Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Κωστοπαναγιώτου: Κάρτα ανεργίας στους σπουδαστές ΙΕΚ από τον ΟΑΕΔ...        Ο ΟΑΕΔ  δίνει  λύσεις στα πλαίσια  των θεσμικών αρμοδιοτήτων του Οργανισμού και του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, στο ζήτημα των σπουδαστών ΙΕΚ και της ιδιότητας του ανέργου (κάρτα ανεργίας, χρόνος ανεργίας, επιδόματα, μοριοδότηση, παροχές κλπ). 
 Θα το γνωρίζετε όλοι το θέμα, καθώς έχει απασχολήσει πολύ, ειδικά τους τελευταίους μήνες. 
 Έχουν υπάρξει αιτήματα, διαμαρτυρίες, ερωτήσεις κλπ και από σπουδαστές ΙΕΚ και από βουλευτές.
  Θα ακολουθήσει εγκύκλιος για τον τρόπο υλοποίησης των αποφάσεων του ΔΣ, ενώ περαιτέρω ζητήματα θα διερευνηθούν σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας.

 Σπουδαστές ΙΕΚ και ιδιότητα ανέργου

Στη χθεσινή του συνεδρίαση, στις 14 Ιουνίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΟΑΕΔ, συζήτησε το θέμα «Σπουδαστές στα ΙΕΚ και ιδιότητα ανέργου». Μέχρι σήμερα
οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές στα ΙΕΚ χάνουν την ιδιότητα του ανέργου κατά τη διάρκεια
φοίτησής τους. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι σταματούν να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας με
ταυτόχρονη διακοπή της κάρτας ανεργίας. Η κάρτα ανεργίας διακόπτεται και στους μη
επιδοτούμενους ανέργους, με αποτέλεσμα να μηδενίζεται η προηγούμενη περίοδος
ανεργίας. Οι εργαζόμενοι σπουδαστές, σε περίπτωση που διακοπεί η εργασιακή τους σχέση
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και δικαιούνται επίδομα ανεργίας, δεν τους
καταβάλλεται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και θέλοντας
να ικανοποιήσει δίκαια αιτήματα των σπουδαστών ΙΕΚ, καθώς και να επιλύσει ένα χρονίζον
ζήτημα αποφάσισε, στα πλαίσια των θεσμικών του αρμοδιοτήτων, για τις παρακάτω
κατηγορίες σπουδαστών, τα εξής:
• Οι επιδοτούμενοι άνεργοι συνεχίζουν να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους κι εφόσον δεν έχει λήξει η επιδότησή
τους. Ως εκ τούτου, συνεχίζεται η καταβολή του επιδόματος τακτικής
ανεργίας.
• Οι εργαζόμενοι σπουδαστές, των οποίων λύεται ή λήγει η σχέση εργασίας κατά
τη διάρκεια της κατάρτισής τους, δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, διατηρούν την
ιδιότητα του ανέργου μέχρι τη λήξη της επιδότησης.
• Οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι, προς το παρόν, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα
μητρώα ανέργων, χωρίς να υπολογίζεται η διάρκεια των σπουδών τους στο
χρόνο ανεργίας. Θα διερευνηθεί η ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης του θέματος

 των μη επιδοτούμενων ανέργων σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Επιπλέον, για τους επιδοτούμενους ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα
κατάρτισης (παρ. 3, αρθρ. 30, ν. 4144/2013), το Δ.Σ. αποφάσισε ότι ο χρόνος κατάρτισης
λογίζεται ως χρόνος ανεργίας.
Αναλυτικά, ο τρόπος υλοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, θα περιγραφεί
με εγκύκλιο που θα αναρτηθεί στο portal του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου