Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Ξανά το θέμα της ονομασίας οδού στην πόλη της Ιτέας ως «Κωνσταντίνου Μπακογιάννη» στο Συμβούλιο Ιτέας...


 

  


Δ Η Μ Ο Σ Δ Ε Λ Φ Ω Ν 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ 


ΠΡΟΣ κ.κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας 


                                                                                               1.  Λύτρας          Ιωάννης
                                                                                              2.  Μέγκος          Αναστάσιος
                                                                                              3.  Καλπούζου    Μαρία
                                                                                              4. Οικονόμου      Νικόλαος

    ΚΟΙΝ. :   Ως πίνακας αποδεκτών   


Παρακαλούμε όπως στις 22 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00  προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης.  

1.    Γνωμοδότηση περί ονομασίας οδού στην πόλη της Ιτέας ως «Κωνσταντίνου Μπακογιάννη» (εξ αναβολής).

2.    Εισήγηση για τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Ιτέας στο Ο.Τ. 110A  (αίτηση κας Ανάγνου-Ανδριώτου Χάρις).

3.    Επί αιτήσεως των Σχολών Οδηγών της Δ.Κ. Ιτέας (εξ αναβολής).

4.    Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-ΠΑΓΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΟΥ» στην Γεωργακοπούλου Βάγια του Ιωάννη επί της οδού  Καποδιστρίου αριθμ. 95 στην Δ.Κ. Ιτέας.

5.    Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου αυτών στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της «Ι. ΚΑΨΑΛΗΣ-Κ. ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου αριθμ. 55 στην Δ.Κ. Ιτέας.

6.    Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου αυτών στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της «Α.Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ Α.Ξ.Τ.Ν.Ε.Β.Ε..» που βρίσκεται εντός ξενοδοχείου στην οδό Λ. Ηρώων αριθμ. 6 στην Δ.Κ. Ιτέας.

7.    Επί αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 15470/24-6-2016.


                                                                                        Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου   
της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας


    ΓΟΥΩΡΘ ΤΖΩΝ-ΤΑΟΥΝΣΕΝΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου