Πάσχα Κυρίου Πάσχα!!!

Πάσχα Κυρίου Πάσχα!!!
Πάσχα Κυρίου Πάσχα!!!

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Προχωρά η διαδικασία καταπολέμησης ασθενειών φοινίκων σε Άμφισσα, Ιτέα, Κίρρα και Γαλαξείδι... τί γίνεται στις περιοχές αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας...;;.

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΙΤΕΑ 13/1/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

  


    Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιείας & Κτηνοτροφίας έχει θέσει σεεφαρμογή Σχέδιο Δράσης και λήψη μέτρων για την πρόληψη και περιορισμό της εξάπλωσης του εντόμου Rhynchophorusferrugineus όπου είναι χαρακτηρισμένο ως έντομο καραντίνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει ειδική Ευρωπαϊκή και αντίστοιχη Ελληνική φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία.

    Η καταπολέμηση του παραπάνω εντόμου στους φοίνικες του αστικού ιστού είναι επιβεβλημένη, χρήζει ειδικευμένων γνώσεων και έμπειρου στο αντικείμενο προσωπικού. 
Οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη διαχείριση του προβλήματος είναι πολύ εξειδικευμένες και ως προς την εκτίμηση του βαθμού προσβολής των φυτών και ως προς την γνώση και το χειρισμό των εντόμων και ως προς την διαθεσιμότητα του κατάλληλου εξοπλισμού. 

    Δεδομένου ότι τα συνεργεία του ∆ήµου, δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία,εξοπλισμό, και εξειδικευμένο προσωπικό, όπως απαιτείται, ο Δήμος πραγματοποίησε την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας «Πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων» (ΑΔΑ:ΒΜ5ΓΩ9Θ-Ρ62), σε εξειδικευμένο γεωπόνο. Συνεργεία του δήμου, σε συνεργασία με τον ανάδοχο Γεωπόνο καθώς και με τη συμβολή της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Φωκίδας, εντόπισαν τα δένδρα που άμεσα πρέπει να απομακρυνθούν.

  Τα εν λόγω δένδρα έχουν καταγραφεί, φωτογραφηθεί και θα σημανθούν άμεσα με κόκκινη ένδειξη, στην περιοχή Άμφισσας, Ιτέας, Κίρρας και Γαλαξειδίου. 
  Τα δένδρα αυτά, των οποίων η κατάσταση κρίθηκε μη αναστρέψιμη (ολική ξήρανση),θα απομακρυνθούν στις αμέσως επόμενες μέρες.

   Μετά την απομάκρυνση αυτών, θα εφαρμοστεί κλάδεμα και έκχυση φαρμάκου σε όλα τα δένδρα που βρίσκονται εντός δημόσιων χώρων του Δήμου Δελφών.
  
  Οι παραπάνω εργασίες θα διαρκέσουν έξι μήνες, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά και την υπ’ αριθμ. 01/2015 Μελέτη που έχει εκπονηθεί από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας & Κτηνοτροφίας Δ. Δελφών. 

  Παράλληλα το Λιμενικό Ταμείο Νομού Φωκίδας, ως διαχειριστείς υπεύθυνος της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέα – Κίρρας, θα πρέπει να προβεί σε ανάλογες δράσεις για τα δένδρα τα οποία είναι εντός της περιοχής αρμοδιότητας του, ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στην πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του εντόμου Rhynchophorusferrugineus.
   Για το λόγο αυτό έχει ενημερωθεί από το Δήμο Δελφών με το αρ. πρωτ. 713/13-01-2016 έγγραφο. 
  Οδηγίες για ιδιώτες:  Στην προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος Δελφών, παρακαλούνται οι ιδιώτες που έχουν εντός των ιδιοκτησιών τους φοινικοειδή να προβούν σε έλεγχο αυτών ιδιωτικά. 
  Για την ασφαλή απομάκρυνση των προσβεβλημένων φυτών, παρακαλούνται να έρχονται σε επαφή με τα αρμόδια τμήματα του Δήμου Δελφών, προκειμένου να λάβουν οδηγίες για την θέση και τον τρόπο εναπόθεσης τους. 
   Παρακαλείσθε για τον καλύτερο συντονισμό της υπηρεσίας μας να μας ενημερώνετε πριν την κοπή των δένδρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί από την υπηρεσία μας και η απομάκρυνση τους.

   Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το 
 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιείας & Κτηνοτροφίας Δ. Δελφών 
 Ηλία Τρίγκα 47 - Ιτέα Φωκίδας, 
 τηλ. 2265351121,Fax 2265351135. 
 Συνημμένο έγγραφο προς Λ.Τ.Ν.Φ. Αρ. Πρωτ.:713/13-01-2016 


Εκ του Δήμου Δελφών 

Η καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχος 
Τριανταφυλλιά Πιλάλα- Τσακίρη 


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ        

                                                Ιτέα, 13 Ιανουαρίου 2016                
                                                  Αρ. Πρωτ.: οικ.713

Ταχ. Δ/νση : Ηλ. Τρίγκα 47 
Ταχ. Κ. : 33 200 
Τηλέφωνο :2265351101,2265351121  
 Fax :2265351135 
 e-mail: matatana@0696.syzefxis.gov.gr
Πληρ: Δέσποινα Γ. Ματατάνα 

                                   Προς: 
              Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας
                                  33200 Ιτέα 

  Κοιν: 1. Γραφείο Δημάρχου 

 ΘΕΜΑ: «Προσβολή φοινίκων σε χώρο ευθύνης σας» 


   
  Ο Δήμος Δελφών, μετά την απόφαση με ΑΔΑ:ΒΜ5ΓΩ9Θ-Ρ62, έχει θέσει σε εφαρμογή Σχέδιο Δράσης και λήψη μέτρων για την πρόληψη και περιορισμό της εξάπλωσης του εντόμου Rhynchophorus ferrugineus, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως έντομο καραντίνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει ειδική Ευρωπαϊκή και αντίστοιχη Ελληνική φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία. 
   
  Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί έως σήμερα, για τα δένδρα τα οποία είναι εντός της περιοχής αρμοδιότητας σας, ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στην πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του εντόμου. 
  
   Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία. 


Η Αντιδήμαρχος Δελφών 
Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου