Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Ψήφισμα Δήμου Δελφών για τον π. πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου Αμφίσσης, Χαράλαμπο Αθαν. Καρανάσο...


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   ΨΗΦΙΣΜΑ 

 για τον εκλιπόντα Χαράλαμπο Αθαν. Καρανάσο, π. πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου Αμφίσσης» ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 231/28.05.2016

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, α ποφασίζει ομόφωνα

  1. Την έκφραση θερμοτάτων συλλυπητηρίων στην οικογένεια του εκλιπόντος.
  2. Την ανάρτηση μεσίστιας της σημαίας στο Δημαρχείο Αμφίσσης, του Δήμου Δελ φών, καθ ́ όλην την διάρκεια της 28 ης Μαϊου 2016.
 3. Τη δημοσίευση του παρόντος στον τοπικό τύπο.

  Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος να αναγνώσει το παρόν ψήφισμα κατά την εκφορά της σωρού του εκλιπόντος. 

 Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                    Ο Γραμματέας Τα Μέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου