Ατενίζοντας το καμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Γηροκομείο Άμφισσας(μέρος πρώτο): Το χρονικό ενός εγκλήματος…


  Εφημερίς "ΦΩΚΙΣ"
   
    Το Γηροκομείο Άμφισσας αποτελεί πλέον αμαρτωλό παρελθόν. Είναι σημαντικό όμως πως από την πλευρά μας έχουμε κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να αποτραπεί το σημερινό αποτέλεσμα. 
  Οι πάντες κώφευαν…όταν δεν φωνασκούσαν! Και ουδέποτε αιτιολογήθηκαν οι φωνασκίες τους, γιατί τα κληροδοτήματα και οι δωρεές ανήκουν στους δημότες προς όφελός τους και όχι μόνο, αλλά και των παιδιών τους. 

  Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε επικοινωνιακά από τους επιτήδειους υπεύθυνους το οικόπεδο μεγάλης αξίας στο Χολαργό που ανήκει στο κληροδότημα Κονιάκου (και για το οποίο η αντιδικία Τριαντάφυλλου Κονιάκου-Επιτροπής Κληροδοτημάτων Υπουργείου Οικονομικών και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Γηροκομείου Άμφισσας στο Εφετείο Αθηνών, έληξε με ΑΠΟΡΡΙΨΗ της αίτησης για πώληση του φιλέτου…οπότε έβαλαν τους εργαζομένους να το εκπλειστηριάσουν!!! ) επιβεβαιώνει την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε το Ίδρυμα. 

    Η απόφαση του εφετείου είναι καταπέλτης: Όσον αφορά τον επικαλούμενο πρώτο λόγο: 
 1) από κανένα στοιχείο δεν αποδεικνύεται ότι εκ παραδρομής έχει συμπεριληφθεί το εν λόγω ακίνητο στην από 20.12.2006 αίτησης της. 
 2) Από κανένα στοιχείο δεν αποδεικνύεται ότι κατέβαλε το αιτούν εξ ιδίων το χρηματικό ποσό των 500.000 ευρώ για την επισκευή κτηριακής πτέρυγας με το όνομα του διαθέτη Αντωνίου Κονιάκου και της συζύγου του. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι “έγινε αναπαλαίωση και χρηματοδοτήθηκε και από το κράτος”. Δεν προσκομίζεται κανένα έγγραφο αποδεικτικό των ανωτέρων ισχυρισμών ενώ εκκρεμεί η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2000-2011 και δεν έχει εκδοθεί η σχετική έκθεση ελέγχου, δεν δαπανήθηκε το ποσό για τη ανέγερση νέας πτέρυγας (βλ. 232/35/96/ 2012 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας).
    Όσον αφορά τον επικαλούμενο δεύτερο λόγο η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί γιατί δεν αποδείχθηκε μειωμένο ενδιαφέρων κατασκευαστών ακινήτων με το σύστημα αντιπαροχής ούτε μείωση των ποσοστών αντιπαροχής. Σε κάθε όμως περίπτωση κατά την κρίση του Δικαστηρίου η αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου με το σύστημα της αντιπαροχής υπερτερεί σε σύγκριση με την εκπόνηση του διότι στην πρώτη περίπτωση το αιτούν θα έχει διπλό όφελος, τόσο από τις αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα περιέλθουν και θα παραμείνουν στην κυριότητα του αιτούντος όσο και από τα έσοδα μισθώματος που αυτές θα αποφέρουν. 
  Τέλος ουδόλως αποτελεί επωφελέστερη η αξιοποίηση και μάλιστα από τις παρούσες συνθήκες, η εκποίηση του ακινήτου και η έντονη τοποθέτηση του τμήματος σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό, από την ανοικοδόμηση με το σύστημα αντιπαροχής, έστω και αν έχει επέλθει μείωση των ποσοστών αντιπαροχής όπως ισχυρίζεται ο αιτών. 
  Επομένως πρέπει να γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις, να απορριφθεί η αίτηση και να επιβληθεί σε βάρος των αιτούντων της η δικαστική δαπάνη των παρεμβαινόντων (αρθρ. 176, 181, 182 κ.τ.λ Δ) όπως ορίζεται στο διατακτικό"… 
  Και το αμείλικτο ερώτημα: 
   Για ποιο λόγο οι αποφάσεις στρέφονται και εμμένουν από την ίδρυση του Γηρ οκομείου στην πώληση της περιουσίας του κληροδοτήματος Κονιάκου;
  Γιατί από το 2007 που ζήτησαν Εφετειακή Απόφαση για αξιοποίηση του συγκεκριμένου οικοπέδου, δεν έκαναν τίποτα;
   Γιατί τόση εμμονή με το οικόπεδο του Χολαργού, από το 2010 που άρχισαν να χρωστούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους και έχουν πάρει δάνεια από Τράπεζες, ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με το οικόπεδο-φιλέτο στον Χολαργό ώστε να φτάσουν και οι εργαζόμενοι να εκπλειστηριάζουν το οικόπεδο έχοντας μάλιστα και προτάσεις από ενδιαφερόμενους!!». 
    Το ενδιαφέρον των εμπλεκομένων και των ευκολόπιστων εργαζομένων εστιάστηκε εκεί. Βέβαια οι εργαζόμενοι δεν είχαν περιθώριο να δυσπιστήσουν. Οι πολιτικοί διορισμοί δεν διαθέτουν τέτοιες πολυτέλειες… 
    Θα ήταν ωστόσο αποτελεσματικότερο να ενημερωθεί το κοινό και για άλλες αγοραπωλησίες που δεν είχαν την ίδια τύχη στα φώτα της δημοσιότητας… 
   * Ποιος αγόρασε το διαμέρισμα περιουσία του Γηροκομείου στην πλατεία Αμερικής το 2012; 
  *Ποιος Δημοτικός Σύμβουλος και προμηθευτής αγόρασε το οικόπεδο περιουσία του Γηροκομείου στην Άμφισσα το 2013; 
   * Για ποια τιμή έχει γίνει κατάσχεση οικήματος περιουσία του Γηροκομείου από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φωκίδος και προμηθευτή;
   * Ενημερώθηκε η Περιφερειακή Διοίκηση και η κ. Γερακούδη για τις αγοραπωλησίες; 
   * Ποια είναι τα ποσά που προέκυψαν και πώς χρησιμοποιήθηκαν; 
   * Πως αξιοποιήθηκαν οι περιουσίες των άλλων κληροδοτημάτων που «έπεσαν» μέσα στο Ίδρυμα; Έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ συνολικός απολογισμός; 
    Είναι να απορεί κανείς με την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τα τόσα σοβαρά προβλήματα από την Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος. Αυτή την στιγμή υπάρχει πλειοψηφία παρά τις παραιτήσεις.
  Τα προβλήματα είναι πλέον καθολικά σε όλα τα ιδρύματα με πρώτο το Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, όπου έχει γίνει επίσχεση ήδη πούλησαν το ακίνητο στην πλατεία Λαού.
 Το κληροδότημα Μαρκίδη ακολουθεί την ίδια πορεία αδυνατώντας να καλύψει τις υποτροφίες των μαθητών επιθυμία των ευεργετών. Οι πρώην εργαζόμενοι του Γηροκομείου είναι εγκλωβισμένοι στο ταμείο ανεργίας…μετά; Η Στυλίδα φυτοζωεί… Τι κάνει η Διαχειριστική Επιτροπή; Νομιμοποιείται να μη συνεδριάζει; 
     Η εφημερίδα μας επικοινώνησε με την Προϊσταμένη Υπηρεσίας Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφερειακής Διοίκησης, την κυρία Ρακατσάνη, η οποία μας διαβεβαίωσε ότι έχει στείλει εδώ και 25 ημέρες έγγραφο στην Διαχειριστική Επιτροπή, προκειμένου να συσταθεί το νέο ΔΣ μετά την παραίτηση μελών και την αλλαγή δημάρχου. 
  Σε ό,τι αφορά την προεδρεία και την επισκοπή η υπηρεσία σύμφωνα με το Νομικό πλαίσιο θεωρεί δεδομένη την συμμετοχή του Επισκόπου. ΟΜΩΣ, δεν έχει λάβει καμία απάντηση από την Διαχειριστική Επιτροπή…επίσης έχει στείλει επανειλημμένως αίτημα για έλεγχο του Ιδρύματος από επιθεωρητές δημόσιας Διοίκησης αλλά το υπουργείο διατείνεται ότι δεν έχει προσωπικό…! Διαχειριστικός έλεγχος είχε γίνει μέχρι το 1999. Έκτοτε ουδείς.
   Ας μας απαντήσουν οι κύριοι της Διαχειριστικής και αν δεν απατώμεθα, ο νομικός εκπρόσωπος και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άμφισσας ο οποίος ήταν και ο αναγγέλλων το κλείσιμο του Γηροκομείου σε όλους τους φορείς, για τις προθέσεις τους…τι θα κάνουν; 
 Θα αφήσουν να εκποιηθεί ολόκληρη η περιουσία; 
Αυτή είναι Η ΠΡΌΘΕΣΗ; 
  Οι εργαζόμενοι και οι τρόφιμοι χρησιμοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Πολιτικά.
   Οι σπαρακτικές σκηνές την αποφράδα ημέρα στο Ίδρυμα το απέδειξαν. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε από το νέο Ποιμενάρχη μας να αναβιώσει τις ελπίδες. Είχαμε πληροφορίες ότι η σχέση του με τα ευαγή ιδρύματα ήταν εποικοδομητική. Μάταια. Από μια οπτική γωνία έχει κάθε δικαιολογία. Τι να αναλάβει; Τα δικαστήρια, τις κατασχέσεις, τις παρατυπίες;
  Και από την άλλη πλευρά, του Αμφισσέα πολίτου, απομένει ο συμβιβασμός με την πραγματικότητα. Θα είναι μια πραγματικότητα χωρίς απαντήσεις, χωρίς ελέγχους, χωρίς προοπτική; 
 Το έκλεισαν ΟΡΙΣΤΙΚΑ το Γηροκομείο Άμφισσας; Ακολουθεί το Πνευματικό Κέντρο και όλα τα άλλα κληροδοτήματα ; 
 Η Άμφισσα είναι η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα σε κληροδοτήματα μετά τα Ιωάννινα . Φτάσαμε στο σημείο η ανήμπορη Τρίτη ηλικία να ‘’δέρεται’’ κατ’αυτόν τον τρόπο και απ’ αξάπαντες οι έχοντες επί σειρά ετών την ευθύνη και την διαχήρηση να αποσείονται των ευθυνών τους. 
 Οι δε πληροφορίες για την συνέχιση των εκποιήσεων μόνο θλίψη μπορεί να μοιραστεί στους Αμφισσείς .Εμείς τι να προσθέσουμε;
  ΝΤΡΟΠΗ ; ΑΙΣΧΟΣ; η ΘΛΙΨΗ; 
                                                                                           Εφημερίς "ΦΩΚΙΣ"
Read more »

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Παραμονές της 28ης Οκτωβρίου η μελέτη παρέμβασης στην θρυλλική Πλατεία Ηρώων της Ιτέας...

 ( Καλείστε όπως, την 1η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00’, να προσέλθετε σε Δημόσια συνεδρίαση της ‘Οικονομικής Επιτροπής’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Άμφισσα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου72 & 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:)

 ... Θέμα 2: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση Χώρου Πλατείας Ηρώων»....

   Με την υπ’ αριθμ. 3342/10-06-2010 σύμβαση μεταξύ του Καποδιστριακού Δήμου Ιτέας και του μελετητή Εμμανουήλ Ζουριδάκη, ανατέθηκε στον δεύτερο η σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης Διαμόρφωσης Χώρου Πλατείας Ηρώων στην Ιτέα σε στάδιο οριστικής μελέτης.  Με τη μελέτη προβλέπεται περιορισμένης κλίμακας παρέμβαση, στο τμήμα της πλατείας που σήμερα είναι πλακοστρωμένο και βρίσκεται στην συνέχεια της οδού Ηρώων. Η βασική της ιδέα είναι αφενός η διαπλάτυνση της πλακοστρωμένης επιφάνειας γύρω από το Ηρώο με συνολική αναβάθμιση του χώρου και αφετέρου η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την παροχέτευση, όταν υπάρχει ανάγκη, του κυκλοφοριακού φόρτου των τουριστικών λεωφορείων. Τα σκαλοπάτια που βρίσκονται στην νότια πλευρά της πλακοστρωμένης επιφάνειας καταργούνται. Διαμορφώνονται νέες πλακοστρωμένες ή επιστρωμένες με κυβόλιθους επιφάνειες με ενιαία κλίση 1,2% μεταξύ Άστιγγος και Τρίγκα. 
  Τμήμα των επιφανειών αυτών σχηματίζουν δύο διαδρόμους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κυκλοφορία αυτοκινήτων με μειωμένη ταχύτητα. Συνολικά διατηρούνται τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες πλατείας. Η κυκλοφορία ή όχι οχημάτων μπορεί να καθορίζεται ανάλογα με τον προβλεπόμενο φόρτο ανά εποχή και ώρα. Τον υπόλοιπο χρόνο η πλατεία είναι πλήρως απαλλαγμένη από κυκλοφορία οχημάτων και χρησιμοποιείται μόνο από πεζούς. 
 

   Η περιγραφόμενη πρόταση αναφέρεται –ως οφείλει- στην περίπτωση έγκρισης της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως και προβλέπει και υψομετρικό διαχωρισμό των διαδρόμων κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Η παράδοση της μελέτης σε ένα στάδιο συμπαρασύρει και τις προβλεπόμενες λεπτομέρειες. H παρέμβαση έχει έκταση 1.335,00μ2 Περιγραφή προτεινόμενης λύσης.

   Με δεδομένο το αμετάθετο της θέσης του Ηρώου διαμορφώνονται εκατέρωθέν του δύο επιστρωμένοι με κυβόλιθους διάδρομοι με δυνατότητα κυκλοφορίας οχημάτων –μονής κατεύθυνσης- πλάτους 3.50μ. Η προβλεπόμενη ταχύτητα κυκλοφορίας είναι 30km/h. Η διάστρωση του διαδρόμου με κυβόλιθους κάθετα στην κίνηση, το πλάτος του και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του συμβάλλουν στην διατήρηση χαμηλών ταχυτήτων ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι αστυνόμευσης. Τις περιόδους που δεν προβλέπεται η κυκλοφορία οχημάτων, η απαγόρευση υλοποιείται με αποσπώμενα ή καταβυθιζόμενα κολωνάκια που τοποθετούνται στις εισόδους.


 Η σύνδεση των διαμορφώσεων της παρούσας πρότασης με τις οδούς Τρίγκα και Άστιγγος παίρνει υπ όψιν της πιθανές μελλοντικές διαμορφώσεις (διαμόρφωση πεζοδρομίων με διαβάσεις ΑμΕΑ, οριοθέτηση επιτρεπόμενης στάθμευσης, υπαγωγή τμήματος της οδού Τρίγκα σε ήπιας κυκλοφορίας κλπ). 

   Στην περιοχή του Ηρώου δημιουργείται ορθογωνική διαπλάτυνση για την αύξηση της χωρητικότητας ατόμων σε περιπτώσεις κατάθεσης στεφάνων. Η τοποθέτησή της υπό γωνία σε σχέση με τον άξονα της οδού Ηρώων διατηρεί την ελεύθερη διαμόρφωση που έχει συνολικά σήμερα η πλατεία. Το υφιστάμενο Ηρώο διατηρείται ως έχει συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμών του. Η στάθμη των νέων πλακοστρώσεων παραμένει όπου και η σημερινή. Ο υπόλοιπος χώρος της πλατείας διαστρώνεται με μαρμαρόπλακες ή πέτρα σε βυζαντινό μοτίβο. Περιλαμβάνει καθιστικούς πάγκους παρόμοιους με τους υφιστάμενους, φύτευση με υψηλό πράσινο, νέο συμπληρωματικό του υφιστάμενου κάναβο φωτιστικών σωμάτων, καλάθια απορριμμάτων κλπ. 

 Ο διαχωρισμός μεταξύ της διαστρωμένης με πέτρα περιοχής και των διαστρωμένων με κυβόλιθους διαδρόμων, πέραν της υψομετρικής διαφοράς και τον χρωματικό διαχωρισμό από κράσπεδο και ρείθρο, εντείνεται από την διάταξη δέντρων, φωτιστικών και καθιστικών. Επιπρόσθετα τοποθετούνται μεταλλικά κολωνάκια. 

  Ο οπτικός διαχωρισμός χρήσεων που προκύπτει είναι ιδιαίτερα έντονος καθιστώντας σαφέστατη την ζώνη κυκλοφορίας οχημάτων.Το τελικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα που προκύπτει είναι η δημιουργία ενός έντονου άξονα που συνδέει τα δύο άκρα της οδού Ηρώων, οδηγεί τον πεζό να διατρέξει την πλατεία και αναδεικνύει το Ηρώο. 
  
 Εάν η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως δεν εγκριθεί αλλά και εάν εγκριθεί μεν αλλά, η παροχέτευση των τουριστικών λεοφωρείων είναι περιστασιακή, είναι προτιμότερο να μην υπάρχει υψομετρικός διαχωρισμός των διαδρόμων κυβολίθων. Στην περίπτωση αυτή η πλακόστρωση παραμένει στο +0,15 και οι διάδρομοι κυβολίθων υψώνονται στο +0,13. Η είσοδος και έξοδος των οχημάτων από τις οδούς Τρίγκα και Αστιγγος θα γίνεται με ράμπα κλίσης 6-8%. Ο απαιτούμενος για την ράμπα χώρος (≈1.80μ) προκύπτει λόγω της οπισθοχώρησης των διαβάσεων πεζών.
   Υψομετρικός διαχωρισμός θα παραμείνει στα άκρα της διαμόρφωσης με την φυτεύσιμη γη δημιουργώντας ζώνη προστασίας 70εκ. Το μοτίβο εγκιβωτισμού της βυζαντινής πλακόστρωσης του κεντρικού πυρήνα συνεχίζεται και στους διαστρωμένους με κυβόλιθο διαδρόμους. Εδώ χρησιμοποιούνται κυβόλιθοι άλλης διάστασης και με έντονη χρωματική  διαφοροποίηση. Επιπρόσθετα στα σημεία προσέγγισης στο Ηρώο διαμορφώνεται λοξή λωρίδα με κυβόλιθους. 

  Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν πέραν της αισθητικής ομογενοποίησης και στην ένταση της προσοχής των οδηγών και την μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας. Για την προστασία των πεζών στα σημεία διάβασης της ζώνης κυκλοφορίας οχημάτων, η διάβαση μετατίθεται προς το εσωτερικό της πλατείας κατά 3,00μ. 

  Για να παρεκκλίνουν οι πεζοί της ευθύγραμμης πορείας και να οδηγηθούν προς τις διαβάσεις διαμορφώνονται «εμπόδια» μη βατής επιφάνειας πεζοδρομίου. Αυτή δημιουργείται με την αντικατάσταση της λείας επικάλυψης του πεζοδρομίου από ογκώδη βότσαλα, λωρίδες πέτρας ή όγκους πέτρας. Η ανυπαρξία δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή μελέτης καθιστά υποχρεωτική (με βάση και προηγούμενες εμπειρίες) την διατήρηση των πεζοδρομίων στο σημερινό επίπεδο (+0,15). 
  Ο υποβιβασμός των προβλεπόμενων διαδρόμων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, στο επίπεδο του οδοστρώματος της οδού Ηρώων, προφανώς θα διευκολύνει την παροχέτευση των ομβρίων που σήμερα εμποδίζονται λόγω της συνολικής υπερύψωσης της πλατείας.
  Στην περίπτωση μόνο οριζόντιου διαχωρισμού μεταξύ διαδρόμων κυκλοφορίας οχημάτων και ζώνης πεζών, η παροχέτευση των ομβρίων από το βόρειο στο νότιο τμήμα της οδού Ηρώων θα γίνεται όπως σήμερα.
  Η μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα προσαρμοσμένη στις συμβατικές υποχρεώσεις.
Read more »

Αύριο στο Δημοτικό Σχολείο Ερατεινής: ΟΛΟΙ ΑΝΤΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...!

Στο Δημοτικό Σχολείο Ερατεινής 
την Τετάρτη 22/10/2014 στις 20:00 π.μ. 
παρουσίαση του καινούργιου βιβλίου
 ΟΛΟΙ ΑΝΤΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
 (Δρ. Λεωνίδας Μπίλλης) 
- υπο την Αιγιδα του Δημου ΔΩΡΙΔΑΣ
Read more »

Πρόγραμμα εορτασμού 28ης Οκτωβρίου στον δήμο Ιτέας...


Read more »

Στην Ε.Ε της ΔΗΜΑΡ οι Στερεοελλαδίτες Σιακαντάρης Γιώργος και Σεραφείμ Καρακικές...

Επανεξελέγη Γραμματέας της της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος κατά τη ψηφοφορία που διεξήχθη.

 

   Ο Θ. Θεοχαρόπουλος συγκέντρωσε 63 ψήφους (ποσοστό 61%) έναντι 35 (ποσοστό 34%) που συγκέντρωσε ο Χρ. Πετράκος, σε σύνολο 104 ψηφισάντων. 
 Κατά τη διαλογή των ψηφοδελτίων βρέθηκαν 5 λευκά (ποσοστό 5%) και 1 άκυρο. 

  Στην ψηφοφορία που ακολούθησε για την εκλογή των μελών της Ε.Ε. της ΔΗΜ.ΑΡ., εξελέγησαν: Αμοιρίδης Γιάννης
 Γιαννακάκη Μαρία 
Γραικούσης Νίκος
 Καρακικές Σεραφείμ 
Κωλέττη Χριστίνα
Λουκάς Δημήτρης  
Μαλέλης Σταμάτης

 Μαργαρίτης Θόδωρος 
Μαστρογιάννης Βασίλης
 Μαυροκεφαλίδης Χρήστος 
Μπουλμπασάκος Γιώργος 
Μπουρνόβα Ευγενία 
Παπαθανασίου Σάκης 
Σιακαντάρης Γιώργος 
Σκοπούλης Γιάννης 
Φωτεινός Θράσος 
Χατζησωκράτης Δημήτρης 

Στην Ε.Ε. συμμετέχουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Κ.Ε. της ΔΗΜ.ΑΡ.
Read more »

Αύριο στην Δεσφίνα ο Αλέκος Καλύβης του ΣΥΡΙΖΑ...

 
 
 Η Οργάνωση Μελών Δήμου Δελφών του  ΣΥΡΙΖΑ  θα πραγματοποιήσει  συγκέντρωση στην Δεσφίνα  στο καφενείο του Βάγια την Τετάρτη 22-10-2014 και ώρα 19:00.

Την εισήγηση με τις θέσεις του κόμματος θα παρουσιάσει   ο Αλέκος Καλύβης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, υπέυθυνος πολιτικού σχεδιασμού και μέλος της επιτροπής προγράμματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Αριστεράς μπορεί να ενώσει την κοινωνία και να εκφράσει τις ανάγκες της. ανατρέποντας την σημερινή πολιτική.
Read more »

«Νέοι και Υπερχρεωμένοι Καταναλωτές της Στερεάς Ελλάδας» από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών, στην Άμφισσα...ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΕΔΡΑ: Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1& ΑΓΓ. ΓΟΒΙΟΥ
 ΧΑΛΚΙΔΑ 34100 
ΤΗΛ:22210-20509 – κιν. 6932603718
 www.epka-ste.gr 
MAIL:info@epka-ste.gr
 Α.Μ. Ενώσεων Καταναλωτών 
41/2011 Χαλκίδα 20-10-2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας, είναι αναγνωρισμένη Ένωση Καταναλωτών της Περιφέρειας και εκπροσωπεί όχι μόνοι τα μέλη της, αλλά το σύνολο των καταναλωτών της Περιφέρειας και δραστηριοποιείται από το 2012.
 
   Έδρα της είναι η Χαλκίδα και έχει ήδη στο ενεργητικό της σημαντική δραστηριότητα για την υπεράσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών. Στα πλαίσια της πράξης «Στερεά Ασπίδα για τον Καταναλωτή» Κ.Α. ΟΠΣ:425658, του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» της Ένωσης μας υλοποιεί δύο δράσεις : διοργανώνοντας ανοιχτή εκδήλωση στη Άμφισσα, την Κυριακή 26/10/2014 και ώρα 10,30 το πρωί στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου στην πλατεία Κεχαγιά. με θέματα: 
   1) «Νέοι καταναλωτές της Στερεάς Ελλάδας» 
    2) «Υπερχρεωμένοι Καταναλωτές της Στερεάς Ελλάδας» 

   Ειδικοί εισηγητές θα αναπτύξουν και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τους τρόπους άμυνας των υπερχρεωμένων πολιτών στην επίθεση των τραπεζών και όχι μόνο και η δυνατότητα υπαγωγή τους στον Νόμο Κατσέλη.
  Επίσης θα παρουσιαστεί έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς των νέων της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

  Με τιμή 

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γιώργος Μητροπέτρος                                                                                  Αναστάσιος Μπελίτσος
Read more »

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Εργατικό Κέντρο Φωκίδας: δηλητηριάζει η φωτιά στα σκουπίδια της παράνομης Κερατοράχης...

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

         Προς 

Εισαγγελέα Άμφισσας                                                                              17/10/2014

 Κοινοποίηση:

Βουλευτή νομού Φωκίδας
 Αντιπεριφεριάρχη νομού Φωκίδας 
Δήμαρχο Δήμου Δελφών 
Υπουργείο Περιβάλλοντος
 Κοινοβουλευτικές Ομάδες  Ανακοίνωση – Καταγγελία 


  Το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας καταγγέλλει την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί εδώ και δέκα μέρες στην παράνομη χωματερή του Δήμου Δελφών στην θέση Κερατόραχη. 

 Εδώ και δέκα μέρες ο παράνομος (συνεχίζουν να μας βάζουν πρόστιμα) χώρος σκουπιδιών που υπάρχει μέσα στο δάσος και δίπλα σε επιχείρηση με εργαζόμενους, έχει πιάσει φωτιά δημιουργώντας μια κατάσταση εντελώς επιβλαβή για την υγεία των εργαζόμενων της εταιρείας Ευρωπαϊκοί Βωξίτες αλλά και για όλους τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή.

   Επιπλέον η καύση των σκουπιδιών εκτός ότι έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία και την έκλυση ισχυρών τοξικών ρύπων πολύ επιβλαβών για την υγεία μας, μολύνει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και πιθανώς τους τοπικούς υδροφόρους ορίζοντες της περιοχής.

   Μας δημιουργεί μεγάλη απορία το γεγονός ότι η φωτιά άρχισε ύστερα από τέσσερις μέρες συνεχούς βροχόπτωσης και ότι προκαλείται φωτιά κάθε τρία χρόνια, ειδικά όταν η χωματερή γεμίζει.

   Το Εργατικό κέντρο Φωκίδας απαιτεί άμεσα να γίνουν ενέργειες ώστε να σταματήσει να υπάρχει φωτιά και κάπνα. 


 Ανεξάρτητα της ύποπτης σιωπής από κοινωνικές ομάδες και επίσημους φορείς δεν μπορούμε να δεχτούμε το γεγονός ότι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα οι ενέργειες που έχουν γίνει είναι τόσο επιφανειακές αφού συνεχίζεται η ίδια κατάσταση κατ' επανάληψη περιμένοντας απλώς  να σβήσει η φωτιά από μόνη της. 

   Η ανοχή των αρχών τις καθιστά συνένοχες στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και στην επιβάρυνση της υγείας των συνανθρώπων μας του νομού Φωκίδας. 

 Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό.

 Για το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας 

         Πρόεδρος                                                                              Γεν. Γραμματέας
                                                        

Read more »

Θα ξαναλειτουργήσει ο Άγιος Νικόλαος;; αγώνας δρόμου Παναγόπουλου-Καπεντζώνη...


 

   Συνάντηση γνωριμίας και συνεργασίας με τον Δήμαρχο Δωρίδος κ. Γεώργιο Καπεντζώ πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, κ. Αθανάσιος Παναγόπουλος στο Δημαρχείο της πόλης, στην οποία συζητήθηκε η επαναλειτουργία της πορθμειακής γραμμής Αιγίου – Αγ. Νικολάου Φωκίδας.
   Παρόντες στη συνάντηση από την πλευρά του Δήμου Αιγιαλείας ήταν ο πρώην Δήμαρχος κ. Απόστολος Καραφωτιάς, οι Αντιδήμαρχοι κ. Βασιλική Ψυχράμη, κ. Φιλιππάτος Δημήτριος και κ. Καλαμίδας Δημήτριος, οι Βοηθοί Δημάρχου κ. Μεντζελόπουλος Αθανάσιος και κ. Θανασούλιας Νικόλαος, Ο Πρόεδρος Τουριστικής Ανάπτυξης και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαρδάκης Στράτος, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γιοβάς Γεώργιος, οι κ.κ. Σκούτζου Μάρθα, Μαυρίδης Σωκράτης και Ευαγγελίου Βαγγλέλης, εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου, ο πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσάνης Νίκος και οι εκπρόσωποι του Φ.Δ.Χ. ¨Αγ. Κων/νος¨ Σταματόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος και Πετρόπουλος Άγγελος, Ταμίας. Από την πλευρά του Δήμου Δωρίδος παρόντες ήταν: ο Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Αντωνόπουλος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Τολοφώνος κ. Ηλίας Κορομπίλης, ο Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας κ. Μπαλατσούρος Ιωάννης και ο υπεύθυνος πολιτισμού και νεολαίας αυτής κ. Δημήτριος Μπέσκος. 

   Κοινή διαπίστωση όλων ήταν η αναγκαιότητα επαναλειτουργίας της πορθμειακής γραμμής για λόγους οικονομικούς, αλλά και πολιτιστικούς με μία βασική προϋπόθεση: Την εξασφάλιση βιωσιμότητας της γραμμής αυτής, η οποία για να επιτευχθεί, θα πρέπει να έχει την απόλυτη στήριξη των τοπικών κοινωνιών αφενός, αλλά και του εμπορικού κόσμου αφετέρου.

   Οι δύο Δήμαρχοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για να συζητήσουν λεπτομερώς σε επόμενη συνάντηση την μελέτη βιωσιμότητας της πορθμειακής γραμμής, την οποία θα εκπονήσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας.


Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Αθανάσιος Παναγόπουλος
 Ο Δήμαρχος Δωρίδος
 Γεώργιος Καπεντζώνης
Read more »

Φωκίδα: Σπείρα σφάζει και κλέβει ζώα κτηνοτρόφων - Τους επικήρυξαν για 10.000 ευρώ...

 Xρήστος Μαζάνης 

   Στο έλεος μιας σπείρας η οποία σφάζει και κλέβει το κρέας από τα ζώα βρίσκονται οι κρηνοτρόφοι της Φωκίδας. Όπως κατήγγειλε ένα από τα θύματα στο zougla.gr, ο κτηνοτρόφος Ευάγγελος Διαμαντής, η σπείρα χτύπησε το κοπάδι του κοντά στο χωριό Δάφνο Φωκίδας.

 

 Σύμφωνα με τον ίδιο έσφαξαν 6 ζώα του (μοσχάρια), τα τεμάχισαν και πήραν το κρέας για πούλημα.
Ο ίδιος αν και απευθύνθηκε στην αστυνομία της περιοχής, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί οι δράστες.

 

Παράλληλα κάνει έκκληση μέσω του zougla.gr προς τις αρχές της Φωκίδας, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες για τον εντοπισμό των κλεφτών διότι διαφορετικά θα αναγκαστούν οι κτηνοτρόφοι να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους.
 
Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της δευτέρας, επικήρυξαν τους δράστες για 10.000 ευρώ.
Read more »

Θα σταματήσει τον κατήφορο των κληροδοτημάτων της Άμφισσας ο Παναγιωτόπουλος...;;

    Έργα και ημέρες για τα κληροδοτήματα της Άμφισσας... η δεύτερη πόλη στην χώρα μετά τα Γιάννενα, χάνει την τεράστια περιουσία των Εθνικών της Κληροδοτημάτων σταδιακά... στο σφυρί βγαίνουν το ένα μετά το άλλο τα ακίνητα των ευεγερτών της πόλης, η περιουσία της Άμφισσας, τα οποία εκπλειστηριάζονται προκειμένου να πληρωθούν οι υποχρεώσεις τους.


    Μετά το Γηροκομείο της Άμφισσας σε εκπλειστηριασμούς προχωρούν και οι εργαζόμενοι του Πνευματικού Κέντρου, των οποίων τα δεδουλευμένα ανέρχονται σε υψηλά ποσά. Μόνον οι νομικοί σύμβουλοι πιστώνουν περί τις 60 χιλιάδες ευρω, ακούγεται. Να είναι αλήθεια;

   Η περιουσία των ευεργετών είναι πολύ μεγάλη αλλά οι εποχές είναι πολύ δύσκολες. Συνεπώς για να καλυφθούν οι οφειλόμενοι μισθοί των υπαλλήλων πόσα θα πρέπει να πουληθούν; Και μετά, αφού εξοφληθούν πώς θα συνεχίζουν να πληρώνονται; Εκποιώντας ό,τι θα έχει απομείνει, εάν έχει απομείνει κάτι...;

   Άρα μετά το Στάλλειο-Γάτειο Ίδρυμα που ενέχει την περίφημη κληρονομιά Ζησίμου και κυρίως την ατράνταχτη περιουσία του Κονιάκου καθώς και άλλων δωρητών, όπου οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές εκπλειστηριάζουν ήδη,

  Και το Γιάγτζειο Κληροδότημα, δηλαδή το Πνευματικό Κέντρο ξεπουλάει...

  Και απομένει το Μαρκίδειο με τις μετοχές του και τις υποτροφίες του...που μάλλον κι εδώ προκύπτει ένα θεματάκι.

  Υπάρχει κάτι κοινό σε όλα αυτά: η στάση των διαχειριστικών επιτροπών και ένας κοινός παρονομαστής - εκπρόσωπος στον τρόπο διεκδίκησης των εν γένει πιστωτών... ο τρόπος αυτός επεκτείνεται ακόμη και στον δήμο Δελφών όπου έχουν επίσης διεκδικηθεί χρήματα με δεσμευτικό τρόπο παρά τις συγγενικές παραμέτρους σε ελεγκτικούς μηχανισμούς...όχι όμως επί της σημερινής δημοτικής αρχής.

  Εμείς ασκούμε κριτική μα πάντοτε με γνώμονα το κοινό καλό. Και το αποδεικνύουμε πάραυτα αναγνωρίζοντας την γενναία πράξη στην οποία προέβη ο νυν δήμαρχος Θα νάσης Παναγιωτόπουλος ο οποίος από την Πέμπτη το πρωί που εστάλη το έγγραφο από την κ. Γερακούδη είναι επισήμως ο Πρόεδρος των Διαχειριστικών Επιτροπών και των τριών Κληροδοτημάτων!  Μάλιστα καθόσον ο Επίσκοπος αρνούμενος την προεδρεία δεν πρότεινε αντικαταστάτη, η Εκκλησία δεν συμμετέχει καθόλου στις διαχειριστικές επιτροπές των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου!

  Βέβαια δεν μπορούμε να συμπεράνουμε πώς θα τα καταφέρει ο δήμαρχος, ο οποίος παράλληλα αυτές τις ημέρες παραχώρησε και το Συμβολαιογραφείο του σε φιλικό και αξιόλογο πρόσωπο αλλά υποθέτουμε ότι δεν θα επιτρέψει στους διεκδικητητές να του κάνουν ό,τι και στα Ιδρύματα... περισσότερο όλων όμως, αναμένουμε να σταματήσει αυτή την ανεξέλεγκτη εκποίηση της Σαλωνίτικης κληρονομιάς. Άλλωστε και η κ. Γερακούδη ανακουφίστηκε πολύ διότι πλέον θα ενημερώνεται υπηρεσιακά για τις αγοραπωλησίες, τις εκποιήσεις και τους πλειστηριασμούς!

   Εντός 8 ημερών λοιπόν θα συνέλθει η νέα Διαχειριστική Επιτροπή του Γηροκομείου Άμφισσας υπό την προεδρεία του κ. Παναγιωτόπουλου.  Και επειδή είναι αυτοδιοικητικός και επαίων των νομικών θεμάτων, του υπενθυμίζουμε μια παράμετρο:  Μεταξύ των μελών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή - σύμφωνα με την βούληση του διαθέτη και δωρητή Κονιάκου - του Συμβολαιογράφου κ. Λακαφώση ή αντικαταστάτη του που θα ορίσει ο ίδιος ο εκπρόσωπος, προφανώς συγγενή απόγονο του αείμνηστου Κονιάκου...

 Επίσης σημαντικό είναι ένα σχέδιο δράσης υπό μορφή ολοκληρωμένης πρότασης, πρωτίστως δε, η μεγάλη απόφαση: θα διακοπεί οριστικά η λειτουργία ή θα διακοπεί η αναστολή της λειτουργίας του ιδρύματος;

Σε κάθε περίπτωση με αυτή την εξέλιξη πιστεύουμε ότι επισπεύδεται ο διαχειριστικός έλεγχος των κληδοδοτημάτων, μια που ο δήμαρχος θα θέλει να ξέρει τι παραλαμβάνει προς εξυγίανση. 

 Το ευχόμαστε με κάθε ειλικρίνεια!

 
Read more »

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Άμφισσας: ο προκρούστειος κανιβαλισμός της διορισμένης διοίκησης...!
Read more »

K.E.K Ευρωιδέα: ξεκινάμε τα πρώτα τμήματα! υπογράψετε σε μας την σύμβασή σας! εκτός από την εξασφάλιση πρακτικής σε επιχειρήσεις επιπέδου, με προοπτική, δωρίζουμε κι ένα TABLET!!!


ANAKΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ VOUCHER 18 - 24 & 25 - 29!!!ΘΥΜΗΣΟΥ....!!! 

    ΟΠΟΥ και αν εχεις κάνει την αίτησή σου... ΟΠΟΙΟΣ και αν εχει τον αριθμό του ΚΑΥΑΣ σου...μπορείς ακόμη και τώρα να έρθεις στο Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΙΔΕΑ!!!


    ΜΑΖΙ θα αποφασίσουμε για την επιχείρηση της πρακτικής σου, μέσα από μαθήματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, έχοντας σαν επιλογές τις καλύτερες επιχειρήσεις της αγοράς!!! 

   Το Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΙΔΕΑ, σεβόμενο την εμπιστοσύνη που του δείχνουν οι καταρτιζόμενοι, τους ευχαριστεί, παρέχοντάς τους δωρεάν μαθήματα Η/Υ καθώς και όλες τις σημειώσεις του προγράμματος που θα παρακολουθήσουν σε TABLET!!! 

  Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία μας καθώς και στο τηλ. 2441071666.
Read more »

Το ΕΠΚΕΔ εκθέτει την αρχαία Ύδραυλο στο αρχαιολογικό μουσείο Δελφών! Εγκαίνια 25 Οκτωβρίου...


Read more »

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Η... περίεργη αφίσα του ΠΑΣΟΚ "κοσμεί" το facebook του κόμματος και προκαλεί εσωκομματικά πάθη...


 Η... αφίσα

    Στις 15 Οκτωβρίου, ο διαχειριστής του ΠΑΣΟΚ στο facebook ανέβασε μια αφίσα.
Η αφίσα αυτή, έχει προκαλέσει ήδη τριγμούς πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη αλλά δεν... κατεβαίνει.
Μένει εκεί για να την βλέπουν και όπως λέγεται να την... εμπεδώσουν όλοι!
Τι αναφέρει; 
"Προχωράμε όλοι μαζί, χωρίς όρους, χωρίς αποκλεισμούς. Έναν όρο θέτουμε. Μόνο έναν! Να ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ μέσα στο παραβάν".
   Τη συγκεκριμένη... αναφορά, θυμίζουμε, την είχε πει στις 3 Σεπτεμβρίου ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αφήνοντας αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου.
     Αυτή η αφίσα πάντως θεωρείται μήνυμα και στα όσα ακολούθησαν. Για παράδειγμα, δεν ήταν τυχαία η ανακοίνωση της Κίνησης 75 με τις υπογραφές 4.000 μελών εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν τυχαία ακόμα και η χθεσινή αποχώρηση της Κατερίνας Διαμαντοπούλου. Δεν είναι τυχαία τέλος και ενόψει των ανακοινώσεων του Γιώργου Παπανδρέου από το Ηράκλειο...
parapolitika.gr

Read more »

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Ασπασία Μανδρέκα: αποφασίστηκαν άμεσες προσλήψεις γιατρών για την Φωκίδα μετά την συνάντηση στο υπουργείο Υγείας...!

ΑΣΠΑΣΙΑ Π. ΜΑΝΔΡΕΚΑ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ 

  Σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014, και ώρα 1.00 μ.μ, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας ευρεία σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φωκίδας, κ. Θεόκτιστος, η Βουλευτής Φωκίδας, κα Ασπασία Μανδρέκα, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Φωκίδας, κ. Ιωάννης Ράμμος, ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, ο Δήμαρχος Δωρίδας, κ. Γεώργιος Καπεντζώνης, ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ, κ. Λάζαρος Μακρής, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Άμφισσας, κ. Σταμάτιος Δάρρας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δελφών και γιατρός του Νοσοκομείου Άμφισσας, κ. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, καθώς και τέσσερεις συνεργάτες του Αναπληρωτή Υπουργού. 

      Θέμα της σύσκεψης αποτέλεσε η ουσιαστική ενίσχυση του Νοσοκομείου Άμφισσας καθώς και των λοιπών μονάδων Υγείας του Νομού μας με ιατρικό, κυρίως, προσωπικό δια της προσλήψεως μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ, δεδομένου ότι ήδη από τον προηγούμενο μήνα άρθηκε η απαγόρευση πρόσληψης μόνιμων γιατρών. 
      Ειδικότερα, σχετικά με το Γενικό Νοσοκομείο της Άμφισσας συζητήθηκε η, ήδη δρομολογηθείσα, πρόσληψη τεσσάρων, (4), γιατρών με την άμεση προκήρυξη θέσεων Παθολόγου, Καρδιολόγου και Ορθοπεδικού, συν μιας ακόμη θέσεως Παθολόγου, (η οποία θα προστεθεί στο οργανόγραμμα του Νοσοκομείου). 
      Επιπρόσθετα, ζητήθηκαν από τους παρισταμένους άλλες τρεις, (3), θέσεις γιατρών από εκείνους που πρόκειται να προσληφθούν πανελληνίως μετά την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας, (Αναισθησιολόγος, Γυναικολόγος – Μαιευτήρας, Παιδίατρος ή Νεφρολόγος). Σχετικά με το ΠΕΔΥ ζητήθηκαν τρεις, (3), επικουρικοί γιατροί, (2 παθολόγοι και 1 καρδιολόγος). 

   Τέλος, συζητήθηκε σχετική πρόταση και ο Αναπληρωτής Υπουργός έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να εξετάσουν την ενδεχόμενη δυνατότητα θέσεις Διοικητικού Προσωπικού, που προβλέπονται από το οργανόγραμμα του Νοσοκομείου, να μετατραπούν σε θέσεις ιατρικού προσωπικού, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσληψη ακόμη περισσοτέρων γιατρών.    
  Στην εν γένει συζήτηση που διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, από κοινού οι συμμετέχοντες φορείς της Φωκίδας ανέλυσαν τα σχετικά ζητήματα και διατράνωσαν την άμεση και επείγουσα ανάγκη της επάνδρωσης των Μονάδων Υγείας του Νομού, ενώ ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε για την ικανοποίηση των υποβληθέντων αιτημάτων.

   Με το παρόν, δε, όλοι μας, οι συμμετέχοντες, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φωκίδας, κ. Θεόκτιστο, ο οποίος με ευχαρίστηση παρέστη στη σύσκεψη και υποστήριξε με θέρμη τα αιτήματά μας σχετικά με τα θέματα Υγείας του Νομού μας.

   Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2014 
Ασπασία Μανδρέκα, 
Βουλευτής Φωκίδας.
Read more »

Παρέμβαση Κώστα Μπακογιάννη για το ΤΕΙ Άμφισσας...


 

   Επιστολή Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδο για το τμήμα «Διοίκησης Οικονομίας 
& Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων» 
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στην Άμφισσα

   Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της διατήρησης του τμήματος «Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων» του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στην Άμφισσα, έστειλε στον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδο, επιστολή με την οποία καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία που έχει η επίλυση του εν λόγω ζητήματος. 

 Παρατίθεται αυτούσια η επιστολή:

   ΠΡΟΣ 
 κ. Ανδρέα Λοβέρδο 
Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
 Α. Παπανδρέου 37 
Μαρούσι, 15180 

  Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 

  Με την επιστολή μου αυτή, θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και ειδικότερα την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.
  Με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα σχετικά με τον χαρακτηρισμό περί «μη βιωσιμότητας» του ΤΕΙ Άμφισσας που απέδωσε η Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, λόγω έλλειψης καθηγητών, θα ήθελα να σας παραθέσω τους λόγους για τους οποίους το ΤΕΙ Άμφισσας οφείλει να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του. 
   Αρχικά, το 2012 καταργήθηκε το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του εν λόγω ιδρύματος, ενώ τον Μάρτιο του 2013, με το σχέδιο «Αθηνά» του Υπουργείου Παιδείας ιδρύθηκαν δύο νέα τμήματα «Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων», ένα στην Άμφισσα κι ένα στον Πύργο, με το σκεπτικό ότι τόσο ο χώρος των Δελφών, όσο και της Ολυμπίας είναι οι πλέον κατάλληλοι για να φιλοξενήσουν σχολές που ενώνουν τα αντικείμενα της διοίκησης τουριστικών και πολιτιστικών μονάδων.
  Στο χρόνο που πέρασε ωστόσο, προφανώς δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, ώστε να ενισχυθεί το νεοϊδρυθέν τμήμα με εκπαιδευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στο εξής παράδοξο: η Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης & Επικοινωνίας να χαρακτηρίσει το Τ.Ε.Ι. Άμφισσας μη βιώσιμο και έμμεσα να καταργεί ένα τμήμα που μόλις πριν ένα χρόνο ιδρύθηκε. 

  Και εύλογα γεννιούνται τα παρακάτω ερωτήματα: 
Τί προσπάθειες έγιναν για τη στελέχωση του εν λόγω Τ.Ε.Ι.; 
 Πόσες προκηρύξεις προσλήψεων δρομολογήθηκαν;
 Ποια τα αποτελέσματά τους; 
 Υπάρχει ισομερής στελέχωση καθηγητών στις αντίστοιχες σχολές; 
 Δεν οφείλει το Τ.Ε.Ι. μέχρι την οριστική πρόσληψη καθηγητών να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος με δικά του μέλη;
  Το να μη θέλει ένας αριθμός καθηγητών να ενταχθεί στο προσωπικό του τμήματος αποτελεί άραγε λόγο για μεταφορά ή κατάργηση του παραρτήματος του Τ.Ε.Ι. στην Άμφισσα; 
 Ποια είναι τα αποτελέσματα της τελικής έκθεσης, η οποία δε μας έχει ακόμη γνωστοποιηθεί; 
 Και εν τέλει, πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε το συγκεκριμένο Τμήμα του Τ.Ε.Ι. της Άμφισσας στον ένα χρόνο ζωής του; 

 Το συγκεκριμένο δε τμήμα έχει τύχει μεγάλου ενδιαφέροντος από τους φοιτητές, καθώς το γνωστικό του αντικείμενο σε συνδυασμό με το πρόγραμμα σπουδών, το καθιστούν πλήρως ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 η κάλυψη των θέσεων ήταν της τάξεως του 99% και με υψηλή βάση εισαγωγής. Ακόμη, σήμερα η αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Παραρτήματος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας στην Άμφισσα βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Είναι ένα έργο του άξονα προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας» του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» με τίτλο «Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων Παραρτήματος Τ.Ε.Ι. Λαμίας στην Άμφισσα ΣΑΕ 0438» . Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.), ο οποίος στις 04.08.2011 προχώρησε σε Διεθνή Διαγωνισμό ύψους 7.116.000 €. Στις 29.08.2012 υπογράφηκε μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και της κατασκευαστικής εταιρείας ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, το ύψος της οποίας ανήλθε στο ποσό των 3.960.000 €. Το έργο περιελάμβανε την αποπεράτωση τεσσάρων κτιρίων (συνολικού εμβαδού 3.492,63 τ.μ.) και τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου σε οικοπεδική επιφάνεια 12.412,23 τ.μ. 
 Τις προσεχείς εβδομάδες το έργο αυτό παραδίδεται και αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα κτιριακά συγκροτήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Η μεταφορά επομένως του τμήματος σε άλλη πόλη, ή η κατάργησή του, θα έχει σαν αποτέλεσμα οι υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις που έγιναν να μην αξιοποιηθούν από το Τ.Ε.Ι. και να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό από αυτόν που χρηματοδοτήθηκαν, γεγονός που υπερβαίνει τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία και το ελέγχει με συνέπεια να δημιουργηθεί υποχρέωση καταλογισμού των δαπανών, ύψους περίπου 4.000.000 €, στο ελληνικό δημόσιο. 

  Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι ο Νομός Φωκίδας είναι μια περιοχή που υφίσταται πολλούς αναπτυξιακούς περιορισμούς από διάφορα νομοθετικά πλαίσια. Με την Υ.Α. του Δελφικού Τοπίου, η πλέον παραγωγική περιοχή του Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας και της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζεται απολύτου προστασίας και απαγορεύεται κάθε μορφής επένδυση. 
 Η κατάσταση αυτή επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τους περιορισμούς των ζωνών Natura, του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, του Εθνικού Δρυμού Οίτης και της παραλίμνιας περιοχής Μόρνου, χωρίς ένα ελάχιστο αντισταθμιστικό όφελος . 
  
 Για τους ανωτέρω λόγους, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη τη διατήρηση αλλά και την αναβάθμιση του Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, χωρίς ιδιαίτερο επιπλέον κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες υφιστάμενες εγκαταστάσεις αλλά και την σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου του τμήματός με την περιοχή. 

  Είμαι βέβαιος ότι θα αποδώσετε στο ζήτημα την ανάλογη προσοχή. 
 Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

Με εκτίμηση, 

Κώστας Μπακογιάννης 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Read more »

cine ITEΑ: Χειμώνας 2014...

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΤΕΑΣ

   Ξεκινάμε και πάλι από την Παρασκευή 17/10/2014 
   Μετά από ένα δημιουργικό καλοκαίρι στον φιλόξενο χώρο της μαρίνας Ιτέας και αφού ακολούθησε μια μικρή ανάπαυλα, έχουμε τη χαρά να ξαναβρεθούμε αυτήν την Παρασκευή 17/10/2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Δημαρχείο Ιτέας (όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε ή Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο όπως τυπικά λέγεται) με προβολές ταινιών και πολλές άλλες εκδηλώσεις. 
 
 (Υπενθυμίζουμε ότι διατίθενται δωρεάν κάρτες για άνεργους συμπολίτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας.) ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/10/2014 στις 9.15μμ Θα προβληθεί η ταινία «Ούτε στον εχθρό μου» της Αν Φοντέν με την Ιζαμπέλ Ιπέρ και τον Μπενουά Πελβούρ. Μια έξυπνη και ανάλαφρη κωμωδία, με χιούμορ και δύο απολαυστικούς πρωταγωνιστές.

   ΥΠΟΘΕΣΗ 

  Ο γιός μιας συντηρητικής διευθύντριας γκαλερί και ο γιός ενός αδέξιου, άξεστου μικροαπατεώνα είναι πολύ καλοί φίλοι, γεγονός που αναγκάζει τους αταίριαστους γονείς τους να έρθουν σε επαφή επιβεβαιώνοντας την παροιμία «μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε». Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, εξαιρετική στο ρόλο της σοβαρής και ψυχρής διευθύντριας της γκαλερί, αποδεικνύει την τεράστια ερμηνευτική της άνεση και ανακαλύπτει στην δική της ηρωίδα ένα ανθρώπινο πρόσωπο. 


  Ο κωμικός Μπενουά Πελβούρντ φαίνεται πλασμένος για να υποδυθεί τον εξωστρεφή και αυθεντικά λαϊκό Πατρίκ. Δημιουργεί συνεχώς παρεξηγήσεις που βγάζουν γέλιο και παράλληλα δίνει στον χαρακτήρα του μια αθωότητα που τον κάνει κατά στιγμές ακόμη και γοητευτικό. Στην ταινία εμφανίζεται και ο διάσημος γιαπωνέζος ζωγράφος (που ζει στη Νέα Υόρκη) Χιρόσι Σουγιμότο που υποδύεται τον εαυτό του - φυσικά - και δέχεται την αυστηρή κριτική του άξεστου φίλου της Ιζαμπέλ Ιπέρ. 
  Την Παρασκευή 24/10/2014 θα προβληθεί η ταινία «Νεμπράσκα» του βραβευμένου με Όσκαρ Ελληνοαμερικάνου Αλεξάντερ Πέιν. Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών όπου ο πρωταγωνιστής Μπρους Ντερν πήρε το α΄ βραβείο ανδρικής ερμηνείας. 

  Η ανεξάρτητη αυτή παραγωγή ήταν η έκπληξη των περσινών Όσκαρ μιας και είχε έξι υποψηφιότητες. Διευθυντής φωτογραφίας είναι ο πολυβραβευμένος Φαίδων Παπαμιχαήλ. Το Σάββατο 1/11/2014 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ της Αλίντας Δημητρίου «Πουλιά στο βάλτο». 

  Η ταινία αναφέρεται στη συμμετοχή και τη προσφορά των γυναικών στην Εθνική Αντίσταση. Στηρίζεται στις προφορικές μαρτυρίες των γυναικών αυτών και στις προσωπικές συνεντεύξεις που παραχώρησαν στην Αλίντα Δημητρίου. 
  Θα ακολουθήσει συζήτηση...
Read more »

Έρχεται: Μέρος Πρώτο - "Γηροκομείο Άμφισσας- το χρονικό ενός εγκλήματος"... Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014!
Προσεχώς: "Γηροκομείο Άμφισσας - το χρονικό 
ενός εγκλήματος"
Οι δρόμοι του Ηρακλέους  
(της Αρετής και της Κακίας)


*  Συνεντεύξεις
* Αποκαλύψεις
* Συναντήσεις 
* Αποφάσεις
* Παρεμβάσεις

Για πρώτη φορά  στην δημοσιότηταRead more »

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Απάντηση των Δημάρχων της Λαϊκής Συσπείρωσης, στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την «επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής»...

Τομεακή Επιτροπή Φωκίδας του ΚΚΕ
    Οι Δήμαρχοι που εκλεγήκαμε με τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης απέναντι στις εκκλήσεις και τις παραινέσεις κυβέρνησης και Ε.Ε. για να γίνουμε συνεργοί στην υλοποίηση των στόχων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγική 2014-2018, όπως αυτές διατυπώνονται στην 36633/26-9-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, δηλώνουμε ότι οι στόχοι αυτοί θα οξύνουν τα προβλήματα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, δεν έχουν καμιά σχέση με τα όνειρα και τις ανάγκες των εργαζομένων, των ανέργων, των μικροεπαγγελματιών, που αγκομαχάνε για να κρατήσουν ανοιχτά τα μαγαζιά τους, των φτωχών αγροτών, που ζουν το ξεκλήρισμα εδώ και χρόνια, των νέων, των λαϊκών οικογενειών. 

   Δεν θα βοηθήσουμε την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ να πετύχουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου 2014-2018, γιατί δεν θέλουμε να μειώσουμε, όπως μας ζητάνε, τις δαπάνες για προμήθειες, για υπηρεσιακές μετακινήσεις, για προσλήψεις προσωπικού, για υπερωριακή απασχόληση κ.α., αυτές δηλαδή που ονομάζουν «λειτουργικού τύπου δαπάνες», ακριβώς γιατί αυτό θα σημάνει την παραπέρα υποβάθμιση των υπηρεσιών μας, την αδυναμία κάλυψης βασικών λαϊκών αναγκών, βασικών λειτουργιών των Δήμων μας. Δεν αποδεχόμαστε να συνυπογράψουμε με αυτό τον τρόπο τα Μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνυπογράφουν τα κόμματα και οι φιλικές προς αυτά Δημοτικές - Περιφερειακές Αρχές.

    Δεν αποδεχόμαστε την αύξηση της ανταποδοτικότητας, τα νέα τέλη και παράβολα για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, τη διεύρυνση της φορομπηχτικής πολιτικής συγκυβέρνησης και Ε.Ε., που η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ονομάζει «βελτίωση της εισπραξιμότητας ιδίων εσόδων». Δεν θα συνταχθούμε με τις Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές, που κινούνται στις κατευθύνσεις του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και του ευρωμονόδρομου, που βοήθησαν μέχρι τώρα στο να «σημειωθούν οικονομικές επιδόσεις» (όπως καταγράφεται στη σχετική εγκύκλιο) και να συνεχιστούν αντίστοιχες «βελτιώσεις και στο τρέχον έτος (…) στην επίτευξη των στόχων της δημοσιονομικής στρατηγικής της χώρας», γιατί αυτές αποδέχτηκαν έτσι τις περικοπές των ΚΑΠ κατά 70% τα χρόνια 2009-2013, την κατάργηση δημοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών, τις χιλιάδες διαθεσιμότητες και απολύσεις εργαζομένων, γιατί έτσι συνέβαλαν στο να γίνουν φτωχότεροι οι εργαζόμενοι, στην παροχή επί πληρωμή βασικών υπηρεσιών και στην ενίσχυση των μεγαλοεπιχειρηματιών. 

    Θα βάλουμε εμπόδια στην άσκηση της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης και Ε.Ε. διεκδικώντας μαζί με το εργατικό - λαϊκό κίνημα λύσεις στα εκρηκτικά λαϊκά προβλήματα. Θα αντιμετωπίσουμε μαζί με τους δημότες μας, τις όποιες απειλές και «ποινές» επειδή δεν συμμορφωνόμαστε με τις αντιλαϊκές υποδείξεις της κυβέρνησης. Γιατί για εμάς παραμένουν στην πρώτη γραμμή των αγώνων μας τα αιτήματα: -για πλήρη κρατική χρηματοδότηση, για εξασφάλιση όλων των λειτουργικών δαπανών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, -για μείωση των ανταποδοτικών τελών και ουσιαστική ελάφρυνση για τα λαϊκά στρώματα και τα μικρομάγαζα και αύξηση στις μεγάλες επιχειρήσεις και τις τράπεζες, -για εξασφάλιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών (Βρεφικοί-Παιδικοί Σταθμοί, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΚΑΠΗ κλπ) με πλήρη χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, με πλήρη στελέχωσή τους και στόχο την κάλυψη του συνόλου των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. -για ολοκληρωμένη λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ, χωρίς ΣΔΙΤ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΜΚΟ με εργαζόμενους με σταθερή δουλειά με μισθούς και δικαιώματα, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τους.
    Γι αυτό εναντιωθήκαμε στις απολύσεις μέσω της λεγόμενης αξιολόγησης, γι αυτό στηρίζουμε τους εργαζόμενους στα δικαστήρια που διεκδικούν τη δουλειά τους, γι αυτό αντιμετωπίζουμε ισότιμα τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως των εργασιακών σχέσεων που δουλεύουν στους δήμους μας.


 Οι Δήμαρχοι 
 Ικαρίας, Στέλιος Σταμούλος 
Πάτρας, Κώστας Πελετίδης 
 Πετρούπολης, Βαγγέλης Σίμος
 Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος
Read more »

Συντονιστική Επιτροπή: συνεχίζουμε για τα δύο αγγελούδια της Ιτέας...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
   Εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής, σας ενημερώνουμε ότι ο λογαριασμός της ΕΤΕ για τη βοήθεια των δυο μικρών μας συμπολιτών έκλεισε, λόγω ολοκλήρωσης του κύκλου εκδηλώσεων υπέρ του σκοπού αυτού.

  Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα βοήθειας και όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν να προσφέρουν, μπορούν στους κάτωθι λογαριασμούς των δυο οικογενειών: ALPHA BANK 241002101072449 και EUROBANK 00260743520100511928. 

   Οποιοσδήποτε επιθυμεί οικονομικό απολογισμό μπορεί να απευθυνθεί στο τηλέφωνο 6973051216. 

                                              Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής
Read more »