ούτως ώστε να καταστεί ικανό να αντεπεξέρχεται επαρκώς στα καθήκοντά του.

Οι Αντιδημαρχίες μειώνονται σε τρεις (3) με έδρες τις προαναφερόμενες δημοτικές διοικητικές ενότητες.

Για την ανά περίσταση ενδεχόμενη  συνεργασία μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων θα χρησιμοποιείται το σύστημα τηλεδιάσκεψης μέσω skype κλπ.

Αυτό το μοντέλο οργάνωσης του Δήμου θα συμβάλει σε  οικονομίες κλίμακος που θα προέρχονται ΑΠΟ:

 α) από την τεράστια μείωση του λειτουργικού κόστους των υπηρεσιών αφού οι μετακινήσεις προσωπικού, εξοπλισμού, μηχανημάτων, αυτοκινήτων κλπ θα μειωθούν δραστικά

β) από την μείωση εξόδων των αιρετών

 γ) από την μείωση εξόδων συντήρησης των μηχανημάτων αφού ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις και η καταπόνηση αυτών

δ)  από την κατάργηση της ΔΕΥΑ (Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης) μιας συγκεντρωτικής κοστοβόρας επιχείρησης.

Προϋπολογισθείσαεξοικονόμηση κόστους από τις ανωτέρω δράσεις άνω των 500.000 ευρώ.

Άμεση κατάργηση της κοστοβόρας επιχείρησης ΔΕΥΑ η οποία δεν έχει κανένα ουσιαστικό ρόλο αφού όλες της οι δράσεις της θα καλύπτονται από το οργανωτικό σχήμα των τριών διοικητικών δημοτικών ενοτήτων.

Διάλυση της εργολαβικής σύμβασης με τον ΦΟΣΔΑ σύμβασης για την αποκομιδή των απορριμμάτων– ανακυκλώσιμων κλπ.  Ο Δήμος δύναται να είναι αυτάρκης και σε εξοπλισμό και σε προσωπικό και η αποκομιδή των απορριμμάτωνδύναται να γίνεται με ίδια μέσα (προσωπικό, αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ) αυτό σημαίνει εξοικονόμηση πόρων της τάξεως των 700.000 ευρώ.

Η συνολική εξοικονόμηση χρημάτων μόνο από αυτές τις άμεσες ενέργειες περίπου 1.200.000 θα αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και πρωτίστως στους συμπολίτες μας που πάσχουν.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΑΓΗΤΟ με την Εκπόνηση επισιτιστικού προγράμματος για όλους τους άπορους συμπολίτες μας.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ με την επανασύνδεση του ρεύματος.

ΕπίσηςΠλήρη απαλλαγή των δημοτικών τελών ορίζεται για τις παρακάτω κοινωνικές ομάδες
•    Άποροι
•    Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 18.000 €.
•    Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 €
•Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000€ .
•    Χήρος-Χήρα που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο, με 1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000€.
•    Μονογονεικές οικογένειες των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου –ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000€.
•    Μακροχρόνια Άνεργα Ζευγάρια ( πάνω από 1 έτος ) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 8.000€.
Υποστήριξη ανθρώπων με αναπηρία

Σε όλα τα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια που στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες θα γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα

Διαμόρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (π.χ. χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών όπως των πλατειών/ πεζοδρόμων/ πεζοδρομίων/ νησίδων, χώρων πρασίνου, στάσεων κ.λπ.) θα  εξασφαλιστεί  η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρίαΔημιουργία κέντρου βοήθειας το οποίο θα λειτουργεί όλο το 24ωρο . Για οποιαδήποτε πρόβλημα βλάβη  οι πολίτες θα απευθύνονται στο κέντρο το οποίο θα τους ενημερώνει άμεσα ηλεκτρονικά  για την εξέλιξη και αποκατάστασηΕπανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας

 για την εποπτεία των δημόσιων χώρων της πόλης, την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της, καθώς και για την γενική ασφάλεια των πολιτών.Σύσταση του ενιαίου δημοτικού λιμενικού ταμείου Δήμου Δελφών όπου ο Δήμοςθα είναι υπεύθυνος για όλες τις ζώνες λιμένα (Ιτέας και Γαλαξειδίου ) με σκοπό την άμεση επίλυση προβλημάτων και την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για μία αξιοπρεπή παρουσία στην γενικότερη λιμενική πολιτική της χώρας.

Κατάργηση όλων αυτών των ανισόρροπωνκυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Άμφισσακαι επαναφορά στην προτέρα κατάσταση. Εκπόνηση μιας ρεαλιστικής και όχι υποδεκνυόμενης μελέτης με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας και την ανάπτυξη της πόλης.Αναβάθμιση  και πλήρη υποστήριξη του site Δήμου με την νέα οργάνωση και καινοτόμες εφαρμογές όπως : 
Το δημοτικό web ραδιόφωνο
που θααποτελεί το σύγχρονο επικοινωνιακό βήμα για κάθε πολίτη του Δήμου, το σύστημα livestreaming όπου θα μεταδίδονται απευθείας και θα αποθηκεύονται όλα τα δημοτικά συμβούλια .

Ο κάθε πολίτης – επισκέπτης του site μεταξύ άλλων στην επιλογή «Δημοτικό Συμβούλιο»  θα μπορεί να βρει τόσο τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και τα πρακτικά των συνεδριάσεων έτσι ώστε να μπορεί να ενημερωθεί για κάθε θέμα που τον ενδιαφέρει.

Επίσης
Με  μία εφαρμογή που θα μπορεί ο κάθε δημότης να κατεβάσει στο κινητό του, iphone ή android, θα έχει τη δυνατότητα να έχει όλο το site στα χέρια του όπου και αν βρίσκεται και να λαμβάνει όποια πληροφορία ή υπηρεσία χρειάζεται.
Έτσι, ο Δήμος Δελφών μέρα μα την μέρα  τόσο με την επικοινωνία με τους δημότες όσο και με εφαρμογές θα εισέλθει στην εποχή της έξυπνης πόλης όπως οι Έξυπνες Στάσεις, η Έξυπνη Στάθμευση, η Τηλεματική Ιατρική Υποστήριξη, η ψηφιοποίηση όλου του υλικού του Δήμου, οι γεωπληροφορικές εφαρμογές GIS, o Έξυπνος Φωτισμός κλπ. Ένα σύνολο ψηφιακών επιπέδων που θα ενταχθούν σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα ανοιχτού λογισμικού για την άμεση και αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση του πολίτη.


Και συνεχίζουμε με βάση ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που σύντομα θα ανακοινωθεί για να μπεί ένα οριστικό τέλος στην  παρακμή που έχει περιέλθει αδίκως ο Δήμος Δελφών . Ένα σχεδιασμό που τα αλλάζει όλα και βάζει το Δήμο Δελφών σε τροχιά ανάπτυξης .14/12/2018

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ

                                             ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

                                                               ΔΕΛΦΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου