Πάσχα Κυρίου Πάσχα!!!

Πάσχα Κυρίου Πάσχα!!!
Πάσχα Κυρίου Πάσχα!!!

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

"Απένταξε" το παράνομο νεκροταφείο από το ΓΠΣ Ιτέας-Κίρρας η Πρόεδρος ΔΣ Δελφών Λιάνα Πιλάλα...!!

   Ομόφωνα έγινε δεκτή σήμερα το πρωί η ένσταση των κατοίκων της Ιτέας προκειμένου να μην συμπεριληφθεί στην μελέτη του ΓΠΣ Ιτέας- Κίρρας το νέο νεκροταφείο στον περιφερειακό της πόλης!


  Προηγήθηκε η παρέμβαση της Προέδρου του ΔΣ Δελφών Λιάνας Πιλάλα-Τσακίρη και του επικεφαλής Δημοτικής Παρατάξεως Δήμου Δελφών Γιώργου Δρακάκη  που ως Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΔΕ Ιτέας παρενέβησαν  ζητώντας την κατάργηση ως παράνομη! 
 Ήταν οι μόνοι Σύμβουλοι της Ιτέας που παρεβρέθησαν στην εξέταση των ενστάσεων για το ΓΠΣ...

"Άμφισσα 6/11/2015 

    Μετά από προσεκτική ανάγνωση της εισήγησης της Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία αναφέρει σαφώς πως το προτεινόμενο από την μελέτη σημείο στον Περιφερειακό της Ιτέας ΔΕΝ πληροί τους όρους δημιουργίας Κοιμητηρίου, επικαλείται όμως την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801 
(ΦΕΚ 147/2-5-2012) με την οποία έγινε η χωροθέτηση σύμφωνα με την εισήγηση του τότε Δημάρχου Δελφών κ. Φουσέκη, 4 ημέρες πριν τις Εθνικές εκλογές 2012 από τον τότε υπουργό κ. Γερουλάνο,

  Και κατόπιν προσωπικής έρευνας,  διαπίστωσα  ότι ΔΕΝ τίθεται η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ σύμφωνα με την οποία οι Περιορισμοί για την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος  {Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας  ΠΔ/14-7-99 (ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Θ  Άρθρο 190 - Ίδρυση κοιμητηρίων και περιορισμοί στη δόμηση γύρω από αυτά (άρθρο 1 α.ν. 445/1968, άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 α.ν. 582/1968, άρθρο 1 και 2 π.δ. 1128/1980){   δεν τηρήθηκαν ποτέ!


- Όπως η απουσία Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,

 - Η ανυπαρξία γνωμοδότησης του ΕΟΤ,

- Η καταγεγραμμένη  ύπαρξη των γεωτρήσεων και πηγαδιών πόσιμου νερού καθώς και της γεώτρησης από όπου υδρεύονται οι εγκαταστάσεις στις πλαζ Μαιάμι και Φοινίκων,

-Η ανυπαρξία υποχρεωτικής Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του πίνακα 3 του άρθρου 16 της KYA 69269/5387/1990 (B 678) με ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολογία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας, για την οποία απαιτείται έγκριση υδρογεωτεχνικής μελέτης και μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας,

 -Η αδυναμία  μείωσης των προβλεπόμενων αποστάσεων με βάση κοινή απόφαση Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Υγείας – Πρόνοιας 26889/5769/30.9.98 («Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων»)  ΦΕΚ 838 / 23.10.98,  σύμφωνα με το άρθρο 2, που καθιστούν απαγορευτική την επέκταση σχεδίου Πόλεως και περιορίζουν την λειτουργία του Γηροκομείου Ιτέας (ν.  Απαγορεύεται να εγκρίνεται νέο και να επεκτείνεται υφιστάμενο σχέδιο πόλεως, να ανορύσσεται φρέαρ πόσιμου νερού και να ιδρύονται νέα νοσοκομεία ή κλινικές σε αποστάσεις από υφιστάμενα κοιμητήρια που να είναι μικρότερες από τις καθοριζόμενες),

-Η ανυπαρξία υποχρεωτικής  Τεχνικής έκθεσης όπου να περιγράφονται το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, το νομικό καθεστώς δόμησης (εντός σχεδίου, ZOE, εκτός σχεδίου κλπ.), οι οικιστικές συγκεντρώσεις, οι χρήσεις γης, οι κλίσεις εδάφους, οι αποστάσεις από φρέατα και οι πηγές, οι χρήσεις των επιφανειακών και υπόγειων νερών, η έκταση, η δυναμικότητα, η κοκκομετρία και η περατότητα των επιφανειακών γεωλογικών σχηματισμών, τα πιθανά προβλήματα επικινδυνότητας των γεωλογικών σχηματισμών, οι δυνατότητες ηλεκτροδότησης, η δυνατότητα υδροδότησης και τηλεφωνικής σύνδεσης, η περιγραφή αποχετευτικού συστήματος, ο τρόπος διάθεσης και διαχείρισης απορριμμάτων, οι αποστάσεις από νοσηλευτικά ιδρύματα, οι επικρατούντες άνεμοι και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

 Και το σημαντικότερο: η ίδια η μελέτη του ΓΠΣ αναφέρει πως το υπάρχον νεκροταφείο επαρκεί σε σχέση με τον πληθυσμό.

   Σε καμία δε περίπτωση, δεν μπορεί το συγκεκριμένο να περιγράφεται σαν επέκταση του υπάρχοντος νεκροταφείου διότι δεν υπάρχει εδαφική συνέχεια  μεταξύ τους. Επίσης το ΚΑΣ δεν έχει εγκρίνει «επέκταση» νεκροταφείου αλλά «νέο νεκροταφείο».

 Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω στην Υπηρεσία Δόμησης να κάνει αποδεκτή την από 2462/13-10- 2015 ένσταση των κατοίκων για το θέμα του νεκροταφείου στον περιφερειακό της Ιτέας.Λιάνα Πιλάλα-Τσακίρη

Δημοτική Σύμβουλος

Δ.Ε. Ιτέας"

1 σχόλιο:

  1. Λιάνα Πιλάλα Τσακίρη6 Νοεμβρίου 2015 - 9:45 μ.μ.

    Επισημαίνω την στήριξη του Αντιδημάρχου Ιτέας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου ο οποίος παρέστη στην συνεδρίαση της Επιτροπής και υποστηρίξαμε από κοινού τις ενστάσεις των κατοίκων

    ΑπάντησηΔιαγραφή